Hur ett barns hjärna utvecklas - nyckeln är kärlek

Hur ett barns hjärna utvecklas - nyckeln är kärlek
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2018

Den viktigaste perioden i utvecklingen av ett barns hjärna är mellan åldrarna 0 och 6 år. Inte bara sker flera kemiska förändringar utan även helt nya nervförbindelser kopplas då barnets hjärna börjar växa i storlek och etablera nya synapser.

Låt oss komma ihåg att i människans hjärna grundas stöttepelarna för känslomässig intelligens under de första åren av utvecklingen.

Sättet på vilket vi interagerar med våra barn och uppfostrar dem är nyckeln till deras utveckling. Genom att ge ömhet och hjälpa dem att mogna lite i taget garanterar vi att de blir emotionellt friska och starka vuxna.

Det är utan tvekan en utmaning att hantera barns behov. För att göra det måste vi förstå hur ett barns hjärna mognar.

Ju bättre informerade vi är desto mer användbar kan informationen vara när det är dags att tillämpa den. Vi lär oss också när och hur man tillämpar den.

Hur mognar människans hjärna?

Hur bebisens hjärna utvecklas

Hjärnan mognar inifrån och ut samt bakifrån och fram.

Det verkar konstigt, men det är så det är. Hjärnan hos en nyfödd, som vi alla kan förstå, är fortfarande mycket omogen.

Precis som en blomma handlar det om att hjälpa den att blomstra och slå ut så att den gradvis kan nå mognad och därigenom nå sin fulla potential.

Under tiden precis efter födseln behöver människans hjärna forma sedimenterande strukturer. Det etableras nervkopplingar och strukturer i hjärnan formas där grundläggande processer kan utföras.

Följande inträffar:

Fram till 3 års ålder har ett barns hjärna dubbelt så många synapser som en vuxen. Det är därför det är så viktigt att stimulera barn rätt under de första åren av deras liv.

För att hjärnan ska kunna utvecklas effektivt måste barnet uppleva primära känslomässiga interaktioner med de människor som omger det.

Inifrån och ut, bakifrån och fram

Den mänskliga hjärnan består av flera delar, inklusive den där ryggmärgen ansluter till hjärnan. Tack vare denna anslutning har människan reflexer och ofrivilliga processer såsom andning och hjärtslag.

Nyfödda har också denna struktur, men i deras fall är den omogen.

Hur ett barns hjärna mognar
  • Bakre hjärnstammen och under den övre delen av hjärnan är där lillhjärnan finns. Lillhjärnan är involverad i färdigheter som balans och koordination. Hjärnstammen utvecklas långsamt men i stadig takt.
  • Barnet kommer att mogna för varje dag som går tills utvecklingen når fram till hjärnans främre områden. I de frontala delarna finns strukturer som cortex och neocortex. De är involverade i högre processer som minne, lärande, beslutsfattning, problemlösning och planering.

Det är där inne som sann magi sker. Det är där du kan hitta den remarkabla kompassen som styr en persons emotionella värld. Strukturer som det limbiska systemet, amygdalan och hippocampus är alla mycket primitiva områden och de reglerar alla barnets beteende.

Stimulera nya synapser

Våra gener är vad som gör det möjligt för hjärnan att omorganisera sig baserat på de erfarenheter den får från sin miljö.

Om erfarenheterna är positiva, stimulerande och ömsinta växer neuronaktiviteten starkare och kan bekämpa alla möjliga fiender, som rädsla och stress.

  • Den upprepade användningen och den konstanta interaktionen med omgivningen är yttre kanaler som ger dem inre styrka genom att generera synapser.
  • Det är viktigt att komma ihåg det för att kunna gynna positiva kopplingar, och det är viktigt för oss att vara konsekventa och upprätthålla en stabil föräldrastil.
  • Det är till exempel ineffektivt att trösta en gråtande 6 månader gammal bebis för att sedan sluta göra det lite senare för att man tycker att det är dags för den att “mogna” och växa upp.

Innan 3 års ålder har ett barn inte helt utvecklat ett stabilt sömnmönster och har inte heller utvecklat många av de neurologiska processerna som kan få det att känna sig helt säkert på natten. De behöver vår närhet.

tavla av mor och barn

Viktiga ögonblick i ett barns hjärnutveckling

3-6 månader: Myelin börjar bildas runt axonerna hos vissa neuroner under andra trimestern. Denna process, som kallas myelinisering, fortsätter upp i tonåren och gör det möjligt för barnet att hantera information snabbt.

6-9 månader: Barnets cerebrala cortex börjar utvecklas och erhålla sin potential. Barnet börjar interagera mycket mer med oss.

Första året: Hjärnan växer till tre gånger sin storlek, de främre och temporala loberna börjar utvecklas och barn börjar förflytta sig med mer självförtroende. De börjar visa intensivt intresse för att kommunicera.

Vid 2 års ålder: De mest intensiva förändringarna sker i områden av hjärnan kopplade till språk vid den här åldern.

Vid 3 års ålder: Det här är de magiska åren. Synapsdensiteten i prefrontala cortex når sin högsta nivå. Barnet har faktiskt tre gånger antalet nervförbindelser som en fullvuxen människa har. Det primära intresset är att lära sig nya saker, interagera och upptäcka världen med sina händer.

Om vi lotsar dem med kärlek och respekt växer våra barn utan tvekan upp till att bli emotionellt starka barn och sedan vuxna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.