5 tips för att undvika svartsjuka mellan syskon

5 tips för att undvika svartsjuka mellan syskon
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Svartsjuka mellan syskon är helt normalt, speciellt om det äldre syskonet är mellan två och fem år. Faktum är att det är en väl dokumenterad fas av utvecklingen.

Psykologer förklarar att svartsjuka mellan syskon kan manifestera sig på två sätt. Det första är när äldre syskon känner svartsjuka mot sina yngre motsvarigheter. Det andra är när yngre syskon känner svartsjuka mot äldre syskon.

Den vanligaste formen är äldre syskon som känner svartsjuka mot yngre syskon. När det händer brukar det äldre syskonet visa tecken på en regression och uppföra sig som om han eller hon vore yngre. Med andra ord återupptar barnet ett mer infantilt beteende, imiterar det yngre syskonet.

Det brukar försvinna eller gradvis minska när det äldre barnet anpassar sig till den nya ankomsten och börjar växa och lära sig nya saker.

Under tiden som ditt barn anpassar sig är det bra att beakta följande råd:

  • Stärk ditt band med var och ett av dina barn.
  • Innan ditt nya barn anländer, se till att du talar öppet och ärligt med dina äldre barn. Barn förstår mycket mer än vuxna tror.

Dessutom har det visat sig att hem med en öppen och kommunikativ föräldraskapsstil, där barnen behandlas som jämlikar, upplever mindre problem med svartsjuka mellan syskon.

nedstämd pojke i förgrunden med mamma och baby i bakgrunden

När det finns ett starkt känslomässigt band mellan föräldrar och barn innan det nya syskonet anländer finns det mindre risk för senare konflikt med föräldrarna på grund av svartsjuka mellan syskon.

Försök att förstå

Efter att ha fått ett nytt syskon är det normalt att de äldre barnen, som fortfarande kan vara ganska små, känner sig mer oroliga och nervösa på natten, vilket kan göra det svårare för dem att sova.

Ett nytt syskon kan dessutom göra ditt barn mindre oberoende och självsäker, så han eller hon kan behöva mer stöd ett tag. Hjälp ditt barn vid måltiderna, tillbringa tid med honom eller henne och lek tillsammans.

Om du har ett litet barn som går igenom en fas som den här, utgå inte ifrån att det är svartsjuka. Tvärtom är många barn mycket insiktsfulla och inser att din uppmärksamhet nu är delad.

Be dina äldre barn att hjälpa till att ta hand om den nyfödda

Ibland är barnen helt enkelt nyfikna och vill delta i allt som omger ankomsten av deras nya syskon. Därför är det en bra idé att involvera de äldre barnen i saker som har att göra med den nya bebisen, även innan han eller hon föds.

När du till exempel är gravid, prata med dem om hur det kommer bli att ha ett nytt syskon. Be om deras åsikt om vilken färg rummet ska vara, eller vilket namn som skulle passa bäst. Det är väldigt viktigt att dina äldre barn alltid känner sig som viktiga familjemedlemmar.

Och när bebisen är född, bjud in dina äldre barn att vara med och ta hand om bebisen. Det är viktigt att du tillbringar tid med dem precis som du brukade göra, men också att de inser att deras nya syskon från och med nu kommer att uppta en viktig plats i era liv.

liten storasyster byter blöja på nyfött småsyskon

Undvik att jämföra barnen

Försök att inte jämföra syskon. Många helt oskyldiga kommentarer kan få det äldre barnet att må dåligt och skapa svartsjuka gentemot det nya syskonet.

Allteftersom de växer upp kommer du lära dig att fokusera på det bästa i varje barn så att de alla vet vad deras goda sidor är och hur de definierar sig själva på ett positivt sätt.

En förälders kärlek minskar svartsjuka mellan syskon

När en ny bebis anländer går det inte att undvika att hushållsrutinen förändras. Mamman behöver ta hand om barnet (och sig själv under en eventuell återhämtningsperiod), så under tiden måste pappan tillgodose de äldre barnens behov.

Så länge båda föräldrarna finns till hands har de äldre barnen alltid någon att vända sig till medan mamman är upptagen, vilket är positivt. Det stärker inte bara familjebanden, utan ger även barnen möjligheten att fortsätta sin vanliga rutin med pappans stöd. Det hjälper barnen att känna sig tryggare.

Med föräldrarnas hjälp kan barnen njuta av den nya bebisens ankomst lika mycket som resten av familjen. Behandla dem lika, ge dem alla uppmärksamhet och ägna tid åt var och en.

Med tiden kommer du inse att det är lättare än du tror att hitta tid för saker som verkligen betyder något, ​​även med en ny bebis i huset.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.