Fördelarna med att laga mat med dina barn

Matlagning gynnar barns utveckling. I den här mycket intressanta artikeln kan du upptäcka några av fördelarna med att laga mat med dina barn!
Fördelarna med att laga mat med dina barn
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barn älskar att göra vad vi vuxna gör. I själva verket är det mycket vanligt att barn leker mamma-pappa-barn och efterliknar de uppgifter mammor och pappor gör, som att laga mat. Men tänk om detta inte bara var en enkel lek? Vad skulle hända om du faktiskt lagade mat tillsammans med dina barn? Det är faktiskt mycket fördelaktigt för dem.

Om du som förälder tar på dig att lära dina barn att laga enkla och nyttiga recept tillbringar du inte bara värdefull tid med dem, utan du gynnar också dina barns optimala utveckling.

”Att laga mat med barn handlar inte bara om ingredienser, recept och matlagning. Det handlar om att utnyttja vår fantasi, initiativförmåga och kreativitet.”

– Guy Fieri –

Fördelarna med att laga mat med dina barn

Att ersätta barnens leksakskök med ett riktigt kök är ett fantastiskt beslut. Det är något som alla föräldrar bör överväga. Att laga mat med dina barn hjälper dem att förvärva, förbättra och utveckla användbara färdigheter för vardagen på ett roligt och lekfullt sätt.

Kommunikation och språkkunskaper

För att laga mat efter ett recept tillsammans är det viktigt att kommunicera effektivt. Man måste vara tydlig med stegen som ska följas, redskapen ni använder och ingredienserna ni behöver. Detta hjälper dina barn att förvärva ett brett och varierat ordförråd. Det förbättrar också deras kommunikationsförmåga och de lär sig att lyssna aktivt och resonera.

laga mat med dina barn: familj lagar mat

Dessutom kan föräldrar som behärskar ett främmande språk ta tillfället i akt att lära sina barn att uttala vissa ord på det språket.

Hälsosamma matvanor, en av fördelarna med att laga mat med dina barn

Genom att involvera dem i matlagningen i köket uppmuntrar vi våra barn att smaka på och bekanta sig med en mängd olika livsmedel. De utvecklar även positiva erfarenheter med dem. Därför är det mer troligt att de kommer vara villiga att följa en varierad och balanserad kost. De vänjer sig det vill säga vid att äta och hantera frukt, grönsaker och mejeriprodukter, bland andra livsmedel.

Läsförståelse och matematiska färdigheter

För att kunna följa instruktionerna i ett recept är det viktigt att veta hur man läser och förstår vad man nyss har läst. På detta sätt hjälper matlagning barn att utveckla sin läsförståelse. Det är också viktigt att ha en grundläggande kunskap om vissa matematiska begrepp för att kunna räkna och mäta upp ingredienser.

Sensoriska och perceptuella förmågor

Att laga nya recept hjälper barn att upptäcka och lära sig om nya livsmedel. De kan experimentera med smaker, färger och konsistenser. Det här är ett utmärkt sätt att stimulera deras sinnen.

Dessutom lär de sig att skilja mellan olika livsmedel, konsistenser och olika smaker de stöter på, bland annat.

Psykomotoriska färdigheter

Att lära sig att laga mat har också fysiska fördelar eftersom det involverar att lära sig hantera många olika livsmedel och veta hur man använder specifika köksredskap. Detta påverkar positivt utvecklingen av finmotorik, grovmotorik och ögahandkoordination.

laga mat med dina barn: familj i kök

Socio-emotionella färdigheter

Genom att arbeta tillsammans som en familj för att följa ett recept lär sig barn många viktiga saker. Bland annat att man ofta måste samarbeta med andra för att uppnå ett gemensamt mål.

Dessutom, genom att känna sig stolta och nöjda med resultatet börjar barnen tro på sina egna förmågor. De får förtroende för sig själva, men även för andra. Detta gör att de kan växa både emotionellt och socialt.

Självständighet, en annan fördel med att laga mat med dina barn

Även om ni lagar mat tillsammans som en familj är det viktigt för dig att se till att varje familjemedlem ansvarar för en enskild uppgift. På detta sätt börjar dina barn ta sig an uppgifter under övervakning och med hjälp så att de lite i taget börjar bli bekanta med köket. Med tiden kan de börja utföra dessa uppgifter på egen hand.

Så, vad väntar du på? Det finns så många goda skäl att börja laga mat med dina barn. Vi uppmuntrar dig att laga enkla recept tillsammans som familj!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Prádanos-Nieto, A. (2015). La cocina como recurso didáctico en Educación Infantil (Trabajo de Fin de Grado). Universidad de Valladolid: Facultad de Educación de Palencia, Valladolid.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.