Utvecklande aktiviteter för barn i förskoleåldern

Utvecklande aktiviteter för barn i förskoleåldern
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 08 april, 2019

Förutom de uppenbara mentala fördelarna, som att främja psykomotoriska färdigheter, är utvecklande aktiviteter för barn i förskoleåldern mycket användbara i allmänhet. De kan hjälpa till att lära barnen om värderingar, att respektera regler och mycket mer.

De första åren i livet utgör grunden för barns kognitiva och sociala utveckling. Att planera in utvecklande aktiviteter för förskolebarn är mycket viktigt eftersom de främjar respekt för regler och blir ett incitament att lära sig genom lek.

Både inom familjen och på förskolor är dessa utvecklande aktiviteter viktiga. Oavsett om barnen leker själva eller i en grupp, behöver de använda sin uppmärksamhet och ha saker att sysselsätta sig med. Att ha en lista över aktiviteter kan vara en livräddare i många situationer.

Utvecklande aktiviteter hemma

Minnesspel och memory

Denna aktivitet börjar med att du skär upp styvt papper av en enda färg i flera fyrkantiga kort. På ena sidan ritar du eller limmar fast barnvänliga bilder. Till exempel om de gillar superhjältar så behöver du två bilder med samma design. Du kan använda detta spel för att hjälpa dem att lära sig bokstäver, siffror eller andra typer av föremål.

När du har gjort korten, placera dem alla med bilderna nedåt. Sedan försöker barnen hitta matchande par. Varje spelare vänder på två kort i taget, och om de inte matchar så vänder han eller hon tillbaka dem i deras ursprungliga positioner.

Skattjakt

En klassiker som är rolig för både vuxna och barn. Du kan använda oändliga variationer beroende på utrymmet, deltagarna och vilka färdigheter du vill betona. Du kan använda lådor som skattkistor, eller helt enkelt placera ledtrådar i kuvert som är dolda under föremål.

Målet är att hitta det föremål som är skatten. Helst ska det vara något som kan delas.

Ett annat alternativ är att placera ett papper med ett ord som rör ett visst värde inom er. På så sätt kan laget diskutera situationer som återspeglar detta värde.

Utvecklande aktiviteter för barn: barn leker med pirathattar

Kungen befaller

Bland utvecklande aktiviteter för små barn är Kungen befaller ett särskilt dynamiskt alternativ som främjar kreativitet och förmågan att lyssna.

Först är det bäst om en vuxen har rollen som Kungen. Medspelarna är stilla och tysta då Kungen ger dem en instruktion som “Kungen befaller: stå på ett ben!”

Om ledaren ger en instruktion utan att inleda den med frasen “Kungen befaller” så får deltagarna inte följa instruktionen utan hålla den föregående positionen.

Detta roliga spel kan hjälpa till att utveckla barns motoriska färdigheter. Senare kan varje barn i tur och ordning vara Kungen. Att växla roller bidrar till att främja självförtroende och uppmuntrar dem att använda sin fantasi.

Hinderbana

Om du har tillräckligt med utrymme kan en hinderbana vara en bra aktivitet för en rolig eftermiddag. Barnen arbetar tillsammans för att skapa en bana fylld med olika föremål som fungerar som hinder. Du kan använda lådor, kuddar och möbler – i princip allt som inte är farligt.

När banan är klar intar barnen sina platser. I tur och ordning tar de sig genom banan. Om man vill kan man göra det på tid med hjälp av ett stoppur. Detta hjälper dem att utveckla sin motorik, hastighet och grovmotorik.

Rita till en historia

Alla vet att barn älskar att rita. I den här aktiviteten berättar du en kort historia för dem med roliga karaktärer som passar deras ålder. Sedan ger du dem papper och färgpennor och ber dem att återskapa historien på pappret.

När de är färdiga med sina teckningar får barnen prata om det ögonblick eller den karaktär som de valde att illustrera. Detta är ett utmärkt sätt att utveckla en känsla för färger genom att gå igenom vilken de använde sig av.

Utvecklande aktiviteter för de fem sinnena

I olika hörn av ett lekrum sätter du upp fem stationer, var och en representerar ett sinne. Om du känner dig modern kan du göra stationer för andra sinnen än de fem klassiska med, som balanssinnet och termoception. När de når en station kan barnen identifiera organet som är relaterat till det sinnet.

Vidare bör stationen för känsel innehålla element med olika texturer som de kan känna med sina händer. Stationen för syn bör innehålla färgstarka element och uppmuntra visualisering. De andra stationerna ska representera sina respektive sinnen på ett liknande sätt.

Barn ritar

Slutliga rekommendationer för utvecklande aktiviteter

Genom att använda dessa enkla riktlinjer kommer aktiviteterna bli roligare, mer ordnade och positivare:

  • Alternera mellan lekar som uppmuntrar utvecklingen av olika förmågor.
  • Främja gruppsamverkan och lagarbete bland barnen.
  • Använd bakgrundsmusik eller gör enkla visor och sånger som alla kan lära sig.
  • Skifta roller så att alla får en tur att spela huvudrollen.

Sammanfattningsvis kan utvecklande aktiviteter för små barn vara roliga för alla. Du kan även anpassa gamla spel och lekar till moderna tider.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Castellar Arrieta, G. M., González Escorcia, S. L., Santana Ramírez, Y., & Coronado, L. A. (2015). Las actividades lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de preescolar del Instituto Madre Teresa de Calcuta (Doctoral dissertation, Universidad de Cartagena). http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/handle/11227/2106
  • Elkonin DB. (1980). Psicología del juego. Madrid: Pablo del Río.
  • Félix, E. M. R., Ruiz, R. O., & Monks, C. P. (2008). Impacto de la actividad lúdica en el desarrollo de la competencia social. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 8(2), 193-202. [PDF] unirioja.es
  • Leseman PPM, Rollenberg L y Rispens J. (2001). Playing and working in kindergarten: Cognitive coconstruction in two educational situations. Early Childhood Research Quarterly, 16, 363-384.
  • Moreno, C. X. G., Solovieva, Y., & Rojas, L. Q. (2009). La actividad de juego temático de roles en la formación del pensamiento reflexivo en preescolares. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 2(3). https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/3407
  • Ortega R. (1992). El juego infantil y la construcción social del conocimiento. Sevilla: Alfar. Ortega R

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.