Är det möjligt att välja sitt barns kön?

Skulle du vilja kunna välja ditt framtida barns kön? Det finns sätt att göra det, och vi går igenom dem i den här artikeln.
Är det möjligt att välja sitt barns kön?

Senaste uppdateringen: 18 maj, 2020

För några år sedan verkade idén att man skulle kunna välja sitt barns kön helt otrolig. Vetenskap och teknik utvecklas och gör framsteg för var dag som går, men detta kan ibland vara oroande.

Svaret på frågan är ja: du kan välja ditt barns kön. Men behandlingarna är kostsamma och går i vissa fall inte att rekommendera på grund av biverkningarna. I många länder är de dessutom olagliga.

De som inte är bekväma med idén kan hävda att naturen är klok och att människor inte bör blanda sig i det.

Men det finns även många som ser fördelarna med det för att undvika att ärftliga sjukdomar bundna till ett visst kön förs vidare eller helt enkelt för att de tycker att vi alla själva ska kunna välja hur vi vill att vår familj ska se ut.

Diskussionen har pågått i flera år nu, samtidigt som vetenskapen har gjort framsteg. Så hur kan man egentligen välja sitt barns kön? Vi tittar närmare på metoderna här nedan.

Svårigheter med att välja sitt barns kön

Den nuvarande tekniken medför många svårigheter, såsom:

  • Hög kostnad
  • Invasiva fertilitetsbehandlingar
  • Biverkningar (i vissa fall)
  • Höga krav: klinikerna ber vanligtvis om kvinnans medicinska historia, hormonella tester eller har kravet att hon ska ha minst ett barn av motsatt kön

Sätt att välja sitt barns kön

Embryoselektion i kombination med provrörsbefruktning

Det här är den mest accepterade metoden och den är också mycket dyr. Utöver att vara den mest effektiva tillåter vissa länder den bara när:

  • Man vill undvika överföring av en ärftlig, könsbunden sjukdom
  • Man vill att barnet ska bli en donator som hjälper till att bota hans eller hennes syskon

Under provrörsbefruktningen analyseras cellerna i embryot för att upptäcka möjliga genetiska avvikelser. Sedan väljer man ut friska embryon av det önskade könet och överför dem till livmodern. Denna undersökning kallas preimplantatorisk genetisk screening, PGS,

sitt barns kön: baby i blå filt

Artificiell insemination

Det här är den äldsta fertilitetsbehandlingen. Den går tillbaka till början av 1900-talet, även om metodiken naturligtvis är mycket mer avancerad och säker nu.

Intrauterin insemination är den vanligaste metoden för konstgjord insemination och man använder den i dessa fall:

Tekniken består i princip av att placera spermierna på en plats närmare där själva befruktningen kan ske. Genom ett rör placerar man spermierna i livmoderhalsen. Man kan också ge fertilitetsbehandlingar i form av mediciner i anslutning till detta.

Med Ericsson-metoden, som gör att man kan skilja flick- och pojkspermier åt, kan man välja att inseminera spermier för ett visst kön.

Metoden är nästan 80% tillförlitlig. Den är också billigare än provrörsbefruktning.

MicroSort

Genom en teknik som kallas flödescytometri kan man analysera storleken på och innehållet i kromosomerna (spermierna som har en X-kromosom, och därför ger upphov till flickor, innehåller 2% mer DNA) för att välja ut vilka spermier man ska använda vid insemination eller provrörsbefruktning.

Denna metod kallas för MicroSort och är fortfarande på teststadiet. USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, Food and Drug Administration (FDA), har inte godkänt den. Den beräknade tillförlitligheten är dock mellan 70% och 80%.

Kan man välja sitt barns kön naturligt?

Även om många ifrågasätter deras effektivitet finns det två mycket populära metoder man kan prova för att naturligt försöka välja sitt barns kön. De baseras på mammans ägglossning.

1. Shettles-metoden

Den här metoden går ut på att man har samlag på specifika dagar enligt kvinnans menstruationscykel. Den bygger på förutsättningen att de maskulina kromosomerna har en kortare livslängd än de som bär på en X-kromosom.

Om du därför försöker bli gravid 4 eller 5 dagar före ägglossningen kommer det bara att finnas kvar spermier med X-kromosomer, de som ger upphov till flickor, när ägget är redo att bli befruktat.

Även om vissa ifrågasätter denna metod lyckas den i nästan 75% av fallen. Det är dock viktigt att veta exakt vilken fas av ägglossningen kvinnan befinner sig i.

sitt barns kön: gravid kvinna med ultraljudsbilder framför magen

2. Whelan-metoden

Den här metoden säger raka motsatsen till Shettles-metoden. Då de biokemiska reaktionerna som gynnar befruktning av Y-kromosomerna produceras först bör samlag ske flera dagar före ägglossningen för att öka chanserna att få en pojke.

Det finns olika sätt att välja kön på sitt barn. Vissa är mer effektiva och dyra, och andra billigare och inte lika tillförlitliga.

De första metoderna vi tog upp i den här artikeln är förbjudna i många länder eftersom de inte anses ha några fördelar för par som har fertilitetsproblem. Undantaget är i fall där man kan förhindra ärftliga sjukdomar.

Trots detta har man sett att det har uppstått så kallad reproduktiv turism, som består av att par reser till andra länder för att använda sig av dessa metoder.

Även om man kan diskutera moraliska och religiösa aspekter av dessa val är det ett faktum att möjligheten börjar bli mer vanligt förekommande och att metoderna blir mer sofistikerade för varje dag som går.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.