När börjar barn prata?

När börjar barn prata?
Ana Couñago

Granskad och godkänd av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När börjar barn prata? Om du har ett litet barn hemma kanske det är något du frågar dig själv när du hör att ditt barn gör ljud ifrån sig.

För att reda ut det ska vi titta närmare på barns språk, och åldern då de börjar uttrycka sig.

De första orden

Ett barns första ord är oftast något det lärt sig från de vuxna i närheten. När ditt barn började göra konstiga ljud, var det vissa ljud du associerade med ord?

De första orden är inte mer än snarlika ljud som vi mer eller mindre känner igen, men vi brukar låtsas att barnet säger dem medvetet, och att vi vet vad det pratar om.

Men om du lägger åt sidan kärleken du känner för ditt barn och hjärnans alla fantasier står det ganska klart att ditt barn vid det laget bara gör olika ljud ifrån sig.

Barn lär sig snabbt. Det finns saker som vi som föräldrar aktivt kan lära dem, men mycket av deras inlärning i de tidiga skedena kommer från intuition, imitation och instinkt.

En av förmågorna som barn tar sig an är sitt eget tal.

De första orden ett barn säger när det börjar prata är vanligtvis “mamma” och “pappa”.

Barn som sitter i gräs

I början kan det kanske bara säga ett “ma” eller “pa, pa, pa, pa, pa”, men allteftersom veckorna går och barnet övar sina stämband lyckas det till slut säga ett helt ord.

Det finns ingen regel som säger att barn måste börja prata vid en viss ålder. Det skiljer sig för varje individ, och barnets sociala miljö och omgivning.

Ett barn som lever i en miljö där folk alltid pratar med det kan börja prata innan andra barn, men det är inte garanterat.

Att uppmuntra ditt barn till att prata, sjunga och läsa är det bästa sättet att främja barnets utvecklingsprocess. Men när det gäller tal kommer varje barn gå i sin egen takt. Språkförvärvet varierar lika mycket som utvecklingen av barnets motorik.

Det första “babblandet” kan komma så tidigt som runt 5-6 månaders ålder, men händer det senare är det fortfarande inget att oroa sig för.

Ordförståelse och vokabulär

Barn som sitter på matta

Börjar barn prata och förstår innebörden av vad de säger på samma gång? Nej, när barn säger sina första ord vet de egentligen inte vad de betyder.

De upprepar bara orden för att de hör sina föräldrar säga dem. De vet ännu inte att mamma betyder mamma och att pappa betyder pappa.

Barn börjar förstå betydelsen av vad de säger runt ett års ålder, men 15 månader är fortfarande inom ett normalt tidsperspektiv.

Runt ett år ålder börjar de ofta lägga till lite svårare ord i sina vokabulär. De kan börja säga namnen på föremål och kan beskriva (på sitt eget sätt) vad de ser eller hör. De säger till när de behöver tillfredsställa grundläggande behov: kissa, vatten…

Men även om vissa barn kan ett flertal ord vid ett års ålder finns det andra som föredrar att “inte besvära sig”. Många barn byter ut ord mot gester.

De visar när de vill gå på toaletten, pekar på flaskan för att säga att de är hungriga, fjantar runt barnsängen när de vill gå till sängs…

När börjar barn prata och säga de första orden?

När börjar barn prata? Om det inte är något fel på barnets stämband, och det inte förekommer några andra problem som hindrar det från att kommunicera verbalt, kommer det att börja prata när tiden är rätt för just ditt barn.

Varje barn har en viss autonomi, och det är upp till oss som mammor att acceptera och beundra processen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.