Vattkoppor och bältros under graviditeten

Även om vattkoppor och bältros orsakas av samma virus, kan deras komplikationer under graviditeten variera mycket. Läs mer.
Vattkoppor och bältros under graviditeten
Maria del Carmen Hernandez

Skriven och verifierad av Hudläkare Maria del Carmen Hernandez.

Senaste uppdateringen: 20 september, 2023

Vattkoppor och bältros är mycket relevanta sjukdomar under graviditeten. Faktum är att en av tre personer får vattkoppor någon gång i livet, vilket senare i livet kan göra att man får bältros. Komplikationer förekommer dock främst hos äldre vuxna och, mer sällan, under graviditeten.

Här är allt du behöver veta om vattkoppor och bältros.

Vad är vattkoppor och bältros och varför får man det?

Bältros är en virusinfektion som orsakas av varicella-zoster-viruset. När du har varit sjuk i vattkoppor och tillfrisknat, stannar viruset kvar i kroppens nervsystem. Här ligger det vilande och kan ligga så under ganska lång tid, och senare återaktiveras bältros.

Om du aldrig har haft vattkoppor, kan du alltså inte få bältros. Men om du kommer nära någon som har bältros och du inte har immunitet mot vattkoppor, kommer du att smittas av vattkoppor.

Symtomen på herpes zoster under graviditeten

De flesta fall av bältros försvinner inom 3 till 5 veckor. Hos dem som har riskfaktorer kan sjukdomen till och med uppstå mer än en gång.

Bältros uppträder som ett kluster av vätskefyllda blåsor i ett område på kroppen, i den del av huden som kallas dermatom. Detta gör att detta tillstånd skiljer sig vattkoppor, där små blåsor är utspridda över hela kroppen.

Enligt en publikation av American Academy of Dermatology inkluderar symtomen följande:

  • Frossa
  • Feber
  • Huvudvärk
  • Värk i kroppen
  • Trötthet
Ett kliande utslag på en persons mage.
Vissa virusinfektioner, såsom herpes zoster, kännetecknas av kliande hud, smärta och en brännande känsla.

Hur sprids vattkoppor och bältros under graviditeten?

Vattkoppor sprids genom nära kontakt mellan människor. Faktum är att om du inte haft det som barn, kan du få det i vilken ålder som helst. Smmittan överförs genom hosta och nysningar och även genom direkt kontakt med lesioner som ännu inte har läkt.

Om du är gravid och aldrig har haft vattkoppor är det bäst att undvika kontakt med personer som har vattenkoppor eller bältros. Viruset är smittsamt så länge lesionerna är exponerade och inte har blivit till sårskorpor.

Är smittrisken större för vattkoppor och bältros under graviditeten ?

Det är möjligt att risken för bältros kan öka under graviditeten. Detta beror på att ett tillstånd av naturlig immunsuppression genereras som sänker kroppens eget immunförsvar .

Om en kvinna skulle få bältros under graviditeten skadar detta emellertid inte barnet. Faktum är att den immunitet som den gravida kvinnan har mot vattkoppor hjälper till att skydda barnet före födseln. Men om den gravida kvinnan inte har immunitet eller inte har blivit vaccinerad är exponering för viruset potentiellt riskabelt för barnet.

Du kanske är intresserad av: Hudallergier under graviditeten

Finns det risker för fostret?

Enligt studier publicerade av MotherToBaby är bältros sällsynt under graviditeten. Därför har man inte kunnat observera en ökad sannolikhet för fosterskador. Man har dessutom inte observerat någon ökad sannolikhet för graviditetskomplikationer vid bältros, såsom för tidig förlossning eller låg födelsevikt.

Men om mamman får vattkoppor under graviditeten kan detta innebära faror för fostret. Enligt en publikation av AEPAP är detta också beroende på tidpunkten för graviditeten då infektionen inträffar. Man har observerat följande kliniska manifestationer:

  • Fetalt varicella
  • Asymtomatisk fetal varicella
  • Perinatal varicella
  • Förvärvad neonatal varicella
Herpes-zoster på en persons rygg.
Ett blodprov kan visa om du har antikroppar mot bältrosviruset i kroppen.

När ska man söka läkarvård?

Om du har kommit i närheten av någon med bältros eller vattkoppor och du inte har haft sjukdomen tidigare, bör du omedelbart informera din förlossningsläkare. Om du har antikroppar i kroppen, betyder det att du har haft vattkoppor tidigare i livet, eller att du har blivit vaccinerad mot vattkoppor. I det här fallet finns det ingen risk att drabbas av sjukdomen.

Om serumantikroppar mot viruset inte hittas kan du få en injektion av immunglobulin. För att det ska vara så effektivt som möjligt, bör du få detta inom 4 dagar efter exponering. Detta hjälper dig också att undvika bli smittad av vattkoppor och bältros i framtiden. Vid vaccinering kan en mindre allvarlig form av vattkoppor utvecklas. Diagnosen är då relativt enkel, beroende på symtomen och lokaliseringen av blåsorna.

Behandling av vattkoppor och bältros under graviditeten

Administrering av ett antiviralt läkemedel hjälper till att minska symtomen och minska sjukdomens varaktighet. I de flesta fall är antivirala läkemedel säkra läkemedel att administrera under graviditeten. Även om bältros vanligtvis inte är farligt för barnet eller den gravida kvinnan, kan vissa symtom bli komplicerade om de är svåra eller långvariga. Detta kan särskilt gälla vid tecken på uttorkning eller feber.

Vikten av perinatal vård

Sammanfattningsvis är risken låg att få vattkoppor eller bältros under graviditeten. Även om det inträffar är det osannolikt att bältros utsätter barnet för fara. Om du upptäcker blåsor eller utslag av något slag under graviditeten är det alltid bäst att informera din läkare. Även om det kanske inte är vattkoppor eller bältros, kan det vara något annat potentiellt farligt tillstånd som behöver diagnos och behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.