Picasyndromet, eller ett starkt sug efter konstiga saker under graviditeten

Picasyndromet är det oemotståndliga suget att äta saker som inte är mat. Under graviditeten kan det orsaka hälsoproblem för både den blivande mamman och fostret.
Picasyndromet, eller ett starkt sug efter konstiga saker under graviditeten
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Idag vill vi ta tillfället i akt att prata om picasyndromet, en ätstörning som är vanlig men ganska okänd.

När vi tänker på ätstörningar är det första som kommer oftast anorexi eller bulimi. Det finns emellertid andra mindre kända ätstörningar som också påverkar livet för de som har dem.

Vad är picasyndromet?

Picasyndromet är en ätstörning som innebär ett oemotståndligt sug efter att äta eller slicka på ämnen som det inte är att normalt att betrakta som mat. De vanligaste är sand, gips, tvål, is och tandkräm.

Diagnostiska kriterier för picasyndromet är specifika. DSM-V säger att intaget av ämnen som inte är föda måste fortskrida i minst en månad. Dessutom måste det vara olämpligt för en persons ålder. Det får inte heller vara del i en socialt eller kulturellt sanktionerad praxis.

Denna störning uppträder oftast hos småbarn, mellan 1 och 6 års ålder. Det är speciellt vanligt hos individer med autism, utvecklingsvariationer och hos de som är undernärda. Det är också ganska vanligt hos kvinnor som är gravida eller upplever stress eller ångest.

Picasyndromet under graviditeten

Även om det är ganska vanligt att kvinnor upplever olika sug under graviditeten är det vanligtvis efter livsmedel. Picasyndromet uppträder under graviditet vanligtvis under första eller andra trimestern. Det kan vara relaterat till stress, ångest eller rädsla som är typiska under dessa veckor.

Störningen är vanligare bland gravida kvinnor under 20 års ålder som redan haft ett liknande sug under barndomen. Normalt försvinner suget efter att barnet har fötts. Det finns dock vissa fall av kvinnor som fortsätter att ha problem efter förlossningen.

Picasyndromet: gravid kvinna hos läkare

Anledningarna till picasyndromet under graviditeten

Även om det inte finns några tydligt identifierade orsaker finns det några hypoteser som cirkulerar i ämnet. Ibland kan dessa ovanliga begär vara kopplade till underliggande fysiska eller psykiska förhållanden.

Å ena sidan kan suget utvecklas som ett resultat av ångest eller rädsla. Å andra sidan finns det studier som förbinder picasyndromet under graviditeten med brist på järn eller andra vitaminer och mineraler.

Enligt dessa studier är det kvinnor som har anemi som känner ett sug efter att äta is. Att höja sina järnnivåer kan bidra till att minska detta sug. Vid kalcium- eller zinkinsufficiens kan gravida kvinnors kroppar försöka kompensera dessa ämnen genom att få kvinnan att äta saker som är rika på dessa mineraler.

Konsekvenserna av märkvärdiga sug under graviditeten

Intag av icke-födoämnen är skadligt både för dig och din bebis. Att äta is är relativt ofarlig (även om det kan skada tänderna), men andra ämnen kan ha allvarliga konsekvenser.

Av patienter som diagnostiseras med syndromet slutar det med att 75% behöver göra någon form av kirurgiskt ingrepp. 30% får komplikationer av något slag och 11% dör som ett direkt eller indirekt resultat av det.

De vanligaste komplikationerna är blockeringar i tarmen. Picasyndromet kan också leda till blyförgiftning, bakteriella infektioner och infektioner av parasiter. Dessutom utsätter dessa sug den blivande mamman för en större risk för en för tidig förlossning.

Slutligen påverkar intaget av dessa ämnen i de flesta fall den korrekta absorptionen av näringsämnen från den vanliga kosten. Detta ger i sin tur upphov till näringsbrist.

Förebyggande och behandling av picasyndrom

Det är kritiskt att agera så snart som möjligt för att sätta stopp för beteendet innan det blir en del av kvinnans dagliga vanor. När vanan är etablerad är det mycket svårare att sluta.

Picasyndromet: gravid kvinna hos läkare

Kvinnor som upplever dessa sug måste omedelbart informera sin läkare eller barnmorska så att sjukvårdspersonal kan utföra nödvändiga tester för att bestämma omfattningen av intaget.

Läkaren övervakar samtidigt kvinnans järnnivåer samt andra vitaminer och mineraler för att fastställa behovet av kosttillskott.

Läkaren kan skriva ut läkemedel, såsom selektiva serotoninåterupptagningsinhibitorer, om han eller hon anser det vara nödvändigt. De kan hålla stress och depression under kontroll om det är dessa som ligger till grund för sjukdomen.

Slutligen är det mycket viktigt att söka hjälp av en psykolog och påbörja behandling så snart som möjligt. Kognitiv beteendeterapi är den bästa, då den hjälper till att hantera impulser och tvångstankar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.