Skelning: orsaker, diagnos och behandling

När det finns brist på samordning mellan ett barns ögon är det känt som skelning eller strabism. Även om problemet inte anses vara allvarligt bör barn få behandling för att undvika större risker.
Skelning: orsaker, diagnos och behandling

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2019

Skelning eller strabism är en anomali som påverkar synen som resultat av brist på samordning mellan ögonen. Tidig upptäckt är viktig för att kunna påbörja behandlingen så snart som möjligt. Den största risken med att fördröja behandlingen är att ett barn till slut kan förlora syn i det avvikande ögat.

Hos barn och ungdomar är skelning en av de vanligaste optiska åkommorna. Ca 4% av barn under 9 år har avvikande ögon. De allvarligaste konsekvenserna har att göra med minskad utveckling av hjärnans syncentra, inlärning och minne, samt förlust av syn.

Vad är skelning hos barn?

I tekniska termer är skelning resultatet av ett funktionsfel i binokulära funktioner. Användningen av synen innefattar två funktioner, en är binokulär och den andra monokulär. Båda funktionerna utvecklas från födseln och fortsätter att mogna fram tills ett barn är åtta eller nio år gammalt.

Men när ett barn skelar är den binokulära funktionen skadad, vilket betyder att båda ögonen inte kan fokusera på samma föremål. Som ett resultat når informationen hjärnan på ett förvirrande sätt.

Svaret från det centrala nervsystemet är att bortse från bilder som är mindre skarpa. På så sätt löser och förhindrar kroppen dubbelseende eller diplopi.

Oavsett vad som är orsaken kommer ögat som är felaktigt att fortsätta att skicka bilder till hjärnan. Men, och som ett resultat av att dess ansträngningar är förgäves, är det sannolikt att ögat så småningom kommer att förlora sin funktion. Detta leder till oåterkallelig förlust av synutvecklingen på det ögat.

barn med skelning

Orsaker till skelning hos barn

Bland de vanligaste oftalmologiska orsakerna kan vi nämna följande:

 • Ett fel på barnets kontroll av den optiska nerven.
 • Retraktiva defekter såsom framsynthet.

Andra orsaker till att barn skelar:

 • En skada i nervsystemet som ett resultat av vissa sjukdomar, hög feber eller en mycket stressande situation.
 • Samtidigt kan skelning hos barn förekomma som resultat av andra tillstånd, såsom cerebral parese eller hydrocephalus. Komplikationer som för tidig födsel kan också leda till skelning. Samtidigt är barn med Downs syndrom också benägna att lida av det.
 • Det är viktigt att även nämna att det finns en viss genetisk predisposition när det gäller skelning.

Typer av skelning

Symptomen uppträder vanligtvis i barndomen. Det är dock viktigt att veta att man även kan börja skela i vuxen ålder. Alla fall av skelning är inte lika.

 1. Unilateral skelning och alternerande skelning. I den första monopoliserar det fasta ögat det visuella fältet. I den andra sorten turas båda ögonen om att sända meddelanden till hjärnan, vilket ger en homogen utveckling av båda ögonen.
 2. Intermittent skelning. Detta sker endast under vissa omständigheter (sjukdom, stress). Det kan också bara vara ett problem när ett objekt är på ett specifikt avstånd (nära, medium, långt) från ögat.

Enligt det skelande ögats riktning

 • Extotropi. Utåtriktad eller divergerande skelning, där ögat pekar utåt.
 • Esotropi. Inåt eller konvergent avvikelse, där ögonat pekar inåt. Detta är den vanligaste typen av skelning.
 • Hyperotropi. När ett ögat tittar högre än det andra.
 • Hipotropi. När ett ögata blickar lägre än det andra.

Diagnos av skelning hos barn

Skelning hos barn är svårt att förhindra. Tidig upptäckt och behandling kan emellertid innebära att många problem och konsekvenser av att skela kan undvikas. I många fall kan man till och med helt avhjälpa felet. Ögonkontrollen som rekommenderas vid 3 års ålder är grundläggande för barn med denna åkomma.

Om en barnläkare lägger märke till en abnormitet i ditt barns ögon bör du omedelbart kontakta en ögonläkare. Om det finns en familjehistoria av att skela bör du ta ditt barn till en ögonläkare före 3 års ålder.

barn med skelning

Behandling av skelning hos barn

Behandlingen varierar beroende på hur ögonen är och graden av avvikelse i dem. Målet är att återställa synen och undvika att man förlorar synen i det skelande ögat. Beroende på det enskilda fallet kan behandlingen sträcka sig från glasögon till en operation. Läkare kan också använda en lapp över det starka ögat för att stärka det svagare ögat.

Behandlingen som man väljer i samband med skelning är känd som optisk korrigering. Här är det vanligt att patienter använder glasögon eller kontaktlinser. I fall av visuell behandling använder läkare övningar och huvudsakligen ögonlappar.

I vissa fall krävs kirurgi. Kirurgen kommer att göra ett litet snitt i vävnaden som täcker ögat för att nå muskeln som kontrollerar pupillen.

Beroende på varje fall kommer kirurgen att behöva flytta musklerna i ena eller båda ögonen. Förfarandet är relativt enkelt och barnet kommer snart att kunna återgå till att leka och gå i skolan utan några problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.