Hälsokontroller och läkarundersökningar under tonåren

Under tonåren är det viktigt att gå på regelbundna hälsokontroller och läkarundersökningar för att få vägledning i vissa viktiga frågor.
Hälsokontroller och läkarundersökningar under tonåren

Senaste uppdateringen: 19 december, 2020

Hälsokontroller och läkarundersökningar är viktiga under tonåren, även om det vanligtvis inte uppstår alltför många hälsoproblem under den här tiden. Det finns dock situationer som kan vara viktiga att övervaka och information som är viktig att förmedla.

Hälsokontroller och läkarundersökningar under tonåren

Ryggrad, hållning och andra problem

Under tonåren kan vi ställas inför en outtömlig serie frågor från våra barn. Under den här tiden börjar de intressera sig för och bli nyfikna på många saker, speciellt med tanke på hur deras kroppar börjar förändras. Man kan tillbringa timmar med att prata med dem.

Dessa ömnen kan sträcka sig från problem med hållningen och ryggraden, till frågor relaterade till ätande och bristande koncentration för sina studier. Det finns massor av ämnen man borde prata med dem om, och vissa kan leda till oro.

läkarundersökningar på tonåring

Vad är typiskt för ungdomar?

Många ungdomar har en känsla av att de är oövervinnerliga. Att de är odödliga. Det kan få dem att tro att inget dåligt någonsin kommer att hända dem. Så det sista de vill göra är att gå till läkaren, såvida de inte känner sig riktigt dåliga.

Ungdomstiden som ett problem

Vi får inte skapa stigman eller betrakta tonåren som ett slags problem som måste övervinnas. Det finns många ungdomar som studerar, arbetar, respekterar regler och är kreativa och positiva i allt de gör.

Vår roll som vuxna är avgörande när det kommer till att hjälpa dem. Kom alltid ihåg att vi är deras föräldrar, lärare eller rådgivare, inte deras vänner.

Läkarundersökningar under tonåren: En gång, två gånger eller tre gånger om året?

Man brukar rekommendera minst två besök per år till en läkare med erfarenhet av tonårshälsa.

Det är viktigt att läkaren är specialutbildad eftersom han eller hon kommer att behöva ha erfarenhet av att ställa öppna frågor på ett sätt som hjälper din tonåring att känna sig trygg och lugn.

Motiverande dialog är också en lämplig resurs som i läkarens händer kan bidra till en bra kontinuerlig relation mellan tonåring och vårdpersonal.

Föräldrar och möten med vården

Föräldrar har alltid en viktig roll att spela, men beroende på sina barns ålder måste de stötta dem på olika sätt. När det gäller tonåringar och unga vuxna måste både läkare och föräldrar prioritera att utveckla deras självständighet.

läkarundersökningar: läkare ger high five till tonåring

Tystnadsplikt vid läkarundersökningar under tonåren

Alla läkare har tystnadsplikt, vilket innebär att informationen som man utbyter stannar där. Det är viktigt att från början klargöra att en läkare alltid kommer att försöka hålla saker konfidentiella.

Det finns dock tillfällen då de behöver “bryta” sin tystnadsplikt om de känner att det finns en situation som kan äventyra tonåringens hälsa och försätta honom eller henne i fara.

I dessa fall, och med tonåringens samtycke, kommer antingen föräldrarna att informeras direkt, eller så hjälper läkaren tonåringen att själv dela med sig av informationen med sina föräldrar.

Saker att tänka på

Det är inte ovanligt att se och höra att föräldrar ofta börjar försumma sina barn på olika sätt när de når tonåren. Det här är ett allvarligt problem eftersom ungdomar fortfarande kräver uppmärksamhet och hjälp – om än på ett annat sätt – för att de ska kunna utvecklas ordentligt som självständiga människor.

Och slutligen…

Ungdomen är en tid för inspiration och positiv förändring. Det är viktigt att vi vuxna fortsätter att försöka inspirera dem och ha en positiv inverkan på deras liv och framtidsplaner.

Uppmuntra dina tonåringar att gå på regelbundna hälsokontroller och göra det till en vana att värna om sin hälsa. Utöver att vara bra för dem och lära dem om personligt ansvar hjälper det också dig – för du behöver då inte oroa dig lika mycket!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Melamed, Irene. “Los adolescentes y el derecho a la información en contextos de salud” 12 Congreso Virtual de Psiquiatría.
  • Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, SEMA.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.