Egocentriska stadier hos barn: Se upp!

Egocentriska stadier hos barn: Se upp!
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 08 oktober, 2018

Egocentrism kan manifestera sig i en tidig ålder. Det är alltför vanligt att barn vägrar att dela med andra och inte tar hänsyn till andras känslor. Men hur ska föräldrar reagera på egocentriska stadier hos barn?

Vad är egocentriska stadier hos barn?

När vi säger att vuxna är egocentriska betyder det att de bara tänker på sig själva. De bryr sig inte om vad andra tycker eller känner.

Hos barn är egocentrism något annorlunda. Det faktum att barn går igenom egocentriska stadier betyder inte att de kommer att växa upp och vara själviska vuxna. Detta är bara ett stadium under deras utveckling.

I detta skede vill barn vara i centrum för all uppmärksamhet. De har ännu inte utvecklat det som vi kallar empatiskt tänkande.

Faktum är att alla barn i viss utsträckning går igenom denna fas. Det är normalt och sunt, och föräldrarna bör inte oroa sig alltför mycket över det. Vad de bör göra är att visa tålamod och ge sitt barn en massa kärlek.

Faser i egocentriska stadier hos barn

“Den moderna människans tre sjukdomar är icke-kommunikation, tekniska revolutioner och att hon låter sitt liv vara centrerat runt hennes personliga segrar.”

José Saramago (1922-2010)

Citatet av Saramago återspeglar hur skadligt det kan vara att ge egoismen fritt spelrum, både för vuxna och barn. Av detta skäl är det viktigt för föräldrarna att veta hur de ska agera när barn går igenom egocentriska stadier. Detta börjar med att känna till faserna i detta skede:

Upptäcktsfasen

Under denna fas lär sig barn från allt runt omkring dem. Om de lägger märke till själviskt beteende, kommer de att imitera det. Av detta skäl är det viktigt att lära ditt barn att dela med sig. Föregå med gott exempel.

Den relationsutvecklande fasen

Det här är när anknytningar och vänskaper utvecklas hos barn. Enligt psykologen Paul-Alexandre Osterrieth känner barn upp till 5 års ålder inte behovet av att dela med sig av saker med andra. När de leker tillsammans har de inte ett gemensamt mål i åtanke.

Men mellan 6 och 7 års ålder börjar barnen förstå betydelsen av samarbete. Det innebär att de kan dela med sig med andra och utveckla relationer.

Acceptansfasen

Under denna fas bör barnet visa tecken på att ha lärt sig lämpliga sociala färdigheter. Dessa förmågor och beteenden lärs genom instruktioner, imitation, förberedelse och övning. Detta är vad alla föräldrar ska sträva efter att uppnå med sina barn.

När börjar egocentriska stadier hos barn?

När blir barn egocentriska? Denna fråga kan många föräldrar undra över.

Enligt många studier förekommer egocentriska stadier hos barn från 2 eller 3 års ålder. Detta beror på att i människans natur tenderar alla att vara egocentriska.

Att utveckla sociala färdigheter genom utbildning och bra föräldraskap kan dock förändra detta.

Egocentriska stadier: flicka tar selfie

Från en tidig ålder känner barn att de är i centrum i sin värld. Det gör det svårt för dem att sätta sig in i andras situationer.

Barn i denna ålder kan inte visa empati eftersom de inte förstår att de runt omkring dem är människor de med, med egna åsikter och behov.

Manifestationer av egocentrism hos barn

Egocentriska stadier hos barn kännetecknas ofta av täta raseriutbrott. Detta beror på brist på förståelse hos de små, vilket ofta leder till frustration.

Utbrott, skrik och förolämpningar är hur barn försöker få vad de vill ha. Det är viktigt att hjälpa dem i detta skede, annars kan detta bli en alltför vanlig händelse.

Hur man bör agera under egocentriska stadier hos barn

Föräldrar måste vara positiva. Tänk på att det är möjligt att ändra barns beteende med ständig uppmuntran om att göra rätt sak. Men hur kan vi göra det här?

Om dina barn har sammanbrott av egocentriska skäl, ge dem inte vad de vill ha för att lugna ner dem. Försök inte att distrahera dem med något annat heller.

Helst bör du hålla dig lugn och berätta för dem med så få ord som möjligt vad de ska göra.

Efter att utbrottet har gått över, kan du förklara för dem vad du förväntar dig av dem nästa gång. För att detta ska fungera är en lugn och fridfull stämning hemma avgörande.

Dina barn kommer inte lära sig att inte skrika efter vad de vill ha om andra familjemedlemmar gör det hela tiden.

Länken till språkförvärv

De egocentriska stadierna hos barn börjar mildras med språkutvecklingen. Detta sker vanligen vid ungefär 4 års ålder.

Anledningen till detta är att språket tillåter barn att relatera till andra, och därmed förstå andras synvinklar. Detta leder till ökad mognad och förståelse.

Bokstavsklossar, pennor, sudd och block

Använd uppmuntran, inte tvång

Uppmuntran, inte tvång, bör vara mottot för föräldrar som vill lära sina barn att dela med sig. Barn tar efter föräldrarnas beteende och attityder. En sak de bör lära sig är att andra människor existerar och har sina egna behov.

Det är därför viktigt att se till att dina barn förstår att det kan vara roligt och intressant att dela med sig med andra. Det här är något som de kommer att lära sig främst genom ditt exempel.

Tvinga dem inte

Föräldrar bör inte tvinga sina barn att låta andra leka med deras leksaker och ägodelar om de inte vill. Lär dem istället att dela med sig är rätt sak att göra.

Att lära dem att göra något är annorlunda än att tvinga dem att göra något. Gör dig heller inte lustig över deras själviska beteende. Om du gör det, kommer barnen att känna sig ännu mer isolerade och missförstådda.

Dessa är bara några tips för hur man ska reagera på egocentriska stadier hos barn. Det viktiga är att komma ihåg att barn lär sig genom vad som sker runt omkring dem, vare sig det är bra eller dåligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.