6 Montessori-nycklar för att hantera svartsjuka mellan syskon

Om du måste hantera svartsjuka mellan syskon, ta då råd från Montessorimetoden: Tålamod, kärlek och respekt är av största vikt.
6 Montessori-nycklar för att hantera svartsjuka mellan syskon
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 26 december, 2022

Maria Montessori var läkare, forskare, pedagog och psykolog i början av 1900-talet och har blivit en av de stora influenserna inom barnuppfostran. Det finns många saker vi har lärt oss av henne, och en av dem har att göra med att hantera svartsjuka mellan syskon.

Att kunna ingripa och förbättra syskonrelationen kan bli en enorm lättnad i familjelivet. Här berättar vi hur du hanterar svartsjuka och avundsjuka mellan syskon enligt Montessorimetoden, oavsett hur gamla dina barn är. Missa inte det!

Varför uppstår svartsjuka mellan syskon?

Svartsjuka brukar uppstå när ett nytt syskon kommer till familjen. Det är en känsla som barnet upplever men inte vet hur det ska förklara, och som ofta tar sig uttryck genom olämpligt beteende. Detta kan inträffa inom olika områden av barnets liv, som till exempel genom sänkta skolbetyg.

Av någon anledning orsakar svartsjuka ett hinder i relationen mellan syskon och en av dem känner sig förskjuten från vad det trodde var dess plats i familjen. Av denna anledning bör föräldrar vara förstående, kärleksfulla och respektfulla för sina barns känslor samt främja dialog för att förbättra denna situation.

Precis som lycka eller sorg är svartsjuka en naturlig känsla som barnet måste lära sig att hantera. För att göra detta måste barnet kunna tyda vad som händer och hitta ett sätt att uttrycka det korrekt. Därför är det viktigt att ta sig tid att prata med barnet innan ett syskon kommer, för att förhindra att situationen förvärras över tid.

Vilka tecken tyder på att det föreligger svartsjuka mellan syskon?

Uppkomsten av några av följande tecken kan tyda på att svartsjuka har dykt upp:

 • förändringar i det äldre barnets beteende
 • bristande respons på föräldrarnas gränsdragningar
 • ständiga raserianfall och känslomässiga kriser
 • regressioner till beteenden som inte längre motsvarar mognadstakten, till exempel att kissa på sig efter att tidigare ha uppnått kontroll
 • imitation av vad det yngre syskonet gör
 • aggressiva beteenden och avvisande av dialog
 • sömnstörningar och återkommande mardrömmar
 • förändringar i aptit eller matvanor
 • manifestationer av ångest eller dålig självkänsla.

Att hantera svartsjuka mellan syskon enligt Maria Montessori

En liten flicka stirrar argt på sin mammas gravida mage.
Att involvera barnet i att deras syskon är på väg redan från början av graviditeten kommer att hjälpa det att bättre kanalisera svartsjukan och kontrollera den snabbare.

För att förhindra uppkomsten av svartsjuka hos barn som förväntar sig ankomsten av ett syskon kan vi tillämpa vissa tekniker som är baserade på läran om Montessorimetoden.

1. Involvera det äldre syskonet redan från början av graviditeten

Ett av sätten att förhindra att svartsjuka dyker upp när syskon föds, eller åtminstone att övervinna detta skede snabbare, är att involvera barnet från början av graviditeten. Vi måste berätta för det att vi väntar barn och att om några månader kommer en ny medlem i familjen som vi måste älska och ta hand om tillsammans.

Målet är att barnet ska uppfatta denna situation som något naturligt, men ska inte belastas med ansvar som inte tillhör det.

2. Skapa inte falska förväntningar när den nya brodern eller systern kommer

När vi pratar om ett nytt syskons födelse måste vi göra det realistiskt. Förmedla inte budskapet att allt kommer att bli perfekt. Det bästa man kan göra är att vara uppriktig och förklara vad ankomsten av en ny medlem i huset innebär, med hjälp av ordförråd efter barnets ålder. Uppmuntra också att barnet ställer sina frågor till oss angående detta arrangemang.

3. Jämför inte syskon

Oavsett deras ålder bör syskon aldrig jämföras. Att anmärka på skillnader, oavsett om de är positiva eller negativa, skadar bara självkänslan och ökar svartsjukan.

4. Bekräfta varje syskons roll

Vi måste ge varje syskon självständighet och låta dem få sitt eget utrymme. De måste själva omsätta dessa nya förmågor i praktiken, även om de misslyckas med många av dem. Vi får inte glömma att vi lär oss mer av misstag än av framgångar.

En liten pojke hjälper sin pappa att mata sin lillebror med flaska.
Att uppmuntra relationen mellan syskon kommer att bidra till att svartsjukan försvinner. Ett bra alternativ är att räkna med hjälp av den äldre när det gäller att ta hand om den yngre. När de växer upp kommer denna känsla av samarbete bli ömsesidig.

5. Låt det äldre syskonen vara med och hjälpa till att ta hand om det yngre syskonet så mycket som möjligt

Vi kan räkna med hjälp av syskonen vid byte av bebisens kläder eller förberedelse av badet. När de är äldre kan vi också uppmuntra den äldre att följa med den yngre till skolan eller hjälpa den med sina läxor, bland annat.

Oavsett hur gamla dina barn är, kommer vetskapen om att de alltid kan räkna med hjälp av sin bror eller syster hjälpa dem att stärka sin relation.

6. Ingrip på lämpligt sätt inför uppmaningar om uppmärksamhet

Det är möjligt att äldre syskon ständigt söker uppmärksamhet på grund av svartsjuka, eller tvärtom. Hur som helst, när en av dem kräver sina föräldrars uppmärksamhet är det bäst att ge den det. Det är viktigt att föra en dialog med barnen, leta efter stunder att dela tillsammans, och även ägna tid exklusivt åt vart och ett av dina barn. Det är avgörande att alla barn förstår att de inte behöver sticka ut för att deras föräldrar ska vilja umgås med dem.

Om nycklarna till att hantera svartsjuka mellan syskon enligt Montessori

Du har redan sett hur enkla dessa tekniker för att hantera svartsjuka mellan syskon är. Nu återstår bara att omsätta dem i praktiken så att familjesituationen förbättras. Tålamod, kärlek och respekt är nycklarna till föräldraskap som kommer att vara till stor hjälp, särskilt inför alla kriser som kan förväntas i livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Montessori, M., & Bofill, M. (1986). La mente absorbente del niño. Diana.
 • Dattari, C., Bonnefont, J., Falcone, C., Giangrandi, B., Mingo, G., Naretto, D., & Souper, C. (2017). El Método Montessori. Teoría de la educación. En internet: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54740567/Montessori_FINAL-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1659358873&Signature=O9LKih-xEY1yiXM6oiM4FQNL4IYR5Z1i7JBwHgbk-jGiGMrojvQOWP3D~aha5iWYydh-rW-3-WYc53W6EGleof0VG8XqN7DGGTCftLpRSwivk44eK1HwdIboduczRHdhkM~ags91OqSWbN6nN63ebfKlGW~4d5NSHOJ2SdSPF4HFtQCtF6~6ZhP-XP7VjZ1RSOlKXowOPSmsmIyqH4GiAOr~BmxxW-g1QUollZ3YFhXDBTtr0JuhDsKAPPd0QfZcmPPgSwxdpMMlh-KxE6BYln-Dcn4VSQ4Fr8gBP~mI~1tTg6UybgzRLx6wXcDZPtj5R9s6qjLMxIGCvjSHWYmS~Q__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.