När bör man blanda sig i bråk mellan syskon?

Medan vissa bråk mellan syskon kan lösas på egen hand så kräver andra ett vuxet ingripande. Läs mer i den här artikeln.
När bör man blanda sig i bråk mellan syskon?

Senaste uppdateringen: 11 april, 2023

Ibland är ett bråk mellan syskon inte särskilt relevant utan går över på några minuter med en gnutta vishet som resultat, och det helt utan att någon vuxen behöver ingripa. Även om det är förståeligt att föräldrarna känner ångest och nervositet när de hör sina barn bråka så är det viktigt att förstå att konflikter mellan syskon är naturligt.

Men andra gånger blir det ett rent slagsmål, eller så uppstår intensiva och komplexa bråk som till och med involverar fysisk aggression. Med tanke på orsaken och omfattningen av bråket måste vårdgivarna välja mellan två möjliga vägar: Att låta sina barn lösa sina problem på egen hand, eller att engagera sig för att medla i tvisten.

De främsta anledningarna till bråk mellan syskon

Det finns hem där bråk mellan syskon praktiskt taget är en del av rutinen. Varje dag uppstår någon konflikt som gör att föräldrar tappar tålamodet. Generellt sett är anledningen till konfrontationerna bagatellartade, åtminstone ur en vuxens synvinkel: Vem åt den största pizzabiten, vem leker med det senaste tillskottet i leksakslådan, eller vem har tv-kontrollen.

Men under dessa till synes triviala och obetydliga orsaker döljer sig ett djupare problem. Vi pratar om den typiska syskonrivaliteten, som vanligtvis har som huvudaxel behovet av uppmärksamhet från föräldrarna.

”Syskonrivaliteten är en konstant del av vardagen hos vissa familjer, en naturlig följd av människans strävan efter föräldrars exklusiva och villkorslösa kärlek.”

– Jerónima García –

En mamma ser överväldigad ut när hennes barn skriker åt varandra.
Avund, svartsjuka och konkurrens leder ofta till att barn konfronterar varandra i frågor som verkar triviala men som ofta syftar till att få uppmärksamhet.

Att låta dem lösa det på egen hand är det första alternativet

Sanningen är att det inte finns någon anledning att engagera sig i varje bråk som våra barn har med varandra. Faktum är att ett ingripande varje gång de har en konflikt är skadligt både för deras syskonband och för barnens mentala tillväxt. För att barn ska utveckla sociala färdigheter och skaffa sig verktyg för att hantera sina egna känslor, samt att lösa konflikter med andra människor, är det viktigt att de möter på utmaningar.

Men det finns en punkt som du måste ha i åtanke. För det mesta kommer en eller båda av dem att be dig som förälder att blanda dig i problemet: ”Mamma, Johan tar mina leksaker!”, ”Pappa, Mia slog mig!” I dessa fall är ”skvallerbyttan” ute efter att du ska ta dess sida och straffa syskonet, förstås.

När är det nödvändigt att ingripa i bråk mellan syskon?

När bråk mellan syskon eskalerar till våldsamma och aggressiva nivåer är det viktigt att du ingriper för att få ett slut på konflikten. Dessutom måste det klargöras att våld inte är ett giltigt sätt att lösa problem eller försvara sina upplevda rättigheter. Vi måste dessutom se till att de inte skadar sig själva, varken av misstag eller avsiktligt.

I dessa fall måste vi vara bestämda och konsekventa så att våra barn förstår att slag, förolämpningar och knuffar inte är acceptabla.

Aspekter att ta hänsyn till när man blir inblandad i ett bråk mellan syskon

Några av aspekterna att ta hänsyn till när vi ska ingripa i ett bråk mellan syskon förklaras nedan:

Tappa inte humöret

Den första rekommendationen är att försöka behålla lugnet och tala i en mjuk och långsam ton, även om situationen gör att vi tappar tålamodet. Om vi vill att barn inte ska ta till våld för att lösa problem, då bör vi kunna förmedla vikten av att upprätthålla respekt med ett gott exempel, även mitt i känslor av ilska och frustration.

Anpassa budskapet

Närhelst vi ingjuter värderingar i våra barn genom dialog är det viktigt att vi anpassar vårt ordförråd till deras ålder, kognitiva nivåer och förmåga att förstå. Annars kommer de inte att förstå vårt budskap.

Främja dialog och respekt

Därefter måste vi be dem berätta orsaken till bråket så att vi är medvetna om vad som utlöste konflikten och kan hjälpa dem. Aktivt lyssnande och ömsesidig respekt är frågor som vi inte kan förbise.

Möjligen måste vi under hela samtalet pausa dialogen flera gånger för att påminna dem om att respektera varandras argument och att inte avbryta varandra medan den andre pratar. Följaktligen är det viktigt att betona att målet inte är att hitta någon att skylla på eller bestämma vem som har rätt, utan att lösa konflikten genom dialog och förhandlingar. Det är viktigt att ge utrymme åt varje barn så att de kan uttrycka vad de känner och tänker, utan att döma eller minimera deras känslor.

En ung pojke hytter med näven mot sin äldre syster, som trotsigt stirrar ner på honom.
Det är viktigt att föräldrar inte omedelbart blir inblandade i bråk mellan syskon. Men om situationen blir utom kontroll är det nödvändigt för föräldrar att stoppa kampen och medla för att hitta en lösning på konflikten.

Ingrip endast när det behövs

Även om vissa omständigheter motiverar att en vuxen ingriper i ett argument mellan syskon så är det inte alltid nödvändigt. När barn bråkar med varandra lär de sig sina egna gränser, lär sig att försvara sin åsikt och definiera sin identitet. Dessa situationer kan fungera som fullständiga inlärningsscenarier, även om de ofta verkar ytliga.

Men om frågan eskalerar och våld är inblandat, då är det nödvändigt för föräldrar att stoppa kampen och sedan medla för att hitta en samförståndslösning mellan barnen och sätta stopp för konflikten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García, J. (2005). Rivalidad entre hermanos. Aula de infantil. 2005, n. 27, septiembre-octubre ; p. 33.
  • Prieur, N., Gravillón, I. (2016). ¡Dejad de pelearos! ¿Debemos intervenir en los conflictos de los niños? De Vecchi Ediciones.
  • Puente, F. (2004). Celos y rivalidades entre hermanos. Padres y maestros. 2004, n. 36, año 4 ; p. 1-4

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.