Rh-inkompatibilitet under graviditeten: Vad du behöver veta

Rh-inkompatibilitet under graviditeten: Vad du behöver veta
Olga Carbajo

Skriven och verifierad av biologen Olga Carbajo.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Rh-inkompatibilitet under graviditeten är inte nödvändigtvis ett problem under en första graviditet. Emellertid kan komplikationer uppstå vid efterföljande graviditeter.

Man upptäckte rhesus-faktorn år 1940 mitt i en experimentell studie av apor. Specifikt tittade studien på rhesusmakaken, vilken kom att ge fenomenet sitt namn Rh. Tack vare dessa djur upptäckte forskare att människor som har blodgruppen Rh-negativ bara kan få blod från andra som också är Rh-negativa. Detta fenomen kallas Rh-inkompatibilitet.

Analys av Rh-inkompatibilitet: Vad är Rh-faktorn?

Rhesus- eller Rh-faktorn är ett protein som sitter på ytan av röda blodkroppar. Om du har detta protein är du Rh-positiv. Men om du saknar detta protein är du Rh-negativ.

Majoriteten av människor är Rh-positiva, vilket innebär att de kan få bloddonationer från vem som helst – oavsett om givaren har Rh-faktorn eller inte.

På ytan av röda blodkroppar finns molekyler som kallas antigener. Dessa molekyler ansvarar för om transfusioner och organdonationer är kompatibla med kroppen som tar emot dem. Enligt deras sammansättning finns det fyra olika blodgrupper – A, B, AB och O – och de kan alla vara positiva eller negativa.

Rh-inkompatibilitet och blodtyper

Det anses inte som en sjukdom att vara Rh-negativ, eftersom det inte påverkar en persons hälsa. Gravida kvinnor som är Rh-negativa bör dock genomgå test för att bestämma barnets Rh-faktor och förekomsten av antikroppar. På detta sätt kan de vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder ifall mamman skulle vara negativ och barnet positivt.

diagram över Rh-inkompatibilitet
Fostret och mammans blod blandas sällan. Under förlossningen finns det dock en liten risk att detta kan inträffa. Med tanke på att Rh-faktorn är ärftlig finns det en risk att barnets blod inte överensstämmer med moderns. Med andra ord kan ett spädbarn ärva tillståndet från sin mamma, men det är inte alltid fallet.

Om en Rh-negativ mammas blod kommer i kontakt med sitt barns röda blodkroppar kommer hon att börja producera vissa proteiner. Dessa proteiner – antikroppar mot det Rh-positiva fostret – utvecklas som svar på antigenerna som finns i barnets blod. Det kan innebära att Rh-negativa kvinnor får problem under sin andra graviditet om hennes foster är Rh-positivt.

Vad händer med Rh-inkompatibilitet i senare graviditeter?

Som sagt kan kontakt mellan Rh-positivt och negativt blod leda till att kvinnan utvecklar antikroppar. Detta är inte ett problem under den första graviditeten (när blandningen äger rum) och påverkar inte heller kvinnans dagliga liv. Men kvinnan måste vidta vissa försiktighetsåtgärder vid eventuella efterföljande graviditeter.

I en kvinnas andra graviditet utgör detta en viss risk om hennes andra barn är Rh-positiv liksom det första. Hennes antikroppar kommer då att identifiera barnets röda blodkroppar som en risk om de passerar barriären i moderkakan.

De kommer sedan att attackera och förstöra de röda blodkropparna snabbare än barnet kan producera nya. Resultatet är ett potentiellt dödligt fall av anemi.

Rh-inkompatibilitet: kvinna hos läkare

Slutsatser och försiktighetsåtgärder

Om du är Rh-negativ och ditt foster också är det har du ingenting att oroa dig för. Men om ditt foster är Rh-positivt kommer din läkare att ta tester och använda sig av följande behandlingsförlopp:

  • Ett blodprov under första trimestern.
  • Om du inte har börjat utveckla antikroppar kommer din läkare att administrera Rh-immunglobulin för att förhindra deras bildning.
  • Ytterligare blodprover under den 28:e graviditetsveckan och efter födseln.
  • En slutlig immunoglobulininjektion efter födseln.
  • Om du faktiskt har börjat producera antikroppar kommer administrationen av immunglobulin att vara ineffektiv. I dessa fall är det enda alternativet att strikt övervaka både modern och hennes växande foster. En blodtransfusion genom navelsträngen är ofta nödvändig för att motverka anemi.

Det finns vissa fall då en mamma har utvecklat antikroppar mot Rh-positivt blod utan att ha fött något barn tidigare. Detta kan uppstå som ett resultat av en abort eller missfall, ett utomkvedshavandeskap, en felaktig blodtransfusion och andra orsaker. Om du har några tvivel, se till att prata med din läkare och be om prenatala test.

Den senaste statistiken som organisationen KidsHealth har gett ut är positiv. Sedan läkarna började göra kontroller och administrera immunglobuliner har fall av missfall och transfusioner minskat drastiskt. I själva verket förekommer de knappt ens längre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fuentes, A, (octubre 2018). La incompatibilidad de Rh durante el embarazo [artículo en web]. Recuperado de: www.kidshealth.org
  • Mayo Clinic. (enero 2018). Análisis de sangre de factor Rh [artículo en web]. Recuperado de: www.mayoclinic.org
  • Sebastián, I. (noviembre 2017). Aprendamos un poco a cerca de los grupos sanguíneos [artículo en blog].Recuperado de: www.revistamedica.com

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.