5 aktiviteter som skapar emotionell medvetenhet

5 aktiviteter som skapar emotionell medvetenhet
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 02 december, 2018

Att förstå och kontrollera våra känslor är en grundläggande förmåga för alla individer i vårt samhälle. Om vi misslyckas med att lära våra barn emotionell medvetenhet, riskerar de att växa upp frustrerade och olyckliga.

Läs vidare för att lära dig 5 nyckelaktiviteter för att hjälpa barn att skapa en emotionell medvetenhet.

Vad är emotionell medvetenhet?

Emotionell medvetenhet är kapaciteten att känna igen våra känslor och ge dem namn. 

Det innebär också en förståelse för vilken inverkan våra tankar, känslor och beteenden har på oss. Dessutom handlar det om att vara medveten om känslorna hos människor omkring oss och förstå hur vi kan “läsa av” deras sinnesstämning.

“Essensen av emotionell intelligens är att få dina känslor att arbeta för dig, inte emot dig.”

-Reuven Bar-On-

Emotionell medvetenhet hos barn

Våra känslor avgör vårt beteende och vår förmåga att lära oss. En god emotionell uppfostran hjälper dina barn till ett personligt välmående och välbefinnande. Det förebygger också utvecklingsproblem och ser till att barnet skapar en sund personlighet.

Att kunna uttrycka och kontrollera våra känslor är en grundläggande målsättning inom barnuppfostran och en viktig del av vår utveckling.

Glada barn

De flesta forskare anser att vi kan gruppera våra känslor i följande typer:

Primära känslor

De här känslorna verkar vara starkt påverkade av genetik, det vill säga att viss emotionell respons förekommer hos alla, oavsett kulturer, även om den är formad av inlärning och erfarenhet.

Sekundära känslor

Dessa känslor beror på den individuella utvecklingen. Denna typ av emotionell respons kan variera mycket mellan olika individer.

Negativa känslor

Dessa är obehagliga känslor. De kan hjälpa oss att avgöra om en situation är farlig för oss, och mobilisera resurser för att ändra den.

Positiva känslor

Dessa behagliga känslor får vi när vi upplever att en situation är till vår fördel. De tenderar att vara flyktiga eftersom vi inte behöver agera för att förändra situationen.

Neutrala känslor

De här känslorna är de som inte provocerar fram varken verkligt behagliga eller obehagliga reaktioner. Det vill säga att vi inte kan betrakta dem som vare sig negativa eller positiva. De möjliggör endast en utveckling av olika emotionella tillstånd.

5 aktiviteter som skapar emotionell medvetenhet hos barn

Familj

Modellen som våra familjemedlemmar representerar har ett varaktigt kognitivt och emotionellt inflytande på våra barn.   

Barn observerar konstant sina nära och käras beteende. Vi är deras förebilder, och de tenderar att imitera det som vi gör.

Som vuxna är vår benägenhet till optimism eller pessimism, och framförallt sättet på vilket vi relaterar till andra, beroende till en stor del av vad vi lärt oss hemifrån under vår uppväxt.

Intellektuell stimulans

Det är förälderns roll att skapa en omgivning som uppmuntrar ett intresse för kultur i alla dess skilda former. Den stimulans vi ger våra barn bör vara varierad, och bör backas upp med läsning och inlärning.

Vi bör dock inte heller glömma bort leken. Lekar och sport är viktiga för barns personliga utveckling. De uppmuntrar en sund nyfikenhet och ett intresse för världen runt omkring oss.

Emotionell medvetenhet

Se till att de pratar om sina känslor

Visa intresse för vad som händer dina barn. Glöm inte att samtala med dem.

Försök att, genom konversation, förstå vad som skrämmer dem och vad som gör dem arga. Om de delar med sig av sådana här saker med dig kommer du kunna hjälpa dem.

Och lär dem såklart att uttrycka sig med självbehärskning. 

Ge dem alternativ

För att utveckla dina barns emotionella intelligens är det viktigt att låta dem ta sina egna beslut. Naturligtvis bör du först försäkra dig om att du visat dem vad som är rätt och fel.

På det här sättet kommer de skaffa sig självförtroende. När tiden är inne för att ta ett beslut, kommer de inte att känna sig frustrerade.

Att känna igen sinnesstämningar

Lär dina barn att observera andra människor och miljöer runt omkring dem.  

På det här sättet vänjer de sig vid olika omgivningar, och lär sig att anpassa sitt beteende. Om de är i en miljö som är tyst och lugn, kommer de att förstå att man inte ska störa genom att skrika. Och om de kommer in i ett rum där alla är glada och leende, kommer de att kunna anpassa sig till den sinnesstämningen med ett leende.

Allt du gör inför dina barn idag kommer att ha ett långvarigt inflytande. De kommer förmodligen att replikera ditt agerande i framtiden, när de har egna hem och familjer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.