Överskott av fostervatten under graviditeten

För att barn ska utvecklas normalt i livmodern är det viktigt med en balans i produktionen av fostervatten. En brist på eller ett överskott av fostervatten kan vara riskabelt och medföra allvarliga komplikationer. Låt oss ta en djupare titt på detta ämne.
Överskott av fostervatten under graviditeten

Senaste uppdateringen: 15 augusti, 2020

Man uppskattar att 2% av gravida kvinnor har ett överskott av fostervatten. Tillståndet har fått namnet “polyhydramnios”. Det är i korthet en förändring i fostervatten som kan förekomma under alla graviditetsstadier. Tillståndet kan medföra komplikationer som kan riskera barnets liv.

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad det är, hur man diagnostiserar det och möjliga orsaker till det.

Vad innebär polyhydramnios?

Det är en ökning i mängden vätska som finns i fostervattensäcken. En normal mängd av denna vätska skyddar barnet, som använder fostervattnet för att svälja och andas in fram till andra trimestern av graviditeten.

Dessa fosteraktiviteter möjliggör utvecklingen av fostrets lungor och matsmältningssystem. En ökning i vätska indikerar ett fel i någon av de reglerande mekanismerna eller hos fostret.

Detta kan man diagnostisera genom ett ultraljud eftersom det gör det möjligt för läkare att fastställa ett s.k. fostervattensindex. Man gör detta genom att beräkna vätskans djup i fyra olika delar av livmodern för att sedan få fram ett index av de erhållna resultaten.

Om man har ett djup större än 24 centimeter kan man säkert säga att den gravida kvinnan lider av polyhydramnios.

överskott på fostervatten: gravid kvinna på soffa

Vad är den normala mängden fostervatten?

Mängden fostervatten kan variera hos varje kvinna och ökar allteftersom graviditeten fortskrider. Men dess högsta punkt inträffar fram emot den 32:a veckan av graviditeten. Därefter förblir volymen stabil fram till den 36:e veckan.

Från och med den här veckan börjar volymen att sjunka, men den försvinner aldrig. Volymen kan uppgå till ungefär 800 ml till 1 liter.

Orsaker till ett överskott av fostervatten

I de flesta fall är orsakerna till tillståndet okända. Vissa läkare tror dock att det beror på en överdriven produktion av vätska eller problem med att absorbera den. Andra troliga orsaker är:

Graviditetsdiabetes

Det finns en liten ökad risk för detta tillstånd för kvinnor med diabetes eller en oförmåga att kontrollera blodsockernivåerna.

Avvikelser hos fostret

En annan orsak till ett överskott av fostervatten är missbildningar hos fostret. En felaktig utveckling av matstrupen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen och även nervsystemet ökar riskerna att drabbas av polyhydramnios.

Andra fosterförändringar inkluderar:

I de flesta fall kan läkare upptäcka dessa förändringar med tester och speciella studier som man gör när man observerat ett överskott av fostervatten. Det är emellertid mycket vanligt att se stora mängder fostervatten hos större foster.

Tvilling- och trillinggraviditeter

Kvinnor som är gravida med tvillingar har en större risk att få för stora mängder fostervatten. Faran ökar när tvillingtransfusionssyndrom uppstår.

Detta äger rum när ett av fostren producerar mer blod än det andra och på grund av blodförbindelserna genereras en hemodynamisk instabilitet.

Symptom på ett överskott av fostervatten under graviditeten

Det är viktigt att notera att symptomen kan variera från kvinna till kvinna. Faktum är att många kvinnor inte ens visar några tecken alls. Beroende på hur allvarligt tillståndet är kan symptomen dessutom öka. Dessa kan vara:

  • En utväxt på livmodern, vilket kan ge svårigheter att andas.
  • Akut obehag i buken.
  • Sammandragningar och värkar i livmodern.

Det är bäst att vara uppmärksam eftersom många av dessa symptom kan förväxlas med andra patologier. Det är därför viktigt att gå till en läkare så snart som möjligt för att få rätt diagnos i tid.

överskott på fostervatten: gravid kvinna blir undersökt

Risker med ett överskott av fostervatten

Riskerna står ofta i proportion till symptomen som kvinnan uppvisar. En komplikation kan leda till en för tidig födelse, placentaavlossning, hinnsprängning och för tidig vattenavgång, besvär med navelsträngen, bland andra.

Riskerna för barnet är låg fostertillväxt, kejsarsnitt och ibland död.

Behandlingen syftar i de flesta fall till att behandla orsaken och lindra moderns besvär.

Ett överskott av fostervatten kan ha allvarliga komplikationer under graviditeten. Dock kan noggrann övervakning minska risken att drabbas och öka chansen för att graviditeten ska ha lyckat slut.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.