Mitt barns blick har världens godhet i sig

Hopp och godhet ligger i varje barns blick. Illusionerna och den otroligt viktiga nyfikenheten bor i ögonen på varje litet väsen... Låt inte de ädla invånarna som bor i deras inre gå vilse. Låt istället de magiska varelserna alltid få bo i deras hjärta och följa med dem medan de tar sig igenom sin barndom.
Mitt barns blick har världens godhet i sig
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 juli, 2019

En fråga som alltid har ställts av psykologer, psykiatriker, sociologer och filosofer är om barn föds med en naturlig godhet. Och det är omgivningens exempel och omvårdnad, eller brist på den, som ibland förvandlar denna ursprungliga dygd till själviskhet, brist på empati och respekt för andra samt aggressivt beteende.

“Ett gram godhet är värt mer än ett kilo intellekt”

Alejandro Jodorowsky

Neurovetenskapen förklarar att ondska endast 1% av fallen ligger i DNA:t. I resten av fallen är det miljön som är anledningen till att barn, ungdomar och vuxna uppvisar utmanande och våldsamma beteenden. Det kan vara en skadlig föräldraanknytning, en pedagogisk ogynnsam situation, svår misshandel eller affektiv deprivation.

Så barn kommer verkligen in i denna värld med en naturlig godhet. Men mer än godhet definierar specialisterna det som “en lust att knyta av till sin miljö.”

Ett barn behöver få alla sina behov tillgodosedda av sina föräldrar, far- och morföräldrar, familj. De är alla människor som – med sin attityd, uppförande och adekvata känslomässiga intelligens – har chansen att förbättra barnets bästa egenskaper.

Det är definitivt värt att investera tid och ansträngning i!

Lär dig att förbättra ditt barns naturliga godhet

mitt barns blick
När din bebis kom till världen var något som säkert fångade din uppmärksamhet just hans eller hennes blick. Senare när dessa ögon började följa din minsta rörelse gav det dig ännu mer än ett leende. Det var så du upptäckte att få saker kan vara mer intensiva och mer underbara.

Det är intressant att veta att ögonen, förutom att vara vårt hjärtas och känslors spegel, är det sätt vi tar kontakt med andra. Barn som inte söker sina föräldrars ansikte med blicken trots att de har nått 2, 3, 4 års ålder, och den vuxna som undviker ögonkontakt med sin följeslagare, brukar uppvisa någon typ av underliggande problem som behöver identifieras.

Vi människor pratar med våra ögon, vi söker efter oss själva och vi behöver denna kanal för att känna oss bekräftade. För att kommunicera tillgivenhet, intresse, att uppmärksamma dem vi bryr oss om och, framför allt, för att förmedla kärlek. Godheten bor i dina barns dyrbara fönster, tveka inte, upptäck hur du kan förbättra deras självuppfattning, deras empati och den övervägande godhet som en bebis naturligt har inom sig.

Jag lär dig att vara medveten om dig själv

Innan de blir medvetna om andra och andras känslor måste ett barn förstå sig själv. Han eller hon behöver förstå vad som är rätt och vad som inte är det. Var gränserna går och varför de ibland känner ilska, rädsla, frustration.

 • De måste förstå att när de blir arga ska de inte slå andra.
 • De får gärna gråta när de behöver det. De ska vara trygga i förvissningen om att mamma kommer att vara där för att trösta dem.
 • De måste lära sig att allt de gör och säger har en inverkan på andra.

Jag lär dig att styra dina känslor

 • Det är viktigt att lära ett barn att kontrollera sina känslor. Det innebär inte att bara säga till dem att “inte skrika”, “inte bli arg” och att “inte gråta”.
 • Istället för “nej”, lägg till ett varför: “Varför är du arg?”, “Vad är det som får dig att gråta?”
 • Om vi ​​främjar emotionell kommunikation med barnet från en tidig ålder främjar vi en ökad kompetens inom detta område.

Jag öppnar dörrarna så att du vet vad socialt samvete är

ett barns blick
Socialt medvetande har sin början i ert eget hem. Denna barnets värld, som senare utvidgas till skolans värld och sedan lite i taget öppnar sig till resten av världen runt barnet.

Det är i dessa progressiva sammanhang som våra barn måste demonstrera och tillämpa dessa egenskaper. Sin godhet, respekt, hänsyn till andra, sin empati och sin förmåga att förstå alla de aspekter som skapar starka band mellan människor.

Vi är deras guider, deras främsta exempel och det som skapar och dagligen förbättrar och gör det bästa för att låta barnet skina!

“Vänlighet är den enda investeringen som aldrig misslyckas”

-Henry David Thoreau-

Sociala förmågor

Sociala färdigheter, som god kommunikation och självförtroende, ger barnet möjlighet att etablera och upprätthålla hälsosamma, respektfulla och, framför allt, lyckliga relationer.

Således kommer de att lära sig, till exempel, hur man försvarar sig mot mobbning i skolan, hur de ska vara ett gott exempel för andra, hur de ska lösa konflikter och binda starka och berikande vänskapsband.

Att främja godhet hos våra barn är en daglig uppgift där det är nödvändigt att investera tid och energi. Det är en uppgift som vi aldrig får försumma. Låt ditt barns värdefulla blick alltid bevara sitt ljus av hopp och godhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
 • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
 • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
 • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
 • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.