Renal pyelektasi hos bebisar: symptom och behandling

Renal pyelektasi hos bebisar: symptom och behandling

Senaste uppdateringen: 08 april, 2019

Renal pyelektasi hos spädbarn innebär i grund och botten en utvidgning av njurbäckenet. Det utvecklas till en liten trattlik anatomisk struktur som dränerar eller samlar upp urinen från levern till urinröret, röret som leder urinen till blåsan.

I vissa situationer orsakar detta en obstruktion i flödet. Som ett resultat ökar trycket i kroppen och bäckenet utvidgas.

Antalet fall med renal pyelektasi hos spädbarn varierar. Flickor är mindre troliga att utveckla njuravvikelser än pojkar. Hos de flesta manliga patienter brukar tillståndet försvinna efter 6 månader.

Därför krävs en ansvarsfull inställning oavsett barnets kön för att genomföra en diagnos och behandling.

Vad kan orsaka renal pyelektasi hos spädbarn

Faktorerna som kan orsaka renal pyelektasi hos spädbarn är som följer:

  • Reflux: urinen återvänder till njuren
  • Obstruktion i urinvägarna
  • Urinledaren består av rör som kanske är för smala eller obstruerade
  • För tidigt född
  • Urinvägsinfektion

Dessutom kan det finnas andra typer av utlösare. Förekomsten av renal pyelektasi hos bebisar kan orsakas av allmän svaghet. Det kan också föreligga neurologiska problem.

renal pyelektasi hos spädbarn

Symptom

Om du märke av några av de här symptomen är det viktigt att du tar ditt barn till barnläkaren. Det kan vara så att han eller hon kanske lider av renal pyelektasi.

Observera att det förekommer en signifikativ förhöjning av temperaturen och återkommande smärtor i magen. I de flesta fall störs urinflödet.

Dessa symptom uppstår enbart i senare stadier eller när det uppstår komplikationer. Därför är det viktigt att agera snabbt.

Hur upptäcker man renal pyelektasi?

Renal pyelektasi upptäcks via ett ultraljud som görs före födseln. Det klassificeras enligt graden av utvidgning. Den kan till exempel vara mild (mindre än 10 mm), moderat (mellan 11 och 15 mm) och allvarlig (mer än 15 mm).

Om man inte får behandling för sjukdomen kan ett stort antal andra tillstånd utvecklas som kan påverka barnets njurar. Därför är det nödvändigt att utföra regelbundna undersökningar, inkluderande ultraljud.

Många bebisar som lider av renal pyelektasi lider av en ökad nivå av tryck på sina organ och reducerad funktionalitet. Om det uppstår komplikationer kan pyelonephritis uppstå vilket är en inflammation av andra vävnader i njuren.

Om du märker av dessa symptom hos ditt barn, undvik att självmedicinera. Gå istället direkt till en läkarmottagning där en specialist kan utföra en undersökning och ställa en diagnos.

Ofta orsakas renal pyelektasi hos bebisar av allmän svaghet och förekomsten av neurologiska problem.

När krävs operation som behandling?

Operation blir nödvändig när urinledaren uppvisar en onormal byggnad och inte kan läkas genom medicinsk terapi. Det används även när en kraftig ökning av den dynamiska tillväxten i njurbäckenet både på den högra och den vänstra sidan.

Om bebisen lider av komplikationer övervägs operation. Dessa förfaringssätt används för att rädda barnet och lyckas eliminera effekterna av reflux, som styr flödet av utsöndringen av urinen.

 renal pyelektasi hos spädbarn

Behandling av renal pyelektasi hos spädbarn

Olyckligtvis finns det inget magiskt recept för att lösa problemet innan barnet har fötts. Att göra ett ultraljud kommer att hjälpa dig att förbereda för de otaliga obehag som ditt barn kan råka ut för.

Bristen på undersökningar under graviditeten kan leda till negativa effekter, inklusive fosterdöd.

När barnet sedan växer upp, förändras dennes organ. Då kan allting förflytta sig till rätt plats och sjukdoms symptomen kan försvinna.

Det är viktigt att ta ditt barn till barnläkaren. När väl alla orsaker till renal pyelektasi har identifierats, kan rätt behandling tillskrivas. I de flesta fall innebär detta att ta medicin och utföra fysioterapeutiska rörelser.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.