Att skratta åt sig själv - så lär du dina barn denna konst

Att skratta åt sig själv - så lär du dina barn denna konst
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att lära sig ta ett skämt, att dra ett bra skämt, och att skratta åt sig själv – allt det handlar om känslomässig mognad. Ett bra sinne för humor bidrar till att ge barnen den styrka de behöver för att ta sig igenom både lätta och svåra perioder under grundskolan och andra stadier i livet.

Sanningen är att ju tidigare barn lär sig att skratta åt sig själva, desto bättre. Barn som vet hur man tar ett skämt, och som förstår de bokstavliga och bildliga betydelserna av saker, är ofta mer självsäkra, bestämda och modiga – några mycket goda kvaliteter.

Att ha ett sinne för humor kommer inte bara att förbereda dem för hur man lever ett tillfredsställande och lyckligt liv som vuxen. Det kan också bilda ett slags skyddande lager inför komplicerade situationer som kan uppstå när de blir vuxna.

Förmågan att skratta åt sig själv gör inte barnet immunt mot de mer allvarliga incidenterna och problemen med övergrepp som mobbning, som vanligtvis inte är något skämt. Barnet bör verkligen förstå att det inte är ett definitivt svar att skratta åt sig själv då man blir utsatt för andras försök att begå övergrepp.

Två barn skrattar åt ett tredje.

Att lära sig skratta åt sig själv är ett tecken på känslomässig intelligens, balans och mognad. Det ger barnet säkerhet och tillförsikt. Det här är ett effektivt verktyg för att hantera vissa varianter av mobbning.

Det är viktigt att komma ihåg att när det förekommer mobbning eller övergrepp i skolan så brukar mobbaren ofta backa om den utsatta verkar självsäker. Och om mobbningen ändå fortsätter så måste det utsatta barnet veta hur man ska försvara sig, hur man ber om hjälp, vilka rättigheter man har med mera.

Livet ska levas med humor

Alla människors dagliga liv – i synnerhet barnens liv – innehåller många upplevelser. Varje morgon måste vi möta livet med uppriktighet och hantera besvärliga situationer. Vi vill klara oss igenom dagen och känna oss så tillfreds som möjligt. Ett av de bästa redskapen som vi har för att uppnå det här är ett sinne för humor.

En av nycklarna till självkänsla ligger i att upptäcka att vi alla är människor och att vi alla begår misstag.

Man kan också skratta åt sina egna misstag för att lära sig av dem. Ett sätt att uppnå det här är med en lek. Lekar är naturliga sätt för barn att lära sig, och är ett underbart sätt att stimulera deras naturliga nyfikenhet, kreativitet och mod.

I Finland, som kan skryta med ett utbildningssystem med de bästa resultaten i världen, gör barnen ingenting annat än leker fram tills de är sju år gamla.

Att skratta åt sig själv förbättrar självkänslan

En bebis som skrattar.

Ett sinne för humor är ett vitalt redskap för att kunna möta många situationer i livet. Det hjälper oss förbättra vår självkänsla, det vill säga relationen mellan vår verkliga och vår ideala uppfattning om oss själva. När det är stor skillnad mellan dessa två så är det ett tecken på låg självkänsla.

Ett sinne för humor får gapet mellan dessa två att försvinna. Då kan barnen skratta åt sina fel och brister, sina fixeringar, hinder, och mycket annat. Barnen kommer inte längre att be andra om bekräftelse för att kunna tycka om sig själva och acceptera sig själva precis som de är.

Kommer det här stadiet av känslomässig mognad enbart från att ha utvecklat ett sinne för humor redan från barndomen? För att svara på det, behöver man också beakta andra sociala förmågor, som till exempel att kunna säga “nu räcker det”.

Trakasserier är inte humor

I en skolmiljö uppstår situationer som mobbning, där det är en hårfin gräns mellan ett sunt skämt och en aggression. Hur kan vi skilja dem åt? För ett skämt kan bara kallas ett skämt om alla är med på det, och ingen blir sårad. Om så inte är fallet, så pratar vi inte längre om positiv humor, utan motsatsen.

Idag har mobbning i klassrummet blivit vanligare. Om mobbning i skolan handlade om enkla skämt, så skulle situationen lösas med en stark personlighet.

Men så är inte fallet. De trakasserier som förekommer idag innebär att offret utsätts för stress och våld under en lång tidsperiod. Det här har en betydande negativ effekt på deras liv. Det vore dristigt att hävda att man kan minska inverkan av mobbning bara genom att ha en stark personlighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.