5 strategier för att förbättra mammors psykiska hälsa

Små fast betydande förändringar kan ge extra hjälp i hemmet för att ta hand om mammors psykiska hälsa och deras barns välbefinnande.
5 strategier för att förbättra mammors psykiska hälsa

Senaste uppdateringen: 26 juli, 2023

Att bli mamma förändrar oundvikligen hur vi ser på livet, även om det är en vacker process kan den också vara mycket krävande och äventyra mammors psykiska hälsa. Förlossningsdepression och episoder av stress och ångest efter förlossningen är bara två av alla psykiska åkommor som äventyrar kvinnors allmänna hälsa.

När det gäller psykiska problem under moderskapet är tonåringar, ensamstående mödrar och personer med en historia av psykisk ohälsa i familjen de som är mest utsatta. Läs vidare för att ta del av några av de bästa strategierna för att säkerställa mödrars känslomässiga välbefinnande.

Tips för att främja mammors psykiska hälsa

Att ta hand om barn, balansera ansvaret för hemmet med partnern och upprätthålla personliga relationer kan innebära en betydande börda av stress och press för en mamma. Följande strategier är utformade för att ge kvinnor möjlighet att prioritera sig själva och skydda sitt känslomässiga välbefinnande.

1. Bygg ett stödnätverk

mamma matar bebis
Att anlita professionella barnvakter är ett av de bästa sätten att minska bördorna.

Att vara mamma är ett mycket krävande jobb som kan vara svårt att klara av när man har flera små barn. För att mammor inte ska vara ensamma om att ta hand om sina barn och hushållet är det viktigt att de har stöd från sina partner och, om möjligt, familj och vänner som hjälper dem med de dagliga sysslorna.

Att anlita en barnvakt från ett specialiserat företag kan också vara en god idé för mammor som vill ha lite tid för sig själva. Genom att delegera en del av barnomsorgen till en pålitlig person kan de minska stress och ångest, vilket är viktigt för att upprätthålla en god psykisk hälsa.

Det bör noteras att professionella barnvakter genomgår en rad utbildningar och är certifierade i HLR (hjärt-lungräddning) för barn. Utbildningen omfattar allt från pedagogik till olyckshantering, så att både mammor och familjen i allmänhet känner sig trygga med personen som tar hand om deras bebisar.

2. Etablera rutiner för egenvård

När man får barn finns det en felaktig föreställning om att mammor måste offra hela sin existens för att skydda dem från fara. Fast då och då måste kvinnor få utrymme för självreflektion där de kan göra de saker utanför moderskapet som gör dem lyckliga.

Att främja mammors psykiska hälsa kan vara så enkelt som att läsa en bok, ta ett bad, utöva yoga, lyssna på musik eller ägna sig åt en favorithobby. Detta innebär att du dagligen eller veckovis avsätter tid för aktiviteter som ger avkoppling och föryngring.

Du kan också ta en promenad utomhus, gå på en dejt med dig själv, njuta av en stilla kopp te eller titta på en film. Dessa njutbara planer hjälper dig att minska spänningar samt återuppliva ditt sinne och din kropp.

3. Utför aktiviteter som kontrollerar stress

mamma yoga med bebis
Alla mammor borde avsätta ett par minuter om dagen för att fokusera på sin andning och meditera.

Det finns många avslappningsövningar som kan införlivas i den dagliga rutinen för att minska stress och förbättra mammors psykiska hälsa. Till exempel är djupandning, meditation och yoga bra sätt att behålla lugnet. Med dessa strategier kan du minska fysisk och känslomässig trötthet.

Enligt en publikation i Health Research Journal, kan vissa psykologiska faktorer, som ångest och förlossningsdepression, påverka produktionen av och kvaliteten på bröstmjölken. Lyckligtvis kan vissa avslappningstekniker som musikterapi minska mammans stress och främja amningen.

Du kanske är intresserad av: Avslappningsövningar för trötta mammor

4. Sätt gränser och lär dig att säga: ”nej”

Att föra ett barn till världen är ett beslut som fattas av två personer, och allt ansvar som följer med det kan inte falla på mammorna ensamma. Att kommunicera ärligt med din partner, familj eller någon annan medlem i hushållet för att fastställa tydliga och lika ansvarsområden och uppgifter som ska delas, det är avgörande.

Genom att delegera vissa uppgifter kan man skapa en bättre balans och minska bördan på mödrarnas axlar, vilket ger dem mer tid och energi att ta hand om sin mentala hälsa. Så, känn dig inte tvingad att acceptera varje förfrågan och uppgift som läggs på dig.

5. Sök professionell hjälp

En studie som publicerades i Journal of Women’s Health visade att gravida kvinnor med familje- och arbetsrelaterade bekymmer, samt låga värden för motståndskraft och anpassningsförmåga, kan löpa större risk för psykologiska följdsjukdomar. När mammor känner att något inom dem inte är rätt, då är det viktigt att söka professionell vård så snart som möjligt.

Om du upplever symptom som drastiska humörsvängningar, konstant irritation, koncentrationssvårigheter, sömnproblem eller ihållande känslor av sorg eller ångest, då är det mycket möjligt att du lider av depression eller ångest. En psykolog eller psykiater kan utvärdera din situation, ställa en korrekt diagnos och rekommendera den lämpligaste behandlingen.

Hjälp mammors psykiska hälsa med dessa strategier

Mödrars känslomässiga välbefinnande är avgörande för hur väl de tar hand om sina barn. Kom ihåg att genom att tillämpa ovanstående tips kan kvinnor stärka sin mentala hälsa och njuta av ett mer balanserat och tillfredsställande moderskap. Detta bidrar i sin tur till en mer harmonisk familjemiljö för alla familjemedlemmar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ayers, S., Bond, R., Webb, R., Miller, P., & Bateson, K. (2019). Perinatal mental health and risk of child maltreatment: A systematic review and meta-analysis. Child abuse & neglect, 98, 104172. retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419303497
  • Kinser, P. A., Jallo, N., Amstadter, A. B., Thacker, L. R., Jones, E., et al. (2021). Depression, anxiety, resilience, and coping: the experience of pregnant and new mothers during the first few months of the COVID-19 pandemic. Journal of women's health, 30(5), 654-664. Retrieved from: https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/jwh.2020.8866
  • Payne, J. L., Maguire, J. (2019). Pathophysiological mechanisms implicated in postpartum depression. Frontiers in neuroendocrinology, 52, 165-180. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091302218300748
  • Navarro, , Ramirez, M. D. L., Casanova, Y. C., Ferrer, A. B., Calvo, R. N., & Ramos, I. J. (2021). Can relaxation techniques help in breastfeeding? Revista Sanitaria de Investigación, 2(5), 3. Retrieved from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8067270

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.