Känner du till de 5 kriterierna i APGAR-testet?

Tack vare APGAR-testet har läkare räddat miljontals barn vid födseln. Detta test är baserat på 5 kriterier för att bedöma barnens hälsa under de första minuterna efter förlossningen.
Känner du till de 5 kriterierna i APGAR-testet?
Nelton Ramos

Granskad och godkänd av läkaren Nelton Ramos.

Skriven av Yamila Papa

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

APGAR-testet har fått sitt namn efter barnläkaren som utvecklade det på 50-talet. Det fungerar också som en minnesregel för vårdteamet, eftersom varje bokstav är ett test som läkaren måste utföra på den nyfödda.

Vill du veta mer om APGAR-testet?

APGAR-testet: Vad är det?

Testet utvecklades 1953 av en amerikansk barnläkare som hette Virginia Apgar, och är en klinisk undersökning som läkaren eller någon annan i vårdteamet utför på spädbarn direkt efter förlossningen. Detta test kan utföras av barnläkare, registrerade sjuksköterskor, neonatologer och barnmorskor.

Genom 5 grundläggande tester analyserar och utvärderar specialisterna barnets hälsa.

Vart och ett av dessa kriterier kan få en poäng på 0, 1 eller 2. Det maximala resultatet är 10, vilket innebär att barnet är i perfekt hälsa. Därför kräver allt under det numret ett ytterligare test för den del som inte har en bra poäng.

APGAR-testet utförs inom de första minuterna av livet. Det bedömer hur väl barnet hanterar födseln och om han sannolikt kommer att lida av någon komplikation.

Varje del av testet tar ungefär en minut. På så sätt kan du efter fem minuter ha en bra uppfattning om barnets allmänna tillstånd.

Dessutom reducerar det signifikant dödligheten och förbättrar förmågan att förutsäga hälsoproblem. Om det finns problem kan vårdteamet påbörja behandlingar på en gång.

Glad bebis


Kriterier för utvärdering av APGAR-testet

Läkare använder en minnesregel för att komma ihåg de fem testen som de behöver utföra på nyfödda barn. Därför använder de varje bokstav av läkarens namn som uppfann det. Det står för Appearance (Hudfärg), Pulse (Puls), Grimace (Grimaser), Activity (Muskeltonus) och Respiration (Andning).

Det första testet utvärderar färgen på babyns hud.

Om den är normal ger du 2 poäng. Om hon har blåa läppar, ger du 1 poäng; och om hon är helt blå, 0 poäng.

Det andra testet handlar om puls, och läkare utvärderar hjärtfrekvensen.

Om den är högre än 100 slag per minut, ger läkaren 2 poäng. Om det är under 100, får bebisen 1 poäng, och om den är 0, 0 poäng.

Det tredje kriteriet är grimaser, reflexer och retbarhet.

Läkare testar genom dessa genom reflexer och irritabilitet som barnet visar med vissa stimuli.

Om han nyser, sparkar eller hostar som en reaktion, får han 2 poäng. Men om han gör en svag grimas eller gråter, får han 1 poäng. Om han inte reagerar alls, då blir det 0 poäng.

Det fjärde testet har att göra med aktivitet och muskelton när barnet stimuleras.

Om hon rör sig aktivt, så får hon 2 poäng. Rör hon bara på sig lite, ger läkaren 1 poäng. Om hon inte rör sig alls, får hon 0 poäng.

Slutligen handlar den femte delen om andningen.

För barn som andas starkt och utan problem, så delar läkaren ut 2 poäng. Om barnets andning är svag eller oregelbunden, ger läkaren 1 poäng. Om han eller hon inte andas, får han 0 poäng.

fötter på en nyfödd

Nyfödda barn som får mellan 7 och 10 poäng är i god hälsa. De som får mellan 4 och 6 poäng kan behöva någon omedelbar behandling för att hjälpa dem att återhämta sig efter förlossningen. Till exempel kan de behöva ligga i en kuvös.

För spädbarn som får mellan 1 och 3 poäng, krävs akutvård, som assisterad andning eller dropp. Om de får en 0:a, kommer de sannolikt inte att överleva.

I Sverige utförs testet vanligtvis av en barnmorska och hen gör det 1 minut efter födseln samt 5 minuter efter födseln. I de flesta fall kräver bara låga poäng vid testet som utförs 5 minuter efter förlossningen åtgärder. Det är vanligt med låga poäng vid testet precis efter utdrivningen.

APGAR-testet minskar dödligheten

APGAR-testet har varit i bruk i över 50 år. Det har signifikant minskat dödligheten hos nyfödda. Faktum är att en omedelbar utvärdering är det bästa sättet att behandla och förhindra flera allvarliga komplikationer.

Därför kan de med bara fem minuter rädda liv, speciellt vid en snabb förlossning, för för tidigt födda barn eller vid komplicerade förlossningar.

Det är också viktigt att komma ihåg att detta test inte är utformat för att förhindra framtida problem för barnets hälsa. Tvärtom är det ett sätt att få överblick över deras situation och mående när de är precis nyfödda.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.