Väsande andning hos barn: symptom och behandling

Väsande andning hos barn kan vara symptom på en luftvägssjukdom. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på väsande ljud när barn andas.
Väsande andning hos barn: symptom och behandling

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2019

Olika typer av sjukdomar kan leda till väsande andning hos barn. Man hör då ett pipande, gällt ljud under andningen. Det här uppstår när luft passerar genom de smala andningspassagerna i lungorna.

Enligt barnläkarna Lydiana Ávila och Manuel Soto från Costa Ricas nationella barnsjukhus, så finns det flera barnsjukdomar som karaktäriseras av det här visslande ljudet.

De betonar att väsande ljud kan betyda många olika saker. De förklarar också att det här ljudet oftast förknippas med astma. Men det finns också andra sjukdomar som kan orsaka det.

Vad är väsande andning hos barn?

Väsande andning är ett ljud som oftast uppstår vid utandningen. Men det kan också komma vid inandningen.

Varför händer det?

Enligt de tidigare nämnda specialisterna, uppstår det väsande ljudet när någonting blockerar luftflödet. Det här skapar vibrationer i luftvägarna, och det i sin tur orsakar ett hörbart ljud.

Exempel på orsaker bakom väsande andning hos barn är:

 • Astma. Astma är den vanligaste orsaken bakom väsande andning hos barn. Det är en kronisk sjukdom, där luftvägarna blir inflammerade.
 • Att man har andats in någonting. En plötsligt väsande andning kan vara orsakad av att någonting annat än luft har kommit in i lungorna. Om någonting kommer in och fastnar  i struphuvudet, luftstrupen eller bronkerna, så orsakar det en intensiv andnöd. Men om någonting fastnar längre in, i de perifera delarna av lungorna, så kan det orsaka lunginflammation och ett väsande ljud.
 • Virusinfektioner. Infektionssjukdomar, oftast orsakade av virus, är en vanlig orsak bakom väsande andning hos barn, i synnerhet hos spädbarn. De kan komma av virus som adenovirus, parainfluensavirus, rhinovirus, mykoplasmabakterier, eller Chlamydia pneumoniae-infektion.
En pojke som hostar.
 • Bekämpningsmedel. Exponering för organofosfater som till exempel paration, kan orsaka väsande andning, hosta, och andnöd (dyspné).
 • Bronkiektasier. Det här kan orsakas av skador på luftrören i lungorna, de så kallade bronkerna. Bronkiektasier gör att de här luftrören vidgas.
 • Bronkit. Det här innebär att bronkerna är inflammerade. Bronkerna ansvarar för att förse lungorna med syre. Bronkit kan vara antingen akut eller kronisk.
 • Reflux (halsbränna). Det här är när magsyra kommer upp i matstrupen. Det kan bero på något problem med den övre magmunnen.
 • Att andas in irriterande ämnen. Det kan komma av att man andas in kemikalier eller rök.

Relaterade symptom vid väsande andning

Väsande andning kommer ofta tillsammans med andra symptom. Vilka symptom som kommer beror dock på vad orsaken är. När du hör ditt barn få en väsande andning, så är det viktigt att vara uppmärksam på följande symptom:

 • Konstant torrhosta
 • Rinnande näsa
 • Feber
 • Svårigheter att äta
 • Blåaktig hudton (i vissa fall)

Det väsande ljudet uppstår när någonting blockerar luftflödet. Det här skapar vibrationer i luftvägarna, och det i sin tur orsakar ett hörbart ljud.

En flicka som hostar.

Diagnos

Vid mer allvarliga fall av väsande andning, kommer man att utföra röntgen. Då kan man hitta tecken på eventuella främmande föremål, lunginflammation, eller hjärtsvikt. Sedan kan man, med hjälp av en så kallad pulsoximeter, också mäta syremättnaden i blodet.

Å andra sidan, astmaanfall kräver inga ytterligare tester såvida det inte finns tecken på allvarliga andningsproblem. Barn som har frekventa astmaanfall kan behöva fler tester.

Men, om inhalatorer eller andra mediciner kan lindra besvären, så behövs det sannolikt inte. Läkare kan utföra tester som går ut på att be barnet att svälja. De kan även titta in i luftvägarna.

I den fysiska undersökningen, behöver man också ta reda på bakgrundsfakta. Till exempel om barnet är underviktigt, har hjärtblåsljud, och självklart, om det har väsande andning.

Kort sagt, väsande andning hos barn kan vara en indikation på en luftvägssjukdom. Det kan påverka barns livskvalité. Om du hör något väsande ljud – besök en läkare omedelbart. Läkaren kan utföra de tester som behövs.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ávila, Lydiana y Soto, Manuel. (2004). Sibilancias en pediatría. Revista Médica del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.