Viktminskning hos barn: Symptom, orsaker och behandling

Viktminskning hos barn kan bero på en rad hälsoproblem. Därför är det viktigt att identifiera orsaken i tid och ta itu med den snabbt.
Viktminskning hos barn: Symptom, orsaker och behandling

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2020

Föräldrar har en tendens att oroa sig när deras barn går ner i vikt och de börjar undra om barnet kan vara undernärt. Men för att förstå ett barns viktminskning måste föräldrarna först kunna skilja mellan en normal vikt och en patologisk minskning.

Viktminskning hos barn: Är det en verklig fara eller är det föräldrarna som överdriver?

Viktminskning hos barn kan indikera vissa hälsoproblem som främst har att göra med matsmältningssystemet. Vissa tillstånd beror inte på ett barns kost, utan på dålig absorption av näringsämnen och har viktnedgång som följd.

Ett sätt att bekräfta dina misstankar om ditt barns viktminskning är att jämföra hans eller hennes nuvarande vikt med vikten han eller hon hade vid sitt senaste besök på barnavårdscentralen. En plötslig minskning med mer än 10% av ett barns tidigare vikt eller BMI (som beror på barnets vikt och längd) kan vara en indikation på ett underliggande problem.

Allteftersom barn växer bör de gå upp i vikt (med undantag för de barn som lider av fetma, som gärna kan stå still ett tag i vikt för hälsans skull). Om du därför kan se en signifikant minskning i barnets vikt, oavsett om den är plötslig eller progressiv, är det något som kräver en medicinsk undersökning.

pojke tittar på mat och kliar sig i huvudet

Vanliga orsaker till viktminskning hos barn

Orsakerna till att barn går ner i vikt är lika olika och varierade som de är för vuxna. Viktnedgången kan antingen vara patologisk eller bero på normala omständigheter.

Här är de vanligaste orsakerna till viktminskning hos barn:

Patologiska orsaker

 • Cancer
 • Hypertyreos
 • Anemi (orsakas oftast av dålig absorption av näringsämnen)
 • Diabetes (huvudsakligen när det inte har upptäckts)
 • Glutenintolerans (kan få barn att undvika vissa livsmedel som ger dem obehag)
 • Gastrointestinala problem (inklusive bakterieinfektioner och parasiter)

Psykologiska orsaker

 • Anorexi och bulimi
 • Intensiv stress
 • Akut depression (kan bero på förlust av en familjemedlem)

Övriga orsaker

 • Matförgiftning
 • Ett kirurgiskt ingrepp
 • Drogmissbruk
 • Biverkning av en annan medicin som barnet tar

För att få reda på orsaken, och således hur viktminskningen kan behandlas, bör du kontakta hans eller hennes läkare. Det finns emellertid vissa riktlinjer du kan följa för att underlätta behandlingen.

läkare undersöker pojke

Depression, ångest eller stress kan leda till viktminskning

Stress, ångest eller depression kan till exempel härstamma från förlusten av en älskad familjemedlem. De kan också ha sin grund i tidigare eller pågående traumatiska händelser eller mobbning i skolan.

Om källan till depressionen eller stressen är okänd för föräldrarna kan den bero på en händelse som hände (eller fortfarande händer) utanför hemmet. Därför är det viktigt för föräldrar att kunna ställa rätt frågor och prata med barnet för att komma fram till anledningen till barnets stress eller depression.

Om man känner till utlösaren och den är oundviklig är det viktigt att ta hjälp av en terapeut. Rätt behandling kan också förhindra att stressen ger upphov till andra följdsjukdomar som ångest och fobier.

Ätstörningar

I dessa fall måste föräldrarna agera lite mer diskret för att upptäcka dem. Dessa störningar går att se även hos barn innan de når tonåren. Över 90% av ätstörningar förekommer övervägande hos kvinnor.

Till skillnad från posttraumatiska störningar då man kan ställa frågor som gör det möjligt att identifiera de psykoterapeutiska lösningarna förnekar majoriteten av patienter med ätstörningar sina problem.

Det är viktigt att alltid konsultera en specialist som kan utvärdera ditt barn om han eller hon går ner i vikt. Beroende på omständigheterna kommer specialisten att upprätta en plan för att lösa problemet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Jin Y., Cho J., Lee I., Park S., et al., Involuntary weight loss and late life depression in korean older adutls. Iran J Public Health, 2020. 49 (4): 637-644.
 • Weersing VR., Jeffreys M., Do MC., Schwartz KT., et al., Evidence base update of psychosocial treatments for child and adolescent depression. J Clin Child Adolesc Psychol, 2017. 46 (1): 11-43.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.