Att umgås med andra mammor är inte bara kul, det är viktigt!

Att umgås med andra mammor är inte bara kul, det är viktigt!
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 06 oktober, 2019

Det är inte lätt att vara mamma. Ibland är det viktigt att komma ut, dricka en kopp kaffe och umgås med andra mammor. I den här artikeln går vi in i detalj på varför det är det.

“Mammor glömmer frivilligt att navelsträngen klipps av vid födseln.”
– Vera Caspar-

Även under de bästa omständigheterna stöter mammor på problem och utmaningar varje dag. Stress är en naturlig reaktion på det fysiska och emotionella trycket, från oss själva och från omgivningen.

När en mammas stressnivå skjuter genom taket påverkar det alla runt henne – särskilt hennes små barn. Studier har visat att en mammas stress även påverkar fostret när det ligger i magen.

Stress i sig är inte något dåligt. Experter i ämnet hävdar att en optimal stressnivå aktiverar oss och ger oss energi, och stress är därför viktigt.

Naturligtvis varierar mängden stress man kan tolerera från person till person. Problem uppstår helt enkelt när stressen blir för stor och därmed skadlig. Särskilt stress från saker som vi inte kan påverka själva är väldigt skadlig.

De flesta mammor känner att det inte finns tillräckligt med timmar på dagen. De känner ofta att de ständigt kommer lite för sent, och att det är svårt att balansera alla ansvarsområden.

Det gäller speciellt för förvärvsarbetande mammor. Det finns även ett namn på detta fenomen när det blir riktigt illa: det kallas utbrändhet.

Det är svårt att vara mamma

Att utbilda och uppfostra barn från födseln tills de blir oberoende vuxna är ett stort ansvar. Men det vi ofta misslyckas med att inse är att de flesta dilemman och problem vi möter är vanliga för alla mammor.

Med andra ord delar de flesta mödrar, vid en eller annan tidpunkt, samma rädslor och frustrationer som du gör. Till exempel:

  • En känsla av utmattning, med oförmåga att identifiera eller uttrycka de känslor som följer med det
  • Svårigheter att förstå barnens personligheter
  • Känslan av att moderskapet inte matchar det liv man drömde om att leva
  • En brist på anknytning till sin partner
  • Svårigheter under barnens olika utvecklingsfaser
  • Den omöjliga bilden av “den perfekta mamman”
  • Skuldkänslor som kommer med var och ett av ens beslut
  • Rädsla att misslyckas och göra fel

Därför är det viktigt att sprida medvetenheten genom att skapa bra mötesplatser baserade på respekt och stöd. Dessa ger mammor möjlighet att umgås med andra mammor och dela sina livshistorier och gemensamma erfarenheter.

Man känner en viss lättnad när man inser att man inte är ensam – att någon annan förstår hur det är. Man får också höra talas om nya sätt att ta itu med olika utmaningar och andra lösningar på dagliga konflikter.

Dessa stödgrupper för mammor är platser där man kan umgås med andra mammor. De baseras på diskussioner och utbyte, samtidigt som man inser att varje erfarenhet är unik och individuell.

4 mammor håller i bebisar


Vad är en mammagrupp?

En mammagrupp kan även gå under namnet föräldragrupp eller babygrupp och anordnas ofta av BVC eller via öppna förskolan. Många anordnas även på privata initiativ via Facebook och andra sociala medier.

Mammor tar ofta kontakt med dessa grupper medan de fortfarande är gravida, eller strax efter att deras barn är fött.

Deltagarna kan samlas och ta hand om sina barn medan de pratar om glädjeämnen och svårigheter i livet med en nyfödd. Vänskaperna som kommer ur detta blir ofta långvariga och meningsfulla både för mödrarna och för barnen.

Var träffas dessa mödrar? Det är viktigt att sammankomsterna inte sker i en klinisk miljö. Snarare bör atmosfären vara informell, varm, rogivande och inbjudande.

Naturligtvis behöver mammorna ha fri tillgång till och hjälp av en sjuksköterska efter behov, till exempel via BVC. Om äldre barn är närvarande ska mötesplatsen också kunna tillgodose deras behov och säkerhet.

Idealt sett bör deltagandet i dessa grupper vara gratis. Mammor från alla ekonomiska förhållanden har ett behov av att umgås med andra mammor.

Dessutom ska en förändring i din ekonomi inte behöva betyda att du förlorar din supportgrupp.

Var hittar jag en mammagrupp?

Tyvärr är dessa grupper inte alltid lätta att hitta, särskilt inte i mindre städer. Även om du inte hittar en officiell grupp kan du umgås med mammor du redan känner och som delar din syn på moderskap och barnuppfostran.

Att umgås med andra mammor och dela gemensamma erfarenheter kommer säkert att fördjupa det förhållande ni redan har.

Håll kvar dina barnlösa vänner

Men även att tillbringa tid med en vän som inte har barn är bra. Som mammor behöver vi ibland lite frisk luft, en distraktion och lite variation i konversationen.

kvinna dricker en kopp kaffe med slutna ögon

Oavsett om vi gillar det eller ej tar det upp mycket tid att vara mamma. Plötsligt är vår värld inriktad på det lilla livet, och vi lägger undan många tidigare prioriteringar.

Det är mycket vanligt att vi som mammor avstår från våra vänner som inte har barn.

Det betyder inte nödvändigtvis att vi inte längre har någonting gemensamt med dem. Vi kan hitta en miljon andra saker att prata om, om vi bara försöker.

Men den livsstilsförändring som rollen som mamma kräver kan ofta påverka våra relationer. När vi har barn förändras våra prioriteringar – med rätta – och våra barn måste få komma först.

Men vi måste fortfarande hitta tid för våra vänner. Att umgås med andra – oavsett om de har barn eller inte – är ett hälsosamt och välbehövligt sätt att tillbringa sin tid.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.