Hur hjärnan förändras under graviditeten

Hur hjärnan förändras under graviditeten

Senaste uppdateringen: 19 februari, 2019

Graviditeten är en magisk tid. Nu har forskningen visat att hjärnan förändras under graviditeten, och det på förvånansvärda sätt, allt för att kvinnan bättre ska kunna ta hand om sin nya bebis.

Omvandlingarna som sker hos en kvinnas kropp under graviditeten är lätta att se. Men alla är inte medvetna om att även mammans hjärna genomgår stora förändringar under den här tiden.

Vad är det vi pratar om? Få reda på hur hjärnan förändras under graviditeten i den här artikeln.

Viktuppgång. Illamående. Ryggvärk. De där förargliga hormonella svängningarna under graviditeten som får dig att känna dig som en berg-och-dal-bana. De här kan vara de mest välkända konsekvenserna av en graviditet för kvinnor, men de är inte de enda.

De här förändringarna är dock inte bara negativa. I själva verket hjälper de dig att ta hand om ditt barn. Modersinstinkten börjar verka till och med innan bebisen är född.

Forskning visar att hjärnan förändras under graviditeten

Kort sagt har forskningen visat att den grå hjärnsubstansen i en mammas hjärna krymper under en graviditet.

Grå hjärnsubstans återfinns igenom hela hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen, och är ansvarig för att behandla information. Det är faktiskt så att andelen grå hjärnsubstans i vår hjärna generellt sett är länkat till intelligens.

Överraskande nog är minskningen mest märkbar i de delar av vår hjärna som är ansvariga för empati. Att förlora neuroner i det här området när vi behöver förstå det växande fostrets upplevelser i livmodern kan verka motstridigt.

Men i själva verket har forskare funnit att den här minskningen av nervcellsreceptorer i hjärnans empaticenter sker just för att vår hjärna blir effektivare på den här uppgiften.

Det betyder att bara för att man förlorar grå hjärnsubstans så betyder inte det nödvändigtvis att man tappar förmågor.

En annan stark effekt av graviditeten på hjärnan har att göra med hur vi uppfattar vår omgivning. Gravida kvinnor blir långt mer skickliga på att känna av faror i närheten.

Den här effekten kvarstår upp till två år efter att barnet fötts. Det finns en klar neurovetenskaplig förklaring till den moderliga instinkten som så ofta räddar dagen.

Hjärna med blommor som växer ur den

Konsekvenser

Eftersom mammans hjärna försakar ett visst rationellt tänkande för att stärka hennes instinkter, betyder det att graviditeten försvagar vissa förmågor medan den förhöjer andra.

Här är några exempel på hur hjärnan förändras under graviditeten:

  • Minne: Många blivande mammor rapporterar att de blir glömska under graviditeten, även om de inte brukade vara det. Förändringar i den grå hjärnsubstansen kan vara förklaringen till det här.
  • Stress: Gravida kvinnor upplever mindre stress, till stor del tack vare oxytocin. Det här förklarar hur nyblivna mammor kan gå igenom kaos och sömnlösa nätter utan att känna av samma konsekvenser som de normalt skulle ha gjort.
  • Sociala förmågor: Har du någonsin märkt hur mammor ibland verkar kunna läsa tankar? Till stor del så beror det på att den gravida kvinnans hjärna förbereder sig för att tolka icke-verbala signaler. Det här är inte så konstigt: bebisar kan inte prata så den här förmågan blir central under de tidiga åren. Det kan definitivt komma väl till pass även på andra områden.
  • Mod: Både innan och efter förlossningen så ökar kvinnans mod något, både för att gå igenom värkarna och de möjliga riskerna för barnets liv som kan finnas.

Men papporna då?

En studie analyserade en grupp på ca 20 män och kvinnor, en del med barn eller en bebis på väg och en del utan barn.

Genom magnetisk resonanstomografi (MRI) så upptäckte forskarna förändringar i den grå hjärnsubstansen hos mammorna, men inte hos papporna.

Den här studien tittade däremot inte på de pappor som tog det största ansvaret för barnomsorgen.

Vissa teorier hävdar att när pappan är den huvudsakliga vårdnadshavaren för ett litet barn så kommer också hans hjärna att genomgå förändringar som stärker vissa förmågor.

De här förmågorna är speciellt kopplade till produktionen av oxytocin. Det här hormonet spelar en nyckelroll i amning, men män kan också producera det.

Oxytocin främjar en bättre förståelse för bebisens behov och känslor.

Gravid kvinna håller sin hand på magen

Vad är förklaringen till de här förändringarna?

Som med nästan allting annat som sker under graviditeten så är hjärnans förändringar nära sammanlänkade till våra hormoner. Den hormonella omvälvningen i kroppen på en gravid kvinna påverkar också hennes hjärna.

Det är viktigt att komma ihåg att det här är positiva anpassningar. De observerbara effekterna av graviditeten på hjärnan är ett vetenskapligt bevis på det speciella band som finns mellan mamma och barn.

En mammas instinkt att skydda sitt barn är påtagligt i själva hjärnan.

Så nästa gång du möter en mamma som verkar ha “magiska” förmågor när det gäller hennes barn så kommer du ha en uppfattning om var de här förmågorna kommer ifrån.

Allt handlar om hjärnan: det underbara verktyget som anpassar sig till varje unik etapp av det mänskliga livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hoekzema, E., Barba-Müller, E., Pozzobon, C., Picado, M., Lucco, F., García-García, D., … Vilarroya, O. (2017). Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure. Nature Neuroscience, 20(2), 287–296. https://doi.org/10.1038/nn.4458

  • White-Traut, R., Watanabe, K., Pournajafi-Nazarloo, H., Schwertz, D., Bell, A., & Carter, C. S. (2009). Detection of salivary oxytocin levels in lactating women. Developmental Psychobiology, 51(4), 367–373. https://doi.org/10.1002/dev.20376

  • García-Fortea, P., González-Mesa, E., Blasco, M., Cazorla, O., Delgado-Ríos, M., & González-Valenzuela, M. J. (2014). Oxytocin administered during labor and breast-feeding: A retrospective cohort study. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 27(15), 1598–1603. https://doi.org/10.3109/14767058.2013.871255


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.