7 tips för att ta hand om skolmaterial

Att ta väl hand om skolmaterial och läroböcker gör att de håller längre och att dina barn effektivt kan använda dem under hela året.
7 tips för att ta hand om skolmaterial
Marcela Alejandra Caffulli

Granskad och godkänd av barnläkaren Marcela Alejandra Caffulli.

Skriven av Yesibeth Rincón

Senaste uppdateringen: 08 december, 2022

Blyertspennor, pennvässare och kritor, bland annat, är föremål som lätt hamnar på villovägar när ditt barn går i skolan. Och med tiden försämras anteckningsböcker, böcker och pärmar om de inte behandlas med omsorg. I den här artikeln ger vi dig några tips om hur du tar hand om skolmaterial.

Att lära dina barn värdet av deras skolmaterial och vikten av att ta hand om dem för att säkerställa hållbarheten gör att allt ser finare ut samt att dina barn blir mer ansvarsfulla. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du håller skolmaterial i gott skick.

Tips för att ta hand om skolmaterial

Det finns material som har bättre hållbarhet än andra. Till exempel är det normalt att bläckpennor och tuschpennor behöver fyllas på eller bytas ut några gånger under året. Men de flesta förnödenheter kan räcka hela läsåret, så länge som barn lär sig att ta hand om dem och underhålla dem ordentligt. Här följer några tips på hur du tar hand om skolmaterial.

1. Kläd läroböcker i början av läsåret

Kom ihåg att ditt barn kommer att tillbringa hela året med samma skolmaterial, det är bäst att slå in böcker med papper för bättre hållbarhet. I det här fallet kan du använda kontaktpapper eller dekorplast är självhäftande material som används som omslag och foder för att skydda anteckningsböcker, böcker eller mappar.

För att materialet inte ska tappas bort eller förväxlas med andra barns så kan du identifiera markera med ditt barns för- och efternamn samt namnet på årskursen eller läraren. Gör detta med alla tillbehör som ditt barn använder i klassen.

En pappa hjälper sin unge son att packa en ryggsäck.
Att förvara förnödenheterna i olika fall och ordna sakerna i olika fack i ryggsäcken hjälper till att skapa bättre organisation, mer omsorg samt undvika att föremål går förlorade.

2. Förvara materialet i fodral

En strategi för att ta hand om skolmaterial är att placera dem och klassificera dem i olika fack och behållare. Pennor, kritor, suddgummi och pennvässare är de föremål som är mest benägna att tappas bort. Därför rekommenderar vi att du använder ett särskilt fodral för att lagra dessa föremål.

Ett andra fodral kan vara användbart för att lagra skissnings- och hantverksmaterial, såsom suddgummi, sax, lim och korrigerare. När det gäller linjaler eller geometriska uppsättningar bör de placeras i ett pennfodral med inbunden pärm för att förhindra att de går sönder. Om ni håller materialet sorterat blir barnens ryggsäckar snyggare och ni kan lättare hitta föremålen. Instruera dem att efter att ha använt varje föremål ska de sätta tillbaka det på sin plats för att upprätthålla ordningen.

3. Ta bara med det material som behövs för dagen

Det är vanligt att lärare anger vilka föremål som behövs för ämnen enligt klasschemat. Se till att barnens ryggsäckar endast innehåller det material som de behöver använda den dagen. På så sätt blir ordningen bättre, ryggsäcken blir mindre tung och det blir mindre risk att tappa bort material.

4. Ordna anteckningar i mappar

Det är viktigt för barn att ha med sig en pärm där de kan förvara kopior eller lösa anteckningar som deras lärare gett till dem, till exempel meddelanden till föräldrar. I allmänhet hamnar lösa papper annars i deras ryggsäck.

5. Håll ryggsäcken och läroböckerna rena

Låt inte ditt barn använda anteckningsböcker med märken, klistermärken eller teckningar. Lär dem istället att hålla dem rena, i gott skick och att behandla dem med omsorg. En anteckningsbok med repor ger ett oordnat och orent intryck. På samma sätt, instruera ditt barn att torka av sin ryggsäck med en fuktig trasa då och då.

Dessutom bör ryggsäcken ha olika fack så att ditt barn har allt på sin plats. Till exempel bör kompletterande mat och dryck läggas i matsäcken så att de inte blandas ihop med skolmaterialet.

En ung flicka tittar på böcker på en bibliotekshylla.
Att ta hand om bibliotekets böcker när de kommer hem och lämna tillbaka dem i samma skick hjälper barn att bli mer engagerade och ansvarsfulla.

6. Att ta hand om bibliotekets böcker

När böcker plockas ut från biblioteket för att ta med hem ska de lämnas tillbaka i samma skick inom en viss tidsperiod. Detta lär barn att ta hand om saker och att ta ansvar.

7. Skapa en bestämd arbetsyta

Om du har en speciellt avsedd arbetsyta där ditt barn gör läxor där hemma, då kommer detta att göra det möjligt för honom eller henne att förvara materialet på ett ställe och hålla allt snyggt och prydligt. Försök också att ha ett fack eller en låda där dina barn kan ha reservmaterial eller sådant som de inte behöver ta med sig till skolan dagligen.

Snygga och välskötta material

Den här uppsättningen av tips gör det möjligt för både föräldrar och unga elever att bli mer organiserade. Att ta hand om skolmaterial och läroböcker gör att de håller längre så att barnet kan använda dem under hela läsåret.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Paulu N. Cómo ayudarle a su hijo con la tarea escolar. 1° edic. Estados Unidos: Oficina de Investigación y Superación Educativa del Departamento de Educación de los Estados Unidos; 1998. Disponible en: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=hU8YXT-MCxMC&oi=fnd&pg=PA40&dq=cuidado+de+los+%C3%BAtiles+escolares&ots=XpDLu4Q8v1&sig=PZBxtztGpb-a8hLQiWlsDw1Gdek#v=onepage&q&f=false
  • Elías M, Tobías S, Friedlander B. Educar con inteligencia emocional: Cómo conseguir que nuestros hijos sean sociables, felices y responsables. 4° edic. Estados Unidos: 2014. Disponible en: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Mi7QAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=ense%C3%B1ar+a+los+ni%C3%B1os+a+ser+responsables&ots=vdmSMzPX6e&sig=hOI4GWitu2S8sHPXtLa8FKjuLJY#v=onepage&q=ense%C3%B1ar%20a%20los%20ni%C3%B1os%20a%20ser%20responsables&f=false
  • Morrison G. Educación infantil. 9° edic. Madrid: Pearson Educación; 2005. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=BBJWBEQTARAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=ense%C3%B1ar+a+los+ni%C3%B1os+a+ser+responsables&ots=oHgayZ0eFL&sig=NBcac_yCIgV6VNCj93dEYnvNXGE#v=onepage&q=ense%C3%B1ar%20a%20los%20ni%C3%B1os%20a%20ser%20responsables&f=false

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.