Fördelar med att undervisa barn innan tre års ålder

Fördelar med att undervisa barn innan tre års ålder
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 14 december, 2020

Många håller inte med om idén att undervisa barn redan i tidig ålder, men specialister och studier har kommit fram till att det kan vara fördelaktigt eftersom lärdomarna då har en tendens att vara längst.

Specialister har kommit fram till att barns prestanda förbättras inom områden som matte, vetenskap och språk, men många offentliga skolor erbjuder inte sådan tidig utbildning.

Studier har visat att andelen barn som undervisas innan tre års ålder är väldigt liten.

Det finns inget krav på att barn vid tre års ålder ska börja skolan, men ändå är det många familjer som redan då låter sina barn börja undervisningen ändå.

Vad är studien baserad på?

Enligt National Institute for Educational Evaluation i Spanien finns det olika saker som påverkar effekten av utbildning på studenter när de börjar i skolan.

Studien är baserad på skillnader i barnens kognitiva mognad.

Även om barn äldre än tre år har en högre mognadsnivå är det även känt att yngre barn också kan utveckla och internalisera väldigt komplexa lärdomar.

I 3-årsåldern har de flesta barn lärt sig minst en lingvistisk struktur och kan förstå saker som tid, rum och numeriska värden.

I den åldern kan ett  barn prata, förstå och göra sig själv förstådd. Det kan äta och kan antagligen gå på pottan. Beroende på hemmiljö och rutin kan det även identifiera former, färger och textur.

Fram tills dess finns det oftast ännu ingen specifik skillnad mellan barn som gått i skolan och inte.

Experter har i en studie analyserat elever i fjärde klass som började sin undervisning innan tre års ålder. Resultaten visade att de hade ett övertag med upp till 40 poäng.

Studien utvärderade 28 000 spanska barn i fjärde klass och fokuserade på fyra huvudområden: matte, språk, samhällsvetenskap och naturkunskap.

Analysen slog fast att skillnaderna främjade barn som fått undervisning innan tre års ålder.

Är det fördelaktigt att undervisa barn innan tre års ålder?

Enligt studien är det fördelaktigt att undervisa barn innan tre års ålder.

Studien visade även på en brist på offentliga utbildningslokaler för barn i den åldern. Barn som kom från en lägre socioekonomisk bakgrund stötte också på motgångar.

Studien upptäckte vidare att yngre barn inte tar åt sig de lärda kompetenserna lika snabbt. Det innebär att de kämpar med mer komplexa utmaningar och en brist på erfarenhet.

Fördelarna med tidig undervisning i skolor är starkast inom de matematiska och språkliga ämnena. Det förbättrar deras kommunikationsförmågor och deras utveckling inom alla andra områden.

Specialister rekommenderar en ökning i antalet tillgängliga platser för tidig undervisning och att man startar fler program.

Andra faktorer som påverkar barnens inlärningsupplevelse inkluderar institutionens utbildningsstruktur, lärarnas utbildning och metodologi samt kvaliteten på skolans utbildning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.