Hur du hjälper ditt barn att utveckla medfödda talanger

Hur du hjälper ditt barn att utveckla medfödda talanger
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 19 februari, 2019

I denna artikel kommer vi att hjälpa föräldrar med 8 tips på hur de bäst maximerar sina barns förmågor och hjälper dem att utveckla sina medfödda talanger.

Barn har så mycket kreativitet och förmågor som behöver upptäckas och stimuleras.

I själva verket så är en av de viktigaste aspekterna att uppmuntra kreativitet när det kommer till att utveckla ett barns medfödda talanger. Detta borde göras både i skolan och hemmet.

Under barndomen är barns medfödda talanger och förmågor inte fullt utvecklade och har heller inte kommit till fullt uttryck. Det är således viktigt att stimulera dem från tidig ålder.

Som mamma är det ditt jobb att uppmuntra dina barn så mycket du kan för att få dem att upptäcka sina talanger. Detta kan göras med lekar, hemaktiviteter, naturupplevelser, musik, sång, dans, berättelser och mycket mer.

Tänk på att utvecklingen av vissa färdigheter beror på gener. Barnens hjärnor är formbara och då speciellt i tidig ålder, och då har de förutsättningar att lära sig allt möjligt.

Talang betyder gynnad utveckling. En förmåga som måste upptäckas och förbättras med engagemang och skicklighet som sedan kommer att utvecklas till kunskap och prestationsförmåga.

8 råd för att utveckla barns medfödda talanger

Nedan följer några tips på hur du kan utveckla dina barns medfödda talanger:

1. Berätta historier och sagor

Att berätta historier ger barnen en bild av hur de kan använda sin fantasi.

Dessutom kan de genom berättelserna upptäcka unika platser, fantastiska karaktärer och lära sig att fantasin inte har några gränser.

Denna aktivitet kan hjälpa dem att upptäcka glädjen av att berätta och skapa sagor. Den kan också förbättra deras skriv- och berättelsekunskaper.

Barn målar

2. Sjung och lyssna på musik tillsammans

Att skapa och lyssna på musik är ett underbart sätt för barn att uttrycka sig. Musiken bidrar också till utvecklingen av deras intellektuella och känslomässiga förmågor.

3. Lek med dem

Att utveckla samarbetsförmågan är viktigt och borde ske i hemmiljö. Ägna tiden till att utveckla dina barns medfödda talanger med lekar och andra sorters underhållning.  

4. Låt dina barn rita

Ritning är ett underbart sätt att uppmuntra dina barns medfödda talanger. Det gör det också möjligt för dem att uttrycka sina känslor och sin syn på världen.

Stöd dem i utvecklingen av denna kreativitet genom medverkan och med roliga uppgifter. Barnen kommer att få självförtroende och utveckla sina talanger redan efter första teckningen.

“Alla har talang, för att varje levande människa har något att säga.”
Brenda Ueland

5. Lär dem att äta hälsosamt

En hälsosam kost kan påverka deras intellektuella styrkor. Att stödja hälsosamma matvanor är mycket viktigt om du vill att dina barn ska utveckla sin begåvning.

Försäkra dig om att deras mat innehåller alla de grundläggande näringsämnen som behövs för att täcka deras behov.

6. Värdesätt deras kunskap och lyssna på dem

Det är viktigt att uppmärksamma de aktiviteter som dina barn föredrar. Var också uppmärksam på hur de uttrycker sig.

När du upptäcker medfödda talanger hos dina barn så bör du ge dem utrymme att utvecklas och lära genom erfarenhet.

7. Låt dem delta i hushållsarbetet

Att låta barn hjälpa till hemma får dem att ta ansvar och lära sig disciplin. Det är viktigt för föräldrarna att uppmuntra sina barn att delta i hushållsarbetet från tidig ålder.

Mamma och son spelar gitarr

8. Spendera tid utomhus, promenera och lek på landet

Det är viktigt för barn att spendera tid utomhus i friska luften. Att vara utomhus har många viktiga fördelar.

Förutom att hjälpa dem att utveckla sina medfödda talanger har lekar utomhus en positiv inverkan på deras psykiska, sociala, känslomässiga och spirituella utveckling.

Att vara utomhus stimulerar också hjärnans utveckling. Det hjälper till att utveckla nya kopplingar inom viktiga områden i hjärnan.

Avslutningsvis vill vi tillägga att barn har medfödda talanger redan från födseln. Vi hoppas att listan med råd om hur du hjälper dina barn med deras medfödda talanger har varit användbar.

Nu är det dags att omsätta dessa råd i praktiken och hjälpa dina barn nå sin potential.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Giraldo, E. E. P. (2012). Descubrir talentos en educación básica primaria: una obligación docente. Uni-pluriversidad, 12(3), 75-86. https://revistas.udea.edu.co/index.php/unip/article/view/15159
  • Novillo, S. M. (2018). Educar el talento: Guía para desarrollar nuevas habilidades en jóvenes y niños. Editorial AMAT.
  • Feldhusen, J. F. (1995). Identificación y desarrollo del talento en la educación (TIDE). Revista Ideacción, 4, 1-4.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.