Psykisk misshandel av barn och dess konsekvenser

Psykisk misshandel av barn orsakar förseningar i utvecklingen av hjärnfunktionerna, liksom flera problem med social utveckling. Här förklarar vi varför det är så viktigt att undvika detta.
Psykisk misshandel av barn och dess konsekvenser
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Naí Botello

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Psykisk misshandel av barn kan skapas när föräldrar eller andra vårdgivare begår handlingar som orsakar stress, rädsla eller en känsla av övergivenhet. Allt detta påverkar deras emotionella välbefinnande negativt.

Många gånger kan psykisk misshandel ge allvarliga konsekvenser som påverkar utvecklingen. Därför har alla länder i världen lagar som skyddar barn och försöker garantera säkerhet.

Som förälder bör du alltid vara uppmärksam på de signaler som barnen visar. Du bör även uppmärksamma hur de beter sig socialt både hemma och i skolan.

Det är viktigt att förhindra alla typer av psykisk misshandel som på något sätt kan påverka deras utveckling som individ.

Psykisk misshandel av barn och dess konsekvenser

Psykisk misshandel av barn ses som väldigt allvarlig om den utförs av föräldrar eller personer i deras omgivning. Barnet väcker känslor som övergivenhet, rädsla, skam, diskriminering och förnedring.

Detta skapas av förolämpningar, skrik och misshandel. Det kan också vara genom att uppträdandet mot barnet inte är lämpligt.

Ett av de mest förödande perspektiven av psykisk misshandel av barn är familjevåld. I de flesta fall förekommer det upprepade gånger och där föräldrarna själva har varit offer.

Föräldrar kan inte alltid förhindra psykisk misshandel av barn. Det finns mycket mobbning i skolan i åldrarna mellan 8 och 12 år, där barn berättar att de har trakasserats av sina kamrater som retas och inte låter de vara med.

Det är också viktigt att notera att föräldrar kan lära sig att bryta detta och på rätt sätt lära barn hur man bör bete sig.

Detta är möjligt med rätt psykologisk hjälp, eller hjälp via organisationer som arbetar med trygghet i familjegrupper.

pappa skriker på son

Tecken på psykisk misshandel av barn

Psykisk misshandel av barn kan man märka genom flera olika sätt. Några av de mest uppenbara tecken är:

 • Tillbakadragen i skolan eller vägrar delta i lektioner, om mobbningen kommer ifrån klasskamraterna
 • Dåligt beteende som leder till dåligt beteende, vägrar att genomföra sina uppgifter
 • Raseriutbrott eller ilske anfall
 • Säger att de inte älskar sina föräldrar eller att de inte känner ett band till dem
 • Visar rädsla när de möter vuxna
 • Överdriven blyghet
 • Ångest, mardrömmar eller konstant gråt
 • Har en överbeskyddande attityd mot andra barn
 • Har överdrivet barnslig attityd

Psykisk misshandel har allvarliga konsekvenser. De flesta påverkar utvecklingen av flera förmågor hos barn.

Tips för att motverka psykisk misshandel av barn

Det finns många enkla åtgärder för att undvika psykisk misshandel av barn. Det leder också till att deras känslomässiga tillstånd och självkänsla blir starkare. De första tipsen är att göra en självutvärdering av oss och hur vi kommunicerar med barn.

Det är viktigt att tänka på vårt tålamod när det gäller att lära barn och hur vi ger dem respons genom att kommunicera med dem.

Detta borde baseras på principen att allt som vi inte tycker om, som skrik eller förolämpning, inte bör göras åt barn heller.

barn gråter

Åtgärder som bör undvikas

 • Ignorera barn eller få dem att inte känna sig viktiga för familjen
 • Göra narr av barnen när de gråter eller uttrycker sina känslor
 • Skrika på dem
 • Använda nedsättande epitet som “dum”, “ful” eller “dålig”
 • Förnedra dem offentligt
 • Skrämma eller hota med att överge dem om de inte beter sig bra
 • Straffa barn genom att låta de lida
 • Inte berömma deras prestationer eller framsteg

Förutom detta är det viktigt att vi stärker kärlek, förståelse och sammanhållning hos barn från tidig ålder.

Med hjälp av beröm och tecken för konstant stöd och uppmuntrande kan du hjälpa dem att bygga en stark grund för att stärka deras självkänsla. Då kommer allt detta att föras över till andra barn också.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.