Är intelligenta barn mer lättdistraherade?

Visste du att intelligenta barn är mer lättdistraherade? Åtminstone enligt en studie är det så. Fortsätt läsa för att lära dig mer.
Är intelligenta barn mer lättdistraherade?
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

En studie utförd vid University College London drog slutsatsen att de mest intelligenta människorna är de som är mest distraherade. Detta är även tillämpligt på intelligenta barn, vilka är mer lättdistraherade än sina kamrater med genomsnittliga intelligensnivåer.

Barn med hög intellektuell kapacitet har svårare att koncentrera sig, och det beror delvis på de tusentals idéer som cirkulerar samtidigt i deras små hjärnor. Dessa barn distraheras även lättare än sina kamrater på grund av de senares lägre uppmärksamhetsförmåga.

Intelligenta barn är mer lättdistraherade

Studien Distractibility in Daily Life Is Reflected in the Structure and Function of Human Parietal Cortex genomfördes vid University College London och publicerades 2011 av Journal of Neuroscience. De ansvariga forskarna drog slutsatsen att de smartaste människorna (vilka definieras genom att ha mer grå substans i den övre parietalloben) också är de mest distraherade.

Även om det kan verka något inkonsekvent, är det just “överskottet” av neuroner som hindrar smarta barn från att behålla koncentrationen. Enligt studiens medförfattare Ryota Kanai är dessa individer mer benägna att bli distraherade av idéer som bombarderar deras sinnen. Idéer som inte är relaterade till situationen de befinner sig i.

Forskningen utvärderade 145 deltagare mellan 18 och 32 år och resultaten visade att det fanns skillnader i hjärnan mellan de som kunde behålla uppmärksamheten och de som hade svårt att göra det.

De observerade att antalet neuroner i parietalloben i den vänstra hjärnhalvan var omvänt relaterat till förmågan att koncentrera sig. Således, ju större mängd grå substans det finns i det området, desto lättare blir man distraherad.

Allteftersom hjärnan mognar så förstörs vissa nervförbindelser, medan andra stärks. Detta fenomen kallas synaptisk beskärning och är det som gör det möjligt att koncentrera sig mer på en handling. Av denna anledning hävdar forskare att barns hjärnor är lättare distraherade än vuxna, på grund av deras större antal nervanslutningar i parietalloben

Ett barn som spelar ukelele istället för att studera.
Intelligenta barn tenderar att lätt avleda sin uppmärksamhet, eftersom många idéer möts samtidigt.

Egenskaper hos barn med höga förmågor

Intelligenta barn är de vars kognitiva förmågor är högre än förväntat för deras ålder.

Dessa barn tenderar att gå obemärkt förbi eftersom deras betyg ofta inte är så bra. De tenderar till och med att bli uttråkade i klassen, inte hitta motivation i ämnena, och blir också lättare distraherade.

Några av egenskaperna hos intelligenta barn är följande:

 • De lär sig väldigt snabbt.
 • De är väldigt energiska.
 • De har vanligtvis ett varierat och brett ordförråd för sin ålder.
 • De har ett extraordinärt minne.
 • Deras tänkande är intuitivt, abstrakt och komplext.
 • De gillar pussel och siffror.
 • De dagdrömmer.
 • De distraheras lätt, speciellt när de är uttråkade.
 • De är känsliga.
 • De blir otåliga när de ser andra utvecklas långsammare än dem.
 • De har en stor nyfikenhet.
 • De är väldigt kreativa.
 • De har många intressen.
 • De tenderar att vara konkurrenskraftiga och -villiga.
 • De är självlärda.
 • De uppvisar stor vitalitet.

Intelligens och distraktion

De mest intelligenta människorna, inklusive barn, har ofta svårt att organisera sina idéer efter prioriteringar och det är detta som kan leda till att de lättare blir distraherade.

Vid vissa tillfällen distraheras de av mindre saker, till exempel samtal mellan några i närheten, vad en klasskamrat gör eller ett ljud utifrån.

Några av följande problem uppstår ofta med intelligenta barn:

 • Tristess gör att de kopplar ur. När de redan känner till vissa begrepp som de försöker studera eller de redan har lärt sig dem, tenderar de att koppla bort och verka distraherade.
 • De uppfattar förnimmelser mer intensivt. Det vill säga deras sinnen (syn, känsel, smak, lukt och hörsel) är mycket mer utvecklade. Av denna anledning kan deras uppmärksamhet fokuseras på andra saker, som för andra går obemärkt förbi.
 • De distraheras väldigt lätt. De har en hjärna som kan uppfatta det mesta, så ibland kan känslomässig och sensorisk överbelastning uppstå. De ägnar inte mycket uppmärksamhet åt triviala saker och bearbetar mindre viktig information långsammare. Deras hjärna tenderar att tröttna snabbt, så det är vanligt att inte verkar lyssna.
 • De kan bli feldiagnostiserade med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Eftersom de är vitala, energiska och rastlösa barn som lever med behovet av att utföra många aktiviteter samtidigt kan denna diagnos dyka upp, även om den så småningom utesluts.
Ett barn som distraheras av många olika föremål.
Mycket intelligenta barn tenderar att ha fler järn i elden än de med genomsnittlig intelligens. Därför tenderar de att verka energiska eller rent av hyperaktiva.

Om intelligenta och lättdistraherade barn

Som du redan har sett tenderar de mest intelligenta barnen att bli lättare distraherade än barn med normal intelligens. Förklaringen bygger bland annat på antalet nervanslutningar de har.

Tvärtemot vad du kanske tror så möter barn med höga kognitiva förmågor ofta vissa svårigheter i skolan, eftersom de ligger före sina kamrater. Beroende på om läraren uppmuntrar deras flit eller inte så kan de snabbt blir uttråkade och missta sin motivation ifall de saknar utmaningar. De klarar sig inte heller särskilt bra socialt eftersom de ofta inte anpassar sig till den mediokra gruppdynamiken. Om du misstänker att ditt barn har höga intellektuella förmågor så rekommenderar vi att du konsulterar yrkesverksamma på området för att bekräfta deras tillstånd och hjälpa dem att hantera det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Kanai, R., Dong, M. Y., Bahrami, B., & Rees, G. (2011). Distractibility in daily life is reflected in the structure and function of human parietal cortex. Journal of Neuroscience, 31(18), 6620-6626.
 • Lobo, M. P. M. (2004). Niños inteligentes: guía para desarrollar sus talentos y altas capacidades. Palabra.
 • Domínguez Rodríguez, P., López Escribano, M. D. C., Alfaro Gandarillas, E., & Pérez Sánchez, L. F. (2000). Educar hijos inteligentes: superdotación, familia y escuela. Madrid: CCS, 2000.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.