Styrkan hos moderskärleken och instinkten

Styrkan hos moderskärleken och instinkten
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 02 september, 2018

Styrkan hos moderskärleken har fått en gudomlig mening. Ju mer vi lär oss om den, desto mer förvånade blir vi över dess transcendens.

Det är naturligt att kärleken blomstrar efter att vi har delat fantastiska tillfällen med våra barn, men faktumet att din kärlek redan existerar med samma styrka som innan de ens föddes är något som är värt beröm.

Styrkan hos moderskärleken är bland de starkaste känslor som finns. När bandet mellan mor och barn skapas och vi tänker på hur djupgående detta är så börjar vi förstå att det är en känsla som går utöver allt annat som vi någonsin känt.

Att bli mammor omvandlar oss till unika varelser. Vi ser inte barriärer när det kommer till att hjälpa våra barn att växa.

En av de mest förvånansvärda egenskaperna hos denna typ av kärlek hittas i den förmåga som mödrar har, som skapar ett sådant djupt emotionellt band med barnet, även innan det har fötts. Denna känsla kallas ofta modersinstinkten.

Modersinstinkt eller moderskärlek?

Föräldrar med spegel

Vi är väl medvetna om alla de fall där det uppstår kärlek vid första ögonkastet mellan mödrar och deras barn.

Som samhälle måste vi börja inse att denna intensiva känsla börjar vid befruktningen. Det finns dock kritiker gällande denna uppfattning.

Att säga att en moders kärlek är modersinstinkt kan även vara förolämpande för många kvinnor. De säger att de började känna av ett speciellt band med sina barn innan de föddes.

Detta är dock ett fenomen som är relaterat till de psykologiska egenskaper som kräver en analys av vetenskapliga experter.

Enligt vetenskapliga rön så finns det inget sätt att demonstrera existensen av modersinstinkten. Vi måste dock utvärdera de konstanta upplevelser som de flesta mödrar känner.

Du måste vara en mor för att förstå den känsla som en kvinna börjar ha för sitt barn innan det ens har fötts. Vissa forskare tror att det helt enkelt är en tradition eller någon form av generaliserad idé som samhället sänder ut.

De hormonella förändringar som uppstår hos gravida kvinnor låter dem känna känslor som de aldrig har känt innan.

Det finns också ett annat intressant fenomen som uppstår hos människor: det kallas överlevnadsinstinkt och är associerat med kampen för att överleva och befolka världen.

Det jag känner är styrkan hos moderskärleken

Mödrar som börjar älska sina barn innan de ens föds kommer aldrig att acceptera att man säger till dem att vad de känner inte är verkligt. Speciellt då de känslor som invaderar dem kommer med en sådan kraft.

Mödrar i hela i världen kan hålla med om att det som vi känner är riktig kärlek.

Föräldrar som pussar barn

Bebisar har en stor tur att de har någon som väntar på dem med så mycket kärlek. Det är helt naturligt att älska den lille i magen, som är beroende av dig för sin överlevnad.

Miljontals mödrar älskar sina barn innan de ens vet att de existerar. Det är en av huvudfaktorerna som stärker styrkan hos moderskärleken.

Det finns å andra sidan mödrar som aldrig upplever denna känsla, antingen för att de inte visste att de var gravida eller för att de aldrig kände sig bekväma med sin situation.

Detta förstås som frånvaron av den ovan nämnda moderliga instinkten. Ingen bör dock tvivla på vilken stor kärlek vi kan uppvisa som mödrar, även innan födseln.

Moderskapet är ett fantastiskt tillstånd som inte kan jämföras med något annat. Kunskapen att vi kommer bli mödrar gör att vi förstår oss själva bättre. Det låter oss börja upptäcka vår förmåga att älska.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
  • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.