Solidaritet: En av de viktigaste lärdomarna av coronaviruset

Idag vill vi prata om en av de största lärdomarna av coronaviruset: vikten av solidaritet. Hela världen måste nu samarbeta för att bekämpa viruset.
Solidaritet: En av de viktigaste lärdomarna av coronaviruset
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Coronaviruset har slagit till världen hårt och vi går nu igenom en svår tid, men det finns åtminstone något bra med det hela: krisen har gett mänskligheten en av de största lärdomarna genom tiderna. Det vi nu ser är ett pyttelitet och obetydligt virus som har blivit enormt kraftfullt och spridit sig överallt. Och även om ingen förutsåg det hända lär den nuvarande globala pandemin oss alla om vikten av solidaritet.

Vi alla, som världsmedborgare, får nu lära oss och får det bekräftat att solidaritet är den enda lösningen. Om vi vill avancera och förbättra vårt samhälle måste vi också förena oss och stötta varandra.

Solidaritet, en av de viktigaste lärdomarna av coronaviruset

Utbildning är ofta kontroversersiellt. Man debatterar konstant om vilka målen ska vara, hur man ska organisera utbildningen och var den ska läras ut.

Men det finns nu något som både föräldrar och utbildningsspecialister börjar enas om. Och det har att göra med hur viktigt det är med erfarenheter för att lära ut ny kunskap. 

Vi är nu med om något historiskt, en pandemi som trots sina svårigheter lär oss något som vi aldrig hade kunnat begripa utan att själva genomleva det. Vi har tvingats bemöta en situation som har hjälpt oss människor att verkligen förstå vad som menas med solidaritet.

Barn har ritat en regnbåge under Coronaviruset.
Bildkälla: Ipswich Star

Det må försöka läras ut i skolan på olika sätt, men i och med coronakrisen har vi nu istället fått erfarenhet av hur konceptet “solidaritet” kan användas i det verkliga livet. I teorin har solidaritet alltid haft innebörden av ett villkorslöst stöd för andra, speciellt för de som befinner sig i svåra situationer. Men coronaviruset har ändrat på konceptet och gjort att det inte längre bara handlar om andra, utan om oss alla.

Vad kan coronaviruset lära oss om solidaritet?

Några av de tydligaste och viktigaste lärdomarna av coronaviruset är bland annat följande:

  • Vi är alla beroende av varandra, och varje individuell handling påverkar direkt både andra och oss själva. 
  • Vi får inte underskatta kraften hos människor som gör saker tillsammans. Ibland är det den enda strategi som gör att vi kan uppnå våra mål.
  • Ingen är oändlig, odödlig, överlägsen eller “bäst”. Och det man har idag och som gör att man känner sig säker kan tas ifrån en på någon sekund. Dessutom är det verkligen sant att någon gång i livet kommer vi alla att behöva andras stöd och en axel att luta oss mot.
  • Äkta solidaritet baseras på empatiDen bygger på möjligheten att förbättra livet och omständigheterna för den som behöver det, oavsett hudfärg, ålder, möjligheter eller ekonomisk status.
  • Att samla på sig materiella saker som pengar, hus, bilar och kläder är helt värdelöst. I slutändan är det enda vi tar med oss från detta liv den tid vi har ägnat tillsammans med vänner och familj.

“[Solidaritet] är inte en känsla av vagt medlidande eller ytlig bedrövelse över så många människors olycka, både nära och långt borta. Tvärtom är det en fast och uthållig beslutsamhet att förbinda sig själv till det gemensamma goda; med det menar vi det bästa för alla och för varje enskild individ, för vi är alla verkligen ansvariga för alla.”

– John Paul II –

Handelsvaror som hänger på en dörr för äldre under Coronaviruset.

Reflektera över vad coronaviruset lär oss

Nu när vi står inför coronapandemin behöver vi alltså reflektera över många saker i samhället… både som individer och kollektivt. Vi måste reflektera över vikten av att ta hand om vår planet och att bygga ett effektivt hälsovårdssystem för alla

Samtidigt måste vi kunna garantera att vi kan skydda samhällets mest utsatta medlemmar, med andra ord våra äldre, våra barn, funktionshindrade, fattiga och så vidare.

Dessutom kan vi inte förbise skydd och säkerhet för de individer som arbetar för att tillfredsställa våra dagliga behov som invånare. Inte bara vårdpersonal, utan också poliser, städare, personal i livsmedelsbutiker och så många andra.

Solidaritet den utan tvekan den största lärdomen av coronaviruset. Vi måste alla lära oss att stötta varandra, både under de nuvarande omständigheterna och efteråt.

En dag kommer vi att ha övervunnit coronaviruset och återfått vår frihet att resa omkring. Vi kan återuppta våra sociala liv och återgå till vardagen. Men även när det händer får vi inte glömma vad vi fått lära oss om solidaritet. Och må vi aldrig isolera oss igen – inte bara fysiskt, utan också i vår egen själviskhet, osäkerhet, rasism, inflexibilitet och i meningslösa krig.

Må vi fortsätta att agera i samhället både idag och för alltid baserat på solidaritet. Och låt oss se till att världen vi lämnar till våra barn är en värld där människor tar hand om och litar på varandra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.