Friskvård handlar om livsstilsförändringar

Nuförtiden har friskvård utvecklats och det handlar inte bara om att förebygga sjukdomar. Att vara frisk har nu en bredare betydelse, både fysiskt och psykiskt.
Friskvård handlar om livsstilsförändringar
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Friskvård har utvecklats under åren. Det handlar inte längre om att bara förebygga sjukdomar, utan också om att främja hälsosamma livsstilsförändringar.

Numera inkluderar friskvården främjandet av fysisk aktivitet för alla, nyttiga skolluncher, mindre alkoholintag och förebyggande av rökning bland mycket annat.

Den fokuserar på att utbilda människor om deras miljö, inklusive hur de kan göra det bästa av den och hur de kan förbättra den.

Begreppet friskvård

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är friskvård “en kombination av inlärningsupplevelser som är utformade för att hjälpa individer och samhällen att förbättra sin hälsa genom att öka deras kunskap eller påverka deras attityder.”

Det viktigaste är att det huvudsakliga målet är att lära människor att ta hand om sig själva, men också att vara mer hälsosamma i allmänhet.

Vår hälsa är kopplad till vår miljö, vårt sjukvårdssystem och våra ekonomiska förutsättningar. Ändå är det också invävt i vår livsstil och vår biologi. Alla dessa faktorer bör beaktas vid förstärkning av friskvårdsutbildningen. På samma sätt bör slutmålet vara att få hälsosammare vanor i vår vardag.

Friskvård handlar om att förebygga och utbilda människor, hela familjer, sociala grupper osv. Det handlar inte bara om att förebygga sjukdomar, utan också om att skapa hälsosammare vanor.

Detta kan göras genom utbildning, inte bara i skolor utan också genom organisationer som ägnar sig åt detta. Dessa institutioner arbetar med att utveckla reflektionsrum där man kan bygga och utveckla färdigheter för att komplettera och stärka de bästa vanorna.

friskvård: personer deltar i träning utomhus

Friskvård i den allmänna sjukvården

Framförallt behöver vi förebygga sjukdomar och främja hälsosamma vanor för att förbättra människors hälsa.

Förebyggande

Detta syftar till att undvika hälsorelaterade problem genom riskbedömning och kontroll. Det finns tre nivåer av förebyggande:

  1. Primärt förebyggande åtgärder. Det är för allmänheten och inkluderar förebyggande kampanjer. Med andra ord anti-rökningsannonser, vaccinationskampanjer, cancerscreeningar, utbildning om sex, samlevnad och hygien. De tar också upp miljörisker, hälsosamma matvanor för att undvika fetma, fysiska och mentala aktiviteter och vila.
  2. Sekundärt förebyggande åtgärder. Dessa handlar om att lösa problem så snart som möjligt. De syftar till att upptäcka eventuella hälsoproblem i tidiga stadier, samt skapa sätt att lösa eller förhindra dem från att sprida sig till andra. De inkluderar tidiga varningstecken och behandlingar.
  3. Tertiärt förebyggande åtgärder. Huvudfokus är terapisessioner och rehabilitering. På liknande sätt kan de handla om social rehabilitering.
friskvård: kvinna stretchar

Främja hälsosamma vanor

Genom att främja hälsosamma vanor kan vi hjälpa människor att anta en hälsosammare livsstil. Huvudmålet är att hjälpa människor att ha mer kontroll över sin egen hälsa genom att vara en aktiv deltagare i den.

Detta kan göras genom många sociala och miljömässiga aktiviteter, inriktade på att gynna och skydda människors hälsa och livskvalitet. Det handlar inte bara om att ta itu med följderna av en sjukdom, utan också om att behandla roten till problemet.

Enligt WHO bör hälsofrämjandet förlita sig på starkare politiska åtgärder för att betona vikten av hälsa och att göra informationen tillgänglig för alla. Det handlar också om sund och genomtänkt stadsplanering, som måste vara anpassad till samhället och förse det med tillgång till hälsovård.

friskvård: person förbereder sallad

Slutgiltiga tankar

Friskvård kräver engagemang från alla människor, som tillsammans med alla tillgängliga institutioner och agenter gör den möjlig. Denna gruppinsats är otroligt viktig.

På samma sätt måste varje familj främja god hälsovård hemma, vilket gör varje person ansvarig för sin egen hälsa. Skolsystemet måste också främja och förstärka dessa värderingar.

Dessutom bör det finnas organisationer som främjar hälsoundervisning genom sina aktiviteter och sociala sammankomster.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.