Absensepilepsi hos barn: symptom och behandling

Ta reda på allt som du behöver veta om absensepilepsi hos barn, inklusive varför det är viktigt att känna igen tecknen.
Absensepilepsi hos barn: symptom och behandling

Senaste uppdateringen: 31 mars, 2019

Absensepilepsi är en neurologisk störning som tenderar att uppkomma i barndomen och försvinna innan man blir vuxen. Det är normalt sett inte allvarligt och kommer att försvinna med tiden.

Anfallen av absensepilepsi är väldigt korta. Generellt sätt så orsakar de bara en kortvarig medvetslöshet och varar bara i några sekunder, och väldigt sällan i längre än en minut.

Prognosen för den här typen av episoder är positiv: de är vanligtvis ofarliga och utgör ingen långtidsrisk för barnet.

I många fall går episoder av absensepilepsi obemärkt förbi och upptäcks inte av föräldrarna.

Det är dock viktigt att veta hur man identifierar dem. På det viset kommer inte föräldrarna att få panik om ett anfall händer.

Absensepilepsi, petit mal

Den här typen kallas också för petit mal-epilepsi, från franskan “lilla sjukdom”. Anfallen  är ofta inte märkbara och utgör normalt sett inte någon allvarlig fysisk risk.

Men varför händer de? Orsaken är väldigt enkel: en obalans i signalsubstanserna i barnets hjärna.

Det betyder att onormal elektrisk aktivitet hoppar mellan neuronerna under några sekunder. Absensepilepsi är en av de typer av anfall som sker hos patienter med epilepsi.

Grundorsaken till absensepilepsi hos barn har inte fastställts men genetiska faktorer tros spela en roll.

Man i mörker

Hur man identifierar ett anfall av absensepilepsi

En del barn kan ha flera anfall under en dag. Episoderna kan pågå under flera veckor eller månader.

Symptomen uppträder plötsligt. Den mest märkbara effekten är ett blankt, distraherat eller sömnigt uppträdande.

Barnet kan ge intrycket av att han eller hon dagdrömmer eller är uppslukad i sina egna tankar.

Precis som namnet antyder så verkar barn som berörs av den här typen av episoder vara frånkopplade eller frånvarande.

Ett enkelt test för att kolla episoder av absensepilepsi är att interagera med barnen. Prata med dem, klappa dem på huvudet eller axeln, erbjud dem godis eller fråga vad de tänker på.

Tanken är att hjälpa dem att komma tillbaka ner på jorden om det är så att de helt enkelt är uppslukade av sina tankar.

Om ditt barn endast är distraherat så kommer han eller hon att reagera på din närvaro. Om barnet blir tillfrågat så kommer han eller hon att komma ihåg vad som händer under dagdrömmen.

Men om ditt barn inte reagerar och inte kommer ihåg vad som hände kan det ha upplevt ett anfall av absensepilepsi.

Olika typer av absenser

  1. Typisk absensepilepsi. Det här sker generellt sätt på grund av en typ av epileptiskt anfall som tenderar att försvinna när barnet blir äldre. De huvudsakliga symptomen är den plötsliga frånkopplingen från verkligheten som beskrivits ovan. I vissa fall kan väldigt lindriga, ofrivilliga ansiktsrörelser också vara närvarande. När anfallet väl är över så återgår barnet till sitt normala jag, som om inget hade hänt.
  2. Atypisk absensepilepsi. De här anfallen sker hos barn med ett underliggande problem så som epilepsi eller encefalopati. Barn som lider av den här typen av anfall kan ha psyko-motoriska svårigheter. Precis som vid typisk absensepilepsi är det huvudsakliga symptomet frånkopplingen från barnets omgivning. Däremot kan början och slutet av den här typen av anfall vara mindre plötsliga. Anfallen kan gå förbi obemärkta, speciellt innan problemet har blivit diagnostiserat.
  3. Komplexa anfall. Ett utpräglat kännetecken av den här typen av anfall är uppträdandet av en aura; alltså specifika visuella effekter eller andra ledtrådar som varnar för att ett anfall är på väg. De är mer omfattande och kan vara upp till en minut eller längre. Barnet kan göra konstiga, repetitiva rörelser under anfallet.
EEG

Diagnos

En neurolog kan göra en utvärdering av barnet, och göra en fysisk undersökning som kan inkludera elektroencefalogram (EEG).

Det här testet ger en exakt diagnos. Läkaren kan också analysera sådana faktorer som epilepsi i släkten.

Behandling av absensepilepsi hos barn

För att behandla absensepilepsi hos barn förskriver neurologer ofta speciella anti-epileptiska läkemedel. Det handlar generellt sätt om en låg dos under en relativt kort medicineringsperiod.

När läkaren väl har bedömt att behandling har fått den önskade effekten så kan patienten sluta ta medicinen.

Som med så många andra behandlingsförlopp så bör patienten gradvis trappa ner på läkemedlet, under läkarens uppsikt. På det här viset kan kroppen vänja sig vid att fungera utan läkemedlet.

En hälsosam livsstil är, såklart, det bästa komplementet till vilken föreskrift som läkaren än kan göra.

Det betyder att upprätthålla en hälsosam, balanserad kost och hälsosamma rutiner med massor av fysisk aktivitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Absence Epilepsy at the Hospital Nacional Cayetano Heredia (1998 – 2002). Rev Med Hered 15 (2), 2004 89.
  • Loiseau P. Childhood absence epilepsy. En: Roger J, et al, eds. Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence. London: John Libby & Co 1992;132-150.
  • T. Durá Travé, ME. Yoldi Petri. Ausencias típicas: características epidemiológicas, clínicas y evolutivas. 64: (1), 2006, 1-110. DOI: 10.1016/S1695-4033(06)70005-4
  • A Covanis – Childhood Absence Epilepsy en “Atlas of Epilepsies” C. P. Panayiotopoulos (ed.) Springer-Verlag London 2010.
  • J Roger, M Bureau, Ch Dravet, P Genton, CA Tassinari, P Wolf – “Les syndromes epileptiques de l’enfant et de l’adolescent“. 4ème édition. John Libbey Eurotext, 2005.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.