Vad är elektrakomplexet och hur påverkar det tjejer?

Elektrakomplexet är när en dotter bara har ögon för sin far och ser sin mamma som en rival. Läs mer om vad det är och hur det påverkar unga tjejer här.
Vad är elektrakomplexet och hur påverkar det tjejer?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 28 februari, 2020

Har du någonsin hört talas om elektrakomplexet? I de flesta familjer är det uppenbart att även om förhållandet mellan en far och en dotter ibland kan vara svårt upphör det aldrig att vara speciellt, men vissa döttrars känslor för sin far går ännu djupare än så.

Elektrakomplexet hämtar sitt namn från grekisk mytologi, närmare bestämt sagan om Elektra som tillsammans med sin bror dödade sin mamma och hennes älskare som hämnd efter att de mördat Elektras älskade far, hjälten Agamemnon.

Låt oss titta på fenomenet elektrakomplex och hur det påverkar unga tjejer.

Vad är elektrakomplexet?

Elektrakomplexet kan definieras som den fas i livet då unga tjejer börjar tävla med sin mamma om sin fars fulla uppmärksamhet. Det kallas ibland för “pappas flicka-fasen” och uppträder i de flesta fall mellan 3 och 6 år.

Far och dotter på tekalas.

Det var neurologen Sigmund Freud som studerade det han beskrev som “oidipuskomplexet”, som hänvisar till det speciella bandet mellan en mamma och hennes son. Senare bestämde sig Carl Jung för att ge namnet “elektrakomplex” till förhållandet mellan en pappa och hans dotter. Jung ansåg att bandet mellan en pappa och hans dotter inte hade något att göra med förhållandet mellan en mamma och hennes son.

Freud ansåg att flickor har en tendens att lockas mer till sin mamma under de första åren i livet, men lite i taget upptäcker de de många skillnaderna mellan könen. Det är i det här ögonblicket som döttrar ofta börjar se sin mamma som en rival som de måste slåss mot för att vinna sin fars kärlek.

Det är normalt i de flesta familjer och har i allmänhet ingen stor inverkan. Men när det pågår under en längre tid börjar man klassa det som elektrakomplex. Flickan har då sin far som enda förebild, och på grund av det kommer hon alltid att leta efter en partner som ser ut och beter sig som honom. Någon som ger henne säkerhet.

Huvuddragen

Det är viktigt att inte förväxla oidipuskomplexet med elektrakomplexet. Även om grunden är densamma har de inget att göra med varandra. Trots detta är det intressant att observera hur barn ofta bygger sin sexuella identitet på förhållandet med föräldern av motsatt kön.

Låt oss nu titta på de viktigaste huvuddragen hos elektrakomplexet:

  • Bandet till mamman: Carl Jung ansåg att bandet mellan en dotter och hennes mamma var starkare än bandet mellan en pojke och hans far. Men han insåg snart att utöver en starkare kärlek är rivaliteten mellan en dotter och hennes mamma också större.
  • Förkärlek för fadern: Jung observerade att döttrar till en början inte visar någon preferens för någon av de två föräldrarna. Men med tidens gång får de bara ögon för sin far, vilket framgår av förekomsten av en evolutionär mekanism som är meningen att bevara människan som art.
  • Psykologisk mognad: Freud och Jung är överens om att både oidipus- och elektrakomplexet är etapper som ingår i ett barns normala utveckling. Det visar bara på barnets psykologiska mognad, och att han eller hon börjar upptäcka nya begrepp.

Tecken på elektrakomplexet

Här är 4 tecken som kan vara en indikation på elektrakomplexet:

  1. Flickan har en tendens att upprepa fraser som: “När jag blir stor vill jag gifta mig med min pappa” eller andra liknande fraser som visar den stora kärlek hon har till sin fadersfigur.
  2. Hon gråter obotligt när pappa går ut, för att hon verkligen känner hans frånvaro och känner sig oskyddad.
  3. Hon vill kontinuerligt vara mitt emellan pappa och mamma eftersom hon blir avundsjuk när hon ser hur mamman visar honom tecken på kärlek.
  4. Hon kan också känna lite vrede mot mamman, då dottern känner att hennes ställning är inkränkt på, och viktigast av allt hennes beundrade fars också.
Far och dotter på stranden.

Tips för föräldrar: Hur man hanterar elektrakomplexet

För det första behöver man inte oroa sig så mycket, det är bara en övergångsfas i de flesta unga tjejers utveckling. För att ta sig igenom det behöver man bara ha tålamod och vara konsekvent. S amtidigt måste man hjälpa dem att övervinna sina interna konflikter. Det hjälper dem att mogna och växa och gradvis bygga upp sin egen personliga identitet.

De viktigaste tipsen är att inte ge för mycket uppmärksamhet åt dotterns handlingar, och att inte tala om hur hon ska uttrycka sina känslor. Du måste till varje pris försöka undvika att bli en del av hennes “lek”.

Ett andra steg skulle vara att förklara och visa din dotter vad en farsfigur är till för. Att förklara att även om hennes far alltid kommer älska och skydda henne är hennes mamma precis lika viktig, och hon är pappas partner.

Liksom alla faser i livet kommer den här också så småningom att ta slut, vanligtvis när flickan är 6 eller 7 år. Från och med då anser hon sig inte längre vara sin mammas rival. Hon förstår vem båda föräldrarna representerar. Hon inser att både mamma och pappa är två viktiga pelare i hennes liv, inte bara en.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.