Att bli mamma efter en hysterektomi

Att bli mamma efter en hysterektomi
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2019

I den här artikeln kommer vi att diskutera frågan om att bli mamma efter en hysterektomi.

Vissa tillstånd i kvinnors reproduktiva system angriper livmodern, det organ där graviditeten äger rum. Om livmodern tas bort så reduceras möjligheten att få barn. Men försvinner den helt?

Trots att det är det näst vanligaste kirurgiska ingreppet på kvinnor (det vanligaste är kejsarsnitt) så är många kvinnor inte helt medvetna om vad det innebär.

Därför kommer vi , innan vi går in på den här artikelns huvudämne, att ge en översiktsbild av den här typen av kirurgi.

Vi kommer också att diskutera tänkbara bakomliggande faktorer, konsekvenser som ingreppet kan ha på kvinnors hälsa, samt vilka olika typer som finns.

Slutligen kommer vi att fokusera på att besvara huvudfrågan: är det möjligt att bli mamma efter en hysterektomi?

Vad är hysterektomi?

En hysterektomi är en operation som innebär att hela eller en del av livmodern tas bort. Eftersom det är där fostret växer och mognar, undrar många kvinnor om de kan bli mödrar efter en hysterektomi.

En kvinna blir tröstad.

Som en följd av en sådan här operation, kommer kvinnans menstruation att upphöra och hon kommer gå in i menopaus om båda äggledarna och äggstockarna också tas bort.

Typer

Hysterektomi kan delas in i tre olika typer:

 • Total hysterektomi: Förutom livmodern, så tas också livmoderhalsen bort. Det är inte alltid nödvändigt att ta bort äggledarna eller äggstockarna.
 • Partiell hysterektomi: Här kommer endast den övre delen av livmodern att tas bort, och det kommer inte att påverka livmoderhalsen.
 • Radikal hysterektomi: hela livmodern, livmoderhalsen, vävnad på bägge sidor om livmoderhalsen samt den övre delen av vaginan tas bort. Detta görs för att bekämpa vissa typer av cancer.

När är det lämpligt att göra ingreppet?

Hysterektomi är en form av behandling mot flera olika tillstånd som kan förekomma i en kvinnas reproduktiva system. Till exempel:

 • Myom: godartade tumörer som bildas av muskelvävnad och förekommer i eller runt livmodern.
 • Endometrios: en hysterektomi utförs när endometrios inte har kunnat behandlas med hjälp av läkemedel eller kirurgi.
 • Livmoderframfall: när livmodern sjunker ner i vaginan.
 • Cancer i livmodern, livmoderhalsen eller äggstockarna.
 • Vaginal blödning som inte kan avhjälpas med annan behandling.
 • Adenomyos: innebär att livmoderslemhinnan växer in i livmodermuskeln, vilket orsakar svåra smärtor och riklig blödning.

Hysterektomi ska dock, som har konstaterats av USA:s hälso- och socialdepartement, betraktas som en sista utväg.

I och med att det är ett större kirurgiskt ingrepp så utförs hysterektomi endast i de fall då de behandlingsmetoder man prövat inte har gett önskade resultat.

Enligt samma organisation genomgår ungefär en halv miljon kvinnor per år denna operation i USA.

En hysterektomi är en operation som innebär att hela eller en del av livmodern tas bort.

Är det möjligt att bli mamma efter ingreppet?

Livmodern är ett fundamentalt organ i graviditetsprocessen. Fostret lever inuti livmodern i nio månader, och under den här tiden går det från att vara ett embryo till att bli en bebis som är redo att födas.

Det här borde innebära att du inte kan bli mamma efter att ha genomgått en hysterektomi. Dock har teknologiska framsteg öppnat nya dörrar för att det här ska bli möjligt.

Så länge dina äggstockar inte har tagits bort, kan dina ägg fortfarande användas för provrörsbefruktning (IVF).

En kvinna håller en bebis.

Fostret kommer sedan av självklara skäl att behöva växa i en annan livmoder. Det här kallas för ett surrogatmödraskap. Det är ungefär som att “hyra” en annan kvinnas livmoder.

Den här processen är föremål för stora sociala, juridiska, etiska och religiösa kontroverser.

För att processen ska lyckas så krävs:

 • att ägg tas ut från kvinnan som har genomgått hysterektomi.
 • att embryon sedan skapas med hjälp av IVF.
 • transplantation av embryon in i surrogatmammans livmoder.
 • graviditet, förlossning, och överlämnande av barnet till mamman.

Den här proceduren kräver naturligtvis en enorm solidaritet från den gravida kvinnans sida.

Det är ett tecken på djup kärlek som låter en person, som annars inte hade kunnat göra det, bilda familj tack vare reproduktiv teknologi.

Det är dock så att i vissa länder är detta inte tillåtet enligt lag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Sotero, G., Yovarone, R., Laborde, A., Sosa, C., Domínguez, Á., & Martínez, J. (2002). La histerectomía vaginal en útero no prolapsado: una vieja’nueva’opción. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia48(2), 85-92.
 • Aguilar Ponce, S., Safora Enríquez, O., & Rodríguez Izquierdo, A. (2012). La histerectomía obstétrica como un problema vigente. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología38(1), 107-116.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.