10 fördelar med konst och hantverk för barn

Konst och hantverk för barn är idealiska för att främja kreativitet och fantasi samt stödja barnens integrerade utveckling.
10 fördelar med konst och hantverk för barn
Samanta Ruiz

Skriven och verifierad av läraren Samanta Ruiz.

Senaste uppdateringen: 09 mars, 2023

Vetenskapen har i årtionden visat att kreativa aktiviteter gynnar människors kognitiva, psykologiska och sociala utveckling, hela vägen från födseln och under hela deras liv. Här kommer vi att fokusera på barndomen och särskilt på fördelarna med konst och hantverk för barn. Små barn älskar att pyssla, oavsett om det sker hemma, i skolan eller i andra miljöer där kreativiteten står i centrum.

Konst och hantverk för barn ger flera fördelar för en integrerad utveckling

Så snart barn lär sig att hantera sina egna händer kan de omvandla olika material till nya former. I denna process att skapa något helt nytt så rör sig deras fingrar snabbt under tiden som deras sinnen lär sig och utvecklas kontinuerligt. Utan tvekan har konst och hantverk en omfattande nytta för barn.

Hantverk är nästan som magi. Det är en aktivitet som kombinerar lek och lärande. Medan barn jobbar och har roligt börjar de positiva effekterna av handgjorda hantverk uppstå, och förvandlas till fördelarna som vi kommer att berätta om nedan.

1. De uppmuntrar koncentration

Genom hantverken lär sig barnen att vara uppmärksamma och fokusera på ett mål för att färdigställa uppgiften. Från val av material till användning av verktyg och tekniker, allt kräver sinnenas vakenhet för att uppgiften ska bli framgångsrik.

2. Stimulera kreativitet

Kreativitet är en effektiv kanal för att uttrycka känslor, idéer och tankar. Detta är mycket viktigt för barn, särskilt när de ännu inte vet hur de ska uttrycka sina känslor i ord. Dessutom kännetecknas kreativa barn av följande:

  • ger svar genom att använda olika resonemang
  • relaterar fakta
  • memorerar saker lättare
  • har ett bättre sinne för humor.

“Kreativitet är intelligens som har roligt.”

– Albert Einstein –

Ett litet barns finger målar en fisk.
Hantverk främjar koncentration och stimulerar barns kreativitet samtidigt som de låter dem uttrycka sina idéer och känslor.

3. Konst och hantverk för barn tränar högra hjärnhalvan

Att syssla med konst och hantverk utvecklar kreativiteten och därmed aktiveras den högra hjärnhalvan. Där lär man sig känslan för estetik, abstraktion av idéer och rumslig vision.

4. Aktiverar fantasin

För att skapa nya föremål, förvandla material och uppfinna figurer måste sinnet sväva i total frihet. Det finns inga gränser för fantasin när man skapar hantverk.

5. Förbättrar självkänslan

Hantverk är en utmaning. Att uppnå målet att skapa något på egen hand gör att barn känner sig stolta över sig själva, ger dem verkligt förtroende för sina förmågor och ökar deras självkänsla.

6. Stödjer utvecklingen av psykomotoriska färdigheter

En av de mest uppenbara fördelarna med pyssel för barn är den positiva effekt de har på koordinationen av rörelser. Att engagera händer och sinnen (syn, känsel, hörsel och lukt) i uppgifter som att klippa, färglägga, knåda eller måla är en utmaning för barn. Ju mer de övar på dessa färdigheter, desto snabbare kommer de att uppnå mer exakta manuella förmågor.

7. Konst och hantverk för barn hjälper dem att kontrollera ångest

Nuförtiden lider många barn under mycket höga nivåer av stress, antingen på grund av skolarbete eller av andra skäl. I detta avseende har hantverk förmågan att minska ångest genom att skapa ett avslappnat ögonblick.

En mor och dotter som utför vinterpyssel.
Att skapa hantverk hjälper till att minska stress, ett problem som även drabbar barn. På så sätt späds problemen på när målet att ha ett färdigt konstverk kommer i förgrunden.

8. De lär barn att vara mer flexibla och öppna för olika lösningar

När de arbetar med händerna genom konst och hantverk så kommer varje barn att få olika resultat, även om de använder samma material och tekniker. Detta beror på att var och ett kommer att hitta olika lösningar för att utföra sin uppgift. Denna färdighet som de lär sig genom att skapa hantverk ger dem flexibilitet och mental smidighet.

9. De arbetar med uthållighet och tålamod

Dessa två egenskaper lär man sig över tid, och hantverk är ett bra stöd för detta. När de ägnar sig åt ett hantverk måste barn analysera en ny situation, gå vidare enligt vissa steg, acceptera att något kan gå fel samt övervinna frustration. På så sätt kommer misstag att tas som lärdomar och som nya utgångspunkter. Att starta om ett hantverk hjälper till att odla dessa dygder.

10. De ger ett utrymme för socialisering

Att arbeta i team, dela material, prata samtidigt som de skapar och samarbeta med andra hjälper barn att bli mer sällskapliga och samarbetskapabla. Detta gäller för kamratgrupper i skolan, vänskap och familjemedlemmar. De relationer och interaktioner som genereras av att vara i en grupp gynnas av den avslappnade atmosfären som genererar kvalitet på delad tid, och mycket annat som är roligt.

Känn till fördelarna med hantverk för barn och dra nytta av dem

Hantverk är ett bra sätt att lära barn många saker samt att uppmuntra deras kreativitet och fantasi. Men det bästa med dem är utan tvekan att de kan omvandlas till pedagogiska och didaktiska mål utan att barn ens inser det.

För föräldrar och lärare kommer fördelarna med hantverk för barn få dem att använda och dra nytta av den här typen av uppgifter och innehåll mer och mer. Dessa är idealiska aktiviteter för att stödja undervisning, lärande och utvecklingsprocesser, som även inkluderar fysisk, mental och emotionell hälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.