Lekcenter är platser för barn att växa

Ett lekcenter är en otroligt värdefull resurs för föräldrar som vill planera fritidsaktiviteter och tillbringa ledig tid med sina barn. Lek spelar en grundläggande roll i utvecklingen av motoriska färdigheter, kognitiva färdigheter och sociala/affektiva färdigheter hos barn, och lekcenter är designade för att främja denna utveckling.
Lekcenter är platser för barn att växa
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Lekcenter började som en specifikt pedagogisk plats och de började poppa upp i slutet av 1960-talet. Sedan dess har deras huvudmål varit att hjälpa familjer vars barn kan ha inlärnings- eller utvecklingssvårigheter. De ger dessa familjer mer stöd och också tillgång till en mängd olika leksaker och resurser för familjer med lägre inkomster.

Dessa lekcenter har utvecklats med tiden. Deras mål och tjänster har förändrats väsentligt sedan de startade. Nu är de flesta lekcenter utrymmen som syftar till att underlätta den sociala interaktionen mellan olika barngrupper och främja integrerad utveckling av barn genom lek.

Lekcenter och deras egenskaper

Lekcenter är pedagogiska utrymmen med ett fokus på lek. Dessutom erbjuds denna tjänst i ett strukturerat utrymme med fysisk infrastruktur, leksaker, spel, bildskärmar etc. där barnen får leka.

De viktigaste egenskaperna hos ett lekcenter är följande:

 • Det kan vara en mötesplats för barn och ungdomar.
 • Lekcenter erbjuder ett varierat urval av leksaker och spel som barnen kan använda i lokalerna.
 • Det kan också finnas leksaksbibliotek så att barnen kan låna leksaker för att ta hem.
 • Det riktar sig till barn från olika sociala skikt och miljöer.

De som arbetar här ansvarar för underhåll och skötsel av lokalen och leksakerna. Det finns också andra yrkesverksamma som ibland är anställda och som ansvarar för att ta hand om barnen (lekkamrater, barn- och fritidspedagoger etc.)

pojke på Lekcenter

Typer av lekcenter

 • De kan vara permanenta, det vill säga är de förmodligen belägna i byggnader som är dedikerade för detta ändamål.
 • Lekcenter kan också vara tillfälliga. Tillfälliga lekcenter kan till exempel dyka upp vid specifika tider på året.
 • Dessutom finns det lekcenter som flyttar runt eller är mobila. De flyttar till olika platser för att ta leken närmare barn som bor på avlägsna eller isolerade platser, som landsbygden.

I enlighet med organisations- och ledningsmodellerna kan lekcenter vara:

 • Privatägda och offentligt finansierade.
 • Offentligt ägda och privatfinansierade.
 • I föreningars och stiftelsers regi.

Och beroende på specialisering kan det vara:

 • Sjukhusbaserat: Det kan ligga på ett sjukhus för att ta hand om patienter som är barn eller ungdomar.
 • Specialiserat: Anpassat för barn med specifika och speciella behov.
 • Skolbaserat: Ligger inne på ett skolområde.

Det som utmärker lekcenter som en plats att växa

Lekcentrets främsta syfte är att skapa ett utrymme där barn kan växa genom sociala interaktioner och fritidsaktiviteter. Av den anledningen är målen med ett lekcenter följande:

 • Främja utveckling av psykomotoriska, kognitiva och socio-affektiva färdigheter genom lek och spel.
 • Utveckla barnens personlighet genom lek.
 • Kompensera för sociokulturella, ekonomiska eller personliga skillnader i samhället.
 • Bidra till en balans mellan arbete och familjeliv.
barn på Lekcenter
 • Erbjuda spel och leksaker som passar barnens åldrar och specifika behov.
 • Prioritera det sociala och kommunikativa utbytet mellan barn och deras föräldrar.
 • Främja aspekter relaterade till undervisning av värderingar och i förhållande till attityder som tolerans, samarbete och solidaritet.
 • Bidra till utvecklingen av vanor som självständighet, ordningsamhet och samarbete.

Helt klart är att…

Ett lekcenter är en plats där det är säkert att dela med sig genom lek. Till exempel delar barn med sig av sina drömmar, känslor och fantasier när de leker i sådana utrymmen.

Dessutom är det en plats som bygger kunskap, kreativitet och bidrar till utveckling och socialisering. Därför kan vi säga att lekcenter är en plats för barn att växa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.