5 konsekvenser av en frånvarande pappa

5 konsekvenser av en frånvarande pappa
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 21 september, 2018

Fäder är en mycket viktig del i familjen och i deras barns utveckling. Tyvärr lever många barn med en frånvarande pappa och detta medför allvarliga konsekvenser.

Många mammor tvingas utöva båda föräldrarollerna samtidigt i många situationer. De gör en stor insats för att fylla det hål som en frånvarande pappa lämnar efter sig och de kämpar för att deras barn ska slippa känna tomrummet. I vissa situationer är det dock oundvikligt.

Det är viktigt att uppmärksamma våra barns agerande för att ge dem det stöd de behöver.

Konsekvenserna av en frånvarande pappa

1. Dåligt självförtroende. En fars frånvaro kan skapa rädsla, frustration och brist på självförtroende. När barn uppnår skolåldern och lever i en något annorlunda verklighet, är dessa element vanligtvis frånvarande av den anledningen.

Under den här tiden verkar de fylla sin fars frånvaro med en ersättare. De kan vända sig till en morfar, en farbror eller någon annan viktig man i deras liv. De letar efter en förebild som de kan identifiera sig med.

2. Dåliga resultat i skolan. Studier har visat en korrelation hos barn mellan lägre betyg och bristen på en fadersfigur i deras liv.

Studier bekräftar att barn kan drabbas av depression, modlöshet, ointresse, ångest, stress och dålig koncentrationsförmåga i skolan.

3. Dåligt uppförande. Barn med en frånvarande pappa tenderar att vara mer upproriska och samhällsfrånvända och är ofta mindre toleranta. “Ingen förstår mig”-tendensen brukar vara starkare hos dem. Denna process är mycket tydligare under tonåren på grund av de hormonella förändringar de går igenom.

4. Identitetsfrågor. Bristen på ett faderligt inflytande kan leda till att barn lider av personlighetsproblem och svårigheter i utvecklingen av vissa förmågor och beteenden, till exempel samspelet mellan män och kvinnor.

5. Brist på förebilder på hur man behandlar medlemmar av det motsatta könet. När det gäller pojkar saknar de ett direkt exempel på hur man behandlar kvinnor. När det gäller tjejer, vet de inte hur de bör förvänta sig att bli behandlade eftersom de aldrig har kunnat visualisera det under sin uppväxt i sin egen familj.

Barnen kommer inte ihåg vad du försöker lära dem. De kommer ihåg vem du är.

-Jim Henson-

Flicka i solsken

Varför fäder överger sina barn

Studier utförda av Kathryn Edin och Timothy J. Nelson såg vissa samband till varför fäder vanligtvis överger sina barn.

Tillsammans samlade de in information från olika områden i Philadelphia och New Jersey, där många pappor hävdade att de hade “gjort det bästa de kunde”.

När de hörde nyheten om att de skulle bli pappa var tre fjärdedelar av männen som deltog i Edin och Nelsons utredning glada. De såg det som en anledning att förändras och mogna. Men de kom aldrig längre på den punkten – vanligtvis för att de inte var redo för vad som skulle komma.

Bland andra aspekter som påverkade att en fader blev frånvarande var alkohol- och drogmissbruk, kriminalitet, arbetslöshet och att fadern var involverad med en annan kvinna, även om han är ensamstående.

Utredarna drog slutsatsen att dessa så kallade “icke tillmötesgående” papporna hade goda intentioner, men ändrade sig när de insåg vidden av ansvaret och avsaknaden av en yttre styrning.

Barn börjar med att älska sina föräldrar; efter en tid fördömer de dem och sällan, om någonsin, förlåter de dem.

-Oscar Wilde-

Vad kan du göra om ditt barn har en frånvarande pappa

1. Upprätthåll god kommunikation med dina barn. Prata med dina barn och ge dem en tydlig och enkel förklaring. Gå inte in på för många detaljer. Genom att alltid ge dem din kärlek och tillgivenhet kommer du att få dem att känna sig väl omhändertagna. Kom ihåg att kommunikationen ska vara anpassad till barnens ålder.

2. Försumma dem inte. De behöver dig mer än någonsin. Gå till parken tillsammans. Gå på promenader. Laga mat tillsammans. Det är viktigt att dina barn håller sig sysselsatta och att ni tillbringar tid tillsammans. Försök att uppmuntra dem och visa dem att du är stolt över dem.

3. Dina släktingar kan också vara till stor hjälp. Vänd dig till far- och morföräldrar, mostrar, fastrar, morbröder, farbröder och syskon. De kommer att vara ett bra stöd för dina barn när de behöver det och de kan kompensera för en frånvarande pappa.

I svåra situationer som när fäder överger sin familj är det viktigt att du gör ditt bästa för att ge dina barn så mycket tillgivenhet som möjligt. Din mentala styrka är av största vikt. Med den kan du uppfylla båda föräldrarollerna och tomrummet blir mindre märkbart.

Fokusera inte på att de har blivit övergivna. Gå helt enkelt vidare och övervinn alla eventuella hinder som kommer i er väg.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.