Utvecklande lekar för 4-åriga barn

Barn utvevcklas både känslomässigt och kognitivt genom lekar och aktiviteter. Läs vidare för tips.
Utvecklande lekar för 4-åriga barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2019

Dessa utvecklande lekar för 4-åriga barn siktar på kognitiv, emotionell och motorisk utveckling. De är också ett bra sätt att underhålla barnen och hjälper dem att kanalisera sin energi under hela dagen.

I denna artikel delar vi med oss av vikten av ett barns känslomässiga och kognitiva utveckling i enlighet med Piagets utvecklingsfaser.

Vi hjälper dig även att upptäcka vilka lekar som kan användas för att stimulera deras utveckling på ett enkelt, njutbart och roligt sätt.

Lekar för 4-åriga barn

Emotionell utveckling är den process genom vilken en person upptäcker sitt eget varande och definierar sitt inre “Jag”. Denna utveckling innefattar identitet, självkänsla, säkerhet och även förtroende för ens förmågor.

Emotionell utveckling innefattar också förmågan att känna igen sina egna känslor samt de från människor i omgivningen.

Lekar för 4-åriga barn: förstå känslor genom att rita.

Kunskapen för att hantera olika problem och situationer kommer att uppnås medans denna känslomässiga utveckling sker. De egenskaper som 4-åriga barn presenterar i relation till deras känslomässiga utveckling är följande:

 • Tävlingsinstinkten i lekar blir mer objektiv. Från och med nu kommer de att bli upprörda när de förlorar en aktivitet eller väldigt glada när de vinner.
 • De imiterar vuxna. 4-åriga barn kommer försöka följa i vuxnas fotspår genom att imitera uttryck, upprepa vad de säger eller till och med klä upp sig i deras kläder.
 • Det berömda “Varför-stadiet”. Barn försöker förstå allt. Hittills har du kunnat lösa många frågor med det enkla svaret “för att jag säger det.” I denna åldern kommer barnen börja kräva ett mer rättfärdigande svar.

Lekar för att stimulera känslomässig utveckling

Följande lekar och aktiviteter hjälper till att stimulera ditt barns känslomässiga utveckling. Det är mycket enkla aktiviteter som du kan göra med dem utan att behöva köpa nya leksaker eller använda många material. Här är några exempel:

 • Gör masker av kartonger som visar olika känslor.
 • Visa dina barn bilder från när de var yngre och förklara de känslor de kände i det ögonblicket kortet togs.
 • Medan ni leker med leksaker kan du hjälpa barnet att lägga märke till leksakens känslor, till exempel: “Se hur glad kaninen är.”
 • Lek framför en spegel och gör olika miner som motsvarar olika känslor.
 • Lek en lek där ni ska gissa en persons känslor.

Stimulera kognitiv utveckling

Kognitiv utveckling motsvarar den insats som ditt barn gör för att förstå och agera i världen. Under denna fas av livet kommer de att upptäcka nya sätt att agera.

Denna utveckling kan delas in i olika faser beroende på barnets ålder.

Två barn som pysslar med sax och papper.

Enligt Piaget är dessa faserna av kognitiv utveckling:

 1. Från 0 till 24 månader: Senso-motoriska stadiet. Barnets beteende är främst motoriskt. De tänker därför inte på begrepp.
 2. 2 till 7 år: Preoperationella stadiet. Detta är det viktigaste steget för ett barns kognitiva utveckling. Det är också den längsta fasen. Under den förberedande fasen utvecklar barnet sin förmåga att tänka och även använda språk.
 3. 7 till 11 år: Konkreta operationernas stadium. Nu kan barnen till exempel lösa enkla problem. Detta kommer därför att bli den mest sociala delen av deras liv hittills. Barnet kommer att utveckla logiskt induktivt och deduktivt resonemang. Deras personlighet kommer att börja definieras. Moralisk och etisk utveckling börjar också under denna fas.

Andra lekar och aktiviteter för 4-åriga barn

4-årigt barn och mamma leker tillsammans i ett tält.

Dessa lekar och aktiviteter kommer att bidra till att stimulera barnets kognitiva utveckling. De kan utföras enskilt eller med familj och vänner.

 • Kom ihåg objekt som de har sett i bilder.
 • Upprätta likheter mellan föremål när det kommer till färg och form.
 • Övningar med illustrationer där barnet måste skilja mellan:
  • Upp och ner.
  • In och ut.
  • Nära eller långt.
 • Små pussel på 24 bitar eller fler.
 • Slutför en enkel labyrint.
 • Lek lekar där ni imiterar favoritkaraktärerna.
 • Små pjäser. Runt omkring 4 års ålder är den perfekta tiden att rikta ditt barn mot fritidsaktiviteter som kan utveckla deras tolkningskapacitet.

Dessa lekar och aktiviteter är alla mycket enkla och du kan därför göra dem med 4-åriga barn (eller till och med äldre) utan att behöva gå ut för att köpa nya leksaker eller material som du inte har hemma.

Det handlar om att använda resurserna som redan finns i huset.

Tänk på att syftet med dessa lekar är att stimulera barnens utveckling och även att spendera tid med dem. Och ja, du kan köpa leksaker och material för att göra hantverk, men det ska inte bli ett konstant måste för att ha kul.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.