Varför blir barn våldsamma?

Ofta blir barn våldsamma till följd av en fientlig miljö. I det här fallet är det viktigt att arbeta med känslomässiga aspekter.
Varför blir barn våldsamma?
Maria Fátima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykologen Maria Fátima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 11 oktober, 2022

Vi vet att ilska och vrede kan vara sunda känslor: Vi måste bli arga och visa motstånd inför de situationer som vi upplever som orättvisa. Men var går gränsen mellan ilska och våld i tidig ålder? Hur förhindrar du att det eskalerar till ett aggressivt beteende? Varför blir barn våldsamma?

För många föräldrar är detta frågor som uppstår när de ställs inför ett barn som börja agera våldsamt. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till. Låt oss se närmare på vilka de är i den här artikeln.

Några faktorer som gör att barn blir våldsamma

Även om de inte fastställer alla de verkliga orsakerna, och varje barn reagerar olika på omständigheterna, finns det några faktorer som samverkar i utvecklingen av aggressiva beteenden. Bland dem hittar vi följande:

 • Alltför auktoritärt föräldraskap. Föräldrarnas stilar har stor inverkan på barnens beteenden. Den uppfostran de får fungerar som ett exempel, beteendet härmas. Som ett resultat kan de värderingar och sätt att gå tillväga som barnen observerar bli en modell som de följer med sina vänner. Om dessa inte spelar med kan påföljderna bli likartade som i hemmet; om våld förekommer där kan våld bli resultatet.
 • Barnet lever i ett fientligt och våldsamt sammanhang. Detta uppstår till exempel när barnet dagligen förödmjukas, när det misshandlas eller om deras prestationer eller behov underskattas. Även när de bevittnar våldssituationer mellan sina föräldrar eller inom andra sociala kretsar.
 • De utsätts för mobbning i skolan. Ibland kan barn som blir mobbade i skolan utveckla aggressiva beteenden även på andra områden.

Vilka beteenden ska vi vara uppmärksamma på?

Även om de inte är de enda, och inte heller är unika, så är några tecken som uppmanar oss att ägna mer uppmärksamhet åt vårt barns beteende följande:

 • Barnet visar konstant ilska och vrede.
 • De svarar ofta med förolämpningar eller skapar aggressiva miner. Ibland reagerar de med att sparka, nypa eller spotta.
 • De har svårt att kommunicera utan aggression. Samtidigt känner de sig irriterade när de blir tilltalade.
 • Barnet motsätter sig att följa reglerna hemma och i andra sammanhang.
En ung tjej som skriker ilsket.
Om ditt barn ofta är argt och svarar med skrik och förolämpningar kan det vara ett varningstecken.

Rekommendationer för att förhindra att barn blir våldsamma

Några nycklar för att förhindra barn från att utveckla aggressiva beteenden nämns nedan.

Ta hänsyn till barnets ålder

Vid en viss ålder är känslomässiga utbrott vanliga eftersom barn fortfarande inte vet hur de ska hantera frustration, vilket ofta är orsaken till ilska. Men från 6 eller 7 års ålder, om deras våldsamma beteende är det vanligaste svaret på alla situationer, då bör du vara uppmärksam.

Förstå och leta efter orsaken till deras beteende

I detta avseende behöver du inte bara föra en dialog med barnet, utan också ta hänsyn till all information som sammanhanget kan ge.

Uppmuntra uttryck av känslor

Det är viktigt att hjälpa barn att identifiera hur de känner för att kunna uttrycka sig. När de lyckas sätta ett namn på den där explosionen av känslor inför en situation som de upplever som orättvis eller obehaglig, då kan de lära sig att reagera på ett bättre sätt.

Ledsagning eller vägledning från en vuxen är väsentlig, särskilt under de första åren av barndomen, eftersom vissa områden i hjärnan som styr impulskontroller fortfarande utvecklas. För att prata om vad som händer med dem kan resurser som att läsa berättelser eller utföra andningsövningar användas för att hjälpa dem att reglera sig själva.

Främja värderingar i utbildningen

Tanken är att barn ska kunna fungera i vilken miljö som helst så att de vet hur de ska sätta gränser eller avlägsna sig själva från problemet när de inte är bekväma. Att tillämpa de värderingar som ingjutits hemma kommer att hjälpa dem att lösa situationer utan att ta till våld.

Ta hand om respekten föräldrar emellan

Att undvika att bråka inför dina barn är ett bra sätt att skydda dem från den fientliga miljö som skapas och sedan absorberas av dem. På samma sätt måste du försöka hålla dig lugn med barn och inte ge våldsamma svar, även när du är arg eller de har orsakat någon form av problem.

Föräldrar bråkar inför sin dotter, som ser ledsen ut.
Att bråka inför våra barn skapar en fientlig miljö som har en negativ effekt på våra små.

Andra rekommendationer

Några ytterligare rekommendationer som kan vara användbara när du märker att ditt barn reagerar på ett våldsamt sätt är följande:

 • Ingrip med begränsningar i tid. Om du märker att barnet blir våldsamt med en kamrat, håller på att slå sönder ett föremål eller misshandlar ett husdjur, då är det viktigt att ingripa och stoppa beteendet omedelbart.
 • Förstärk önskade och positiva beteenden. På så sätt kommer barnet att kunna identifiera de känslor som skapas när de beter sig på rätt sätt och känner igen sig.
 • Erbjud alternativ för konfliktlösning. Det är vårt ansvar som vuxna att lära dem att prata, förhandla och hitta hjälp när de hamnar i en obehaglig situation, istället för att enkom uppmuntra till användningen av våld.
 • Var konsekvent med de gränser du sätter. Att låta saker bero vid vissa tillfällen och ingripa i andra skickar tvetydiga budskap som inte bidrar till att konsolidera vad vi vill att barnet ska göra eller inte göra.

Du kanske är intresserad av: Vad ska man göra när barnen svara oartigt

Etiketter hjälper inte

När vi ställs inför beteendeproblem hos barn är det viktigt att ta itu med problemet, men också att tänka på att det oftast är något övergående. Många gånger lämnas föräldrar med tanken att deras barn är våldsamt och håller fast vid en etikett som stigmatiserar dem och lämnar dem som fångade av denna idé.

Men om det är något som kännetecknar barndomen så är det plasticitet och flexibilitet. Barn kan lära sig, korrigera och utveckla nya vanor och beteenden. Av denna anledning måste vi undvika etiketter som, långt ifrån att bygga upp dem, faktiskt förstör och attackerar deras självkänsla och får dem att tro att förändring inte är värt besväret.

Slutligen är det alltid bra att fråga oss själva hur vi uppfostrar våra barn, granska våra egna beteenden och vara medvetna om vilken typ av uppfostran vi ger våra barn baserat på vårt sätt att gå tillväga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Armero Pedreira, P., Bernardino Cuesta, B., & Bonet de Luna, C.. (2011). Acoso escolar. Pediatría Atención Primaria13(52), 661-670. https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322011000600016
 • Heras Sevilla, Davinia, & Cepa Serrano, Amaya, & Lara Ortega, Fernando (2016). DESARROLLO EMOCIONAL EN LA INFANCIA. UN ESTUDIO SOBRE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES DE NIÑOS Y NIÑAS. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 1(1),67-73.[fecha de Consulta 11 de Enero de 2022]. ISSN: 0214-9877. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349851776008

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.