Intressanta fakta om fostervatten

Fostervatten har en mycket viktig roll i fostrets utveckling och välbefinnande under graviditeten. Förutom att det är ett skyddsmedel lagrar det näringsämnen och möjliggör utveckling av fostrets muskel-skelettsystem, mag- och tarmkanal samt lungorna.
Intressanta fakta om fostervatten
Sara Viruega Encinas

Skriven och verifierad av farmaceuten Sara Viruega Encinas.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Fostervatten är den vätska som omger fostret inuti livmodern under graviditeten. Det har en mycket viktig roll i fostrets tillväxt och utveckling. I den här artikeln kan du läsa några mycket intressanta fakta om fostervatten som du kanske inte visste om.

Fostervattnets komposition

Denna vätska ändrar sin sammansättning under tiden graviditeten fortskrider. Dessutom ökar volymen under graviditeten gång. I allmänhet ökar den fram till vecka 32. Den börjar dock minska vid vecka 40.

Ursprungligen är detta resultatet av osmotisk tryckdifferens. Med andra ord bildas vätskan först av plasma från moderns blod och ämnen från moderkakan, livmoderhinnan och embryot.

Sedan, när fostret har utvecklat sväljmekanismer och förmågan att urinera, utgörs vattnet främst av:

 • Fostrets urin
 • Vätska från lungorna
 • Utsöndringar från näsa och mun
fostervatten

Fostret intar kontinuerligt denna vätska och kissar samtidigt ut den genom urinen. Detta innebär en reglering av mängden ämnen som finns i fostervattnet, vilket ger den nödvändiga balansen.

Funktioner

Några av fostervattnets viktigaste funktioner är:

 • Skyddande funktion mot yttre trauma eller chock.
 • Dämpande effekt för fostret och navelsträngen inne i livmodern.
 • Skydd och försvar mot infektioner.
 • Näringsdepå och främjar tillväxt för fostret under graviditeten.
 • Det hjälper till att hålla fostertemperaturen stabil.
 • Dessutom bidrar vätskan till att lungorna utvecklas tack vare att den innehåller flera viktiga enzymer.
 • Det hjälper till med utvecklingen av fostrets muskel-skelettsystem, mag- och tarmkanal samt lungornas utveckling.

Mer fakta om fostervatten – relaterade sjukdomar

Förändringar i mängden vätska

Under graviditeten kan det finnas variationer i mängden fostervätska, vilket orsakar antingen för mycket eller för lite vätska. Detta kan inträffa av olika skäl, men i båda fall är tillstånden patologiska:

 • Oligohydramnios. Brist på fostervatten. Detta tillstånd är kopplat till komplikationer såsom:
  • Risk att föda för tidigt.
  • Bebisen väger mindre än normalt.
  • Barnet har för låg hjärtfrekvens under förlossningen.
  • Kan orsaka plötslig spädbarnsdöd.
 • Polyhydramnios. Ett överskott av fostervatten. Detta tillstånd är kopplat till komplikationer, särskilt för modern, såsom:
  • Graviditetsdiabetes.
  • Högt blodtryck under graviditeten.

Läkare upptäcker vanligtvis dessa förändringar genom ett ultraljud för att mäta volymen fostervätska. De ser det genom ett fostervattensindex (FVI).

För att få fram rätt information delar läkaren in livmodern i fyra obegränsade kvadranter, som mäts i centimeter. Ett normalt FVI är mellan 8 och 21 cm.

Fostervattenemboli

En annan relaterad sjukdom är fostervattenemboli. Det inträffar när fostervattnet kommer in i kvinnans blod. Detta är ett mycket allvarligt tillstånd som kan leda till systemisk hypoxi (syrebrist) och koagulationsavvikelser i blodet.

fostervatten

Mekoniumfärgad fostervätska (barnbeck i fostervattnet)

Mekoniumfärgad fostervätska uppstår när det finns mekonium i fosterväskan. Mekonium är ett spädbarns tidigaste avföring, även kallat barnbeck. Vanligtvis kommer barnbeck först efter födseln.

Men ibland, särskilt hos barn som stannar länge inne i livmodern, kan barnet utsöndra barnbeck före födseln.

När vattnet går innan förlossningen är vätskan vanligtvis transparent eller gulaktig. Om det istället är ogenomskinligt, grönt eller tjockt indikerar det närvaron av mekonium. I sådana fall måste barnmorskan göra en bedömning av situationen, eftersom det kan vara en indikator på komplikationer för fostret.

Sammanfattning

Fostervattnet har en mycket viktig roll i fostrets utveckling och välbefinnande under graviditeten. Förutom att det är ett skyddsmedel lagrar det näringsämnen och möjliggör utveckling av muskel-skelettsystemet, mag- och tarmkanal samt lungor. Varje förändring av fostervattnet kan leda till stora skador.

Dessutom kan man genom prenatala studier och analyser av fostervattnet upptäcka medfödda defekter, såsom kromosomstörningar. Dessa undersökningar utförs genom fostervattensprov. Men denna teknik är också förknippad med stora risker som läkaren måste utvärdera innan den utförs.

Vi hoppas att du har funnit dessa fakta om fostervatten intressanta!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Morgan-Ortiz, F., Morgan-Ruiz, F. V., Quevedo-Castro, E., Gutierrez-Jimenez, G., & Báez-Barraza, J. (2015). Anatomía y fisiología de la placenta y líquido amniótico. Rev Med UAS5(4).
 • Cerviño, N., & Pagés, G. (2004). Patología del líquido amniótico. Rev Chil Obstet Ginecol69(6), 276-482.
 • Blair, J. E. S., & Calle, A. M. C. (2007). Alteraciones del líquido amniótico, enfoque diagnóstico y terapéutico. Memorias Curso de Actualización en Ginecología y Obstetricia15, 57.
 • Reyes, E. R., González, G. K. S., Hidalgo, A. O., Peña, Y. R., & Regueiro, A. F. (2015). Resultados de seis años de estudios citogenéticos en líquido amniótico. Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta40(11).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.