Hur man har en normal vaginal förlossning

När läkare talar om en spontan förlossning hänvisar de helt enkelt till en normal vaginal förlossning som sätts igång av sig själv och inte ger några större svårigheter.
Hur man har en normal vaginal förlossning

Senaste uppdateringen: 07 mars, 2020

Naturligtvis drömmer varje mamma om en normal vaginal förlossning, utan komplikationer och oväntade överraskningar. Därför vill vi här förklara vad en spontan förlossning innebär och vilka medicinska aspekter som definierar graviditetens sista fas.

Det finns minst två typer av förlossning: spontan (normal) förlossning och assisterad förlossning. Allt som inträffar under ett barns födelse påverkar vilken kategori som förlossningen hamnar under. Vilken typ av förlossning det blir beror på flera faktorer, t.ex. hur lång tid det tar innan barnet föds, barnets position i magen och andra eventuella komplikationer som uppstår.

Vad är en spontan förlossning?

Ibland kan medicinsk terminologi vara förvirrande. Men när läkare talar om en spontan förlossning hänvisar de helt enkelt till en normal vaginal förlossning som sätts igång av sig själv och inte ger några större svårigheter. Det är dock inte alla kvinnor som har turen att genomgå en sådan “naturlig” förlossning. Komplikationer kan uppstå under de sista veckorna av graviditeten, eller till och med under själva förlossningen. Man kan inte kontrollera eller förutse allt.

Vad kännetecknar en spontan förlossning?

En spontan förlossning – eller normal förlossning – sker mellan vecka 37 och 41. En förlossning som inträffar under graviditetens 7:e eller 8:e månad är därför inte idealisk utan snarare en extrem åtgärd för att rädda barnets liv. Förlossningen sätts dessutom igång spontant, utan att läkaren identifierar någon form av förändring.

I allmänhet sätts en spontan förlossning igång av samordnade och kontinuerliga sammandragningar som följer en normal rytm. En normal förlossning underlättas även av att fostrets position möjliggör förlossning i framstupa kronbjudning (med huvudet först).

Skiss på en bebis i mammas mage.

Assisterad förlossning: Den andra sidan av myntet

I motsats till spontan förlossning innebär assisterad förlossning någon form av ingrepp på grund av komplikationer. Dessa komplikationer kan uppstå både från mamma och barn. Tack vare modern medicin är svåra förlossningar dock inte lika mycket av en oro som de var tidigare och är i de flesta fallen lätta att hantera.

En svår förlossning kännetecknas i många fall av förseningar eller modifieringar i sammandragningarnas rytm. Den klassas även som en förlossning där det uppstår hinder eller begränsningar vid utdragningen av barnet. En för tidig förlossning som äger rum för att rädda barnets liv faller också i kategorin svår eller assisterad förlossning.

Nedan berättar vi om några faktorer man kan förutse, och även några som är oväntade, som kan skapa problem. Många av dessa kan korrigeras under graviditeten, medan andra inte dyker upp förrän mamman upplever värkar.

Komplikationer för mamma och foster

Komplikationer för mamman faller i en av två kategorier: mekanisk eller dynamisk. När mammans ben eller mjukvävnad är anledningen till komplikationen är den mekanisk. Till exempel när det inte finns tillräckligt med utrymme för barnets huvud att ta sig igenom födelsekanalen och vaginan.

Dynamiska hinder är anomalier kring livmoderns sammandragningar, t.ex. om sammandragningarna är svaga eller extremt starka och täta, eller om rytmen inte följer ett fast mönster.

Så har vi också komplikationer som har att göra med själva fostret. Det mest kända exemplet är när barnet ligger i sätesbjudning. Det innebär att barnets bakre ände ligger mot födelsekanalen istället för huvudet. I dessa fall väljer läkare nästan alltid att utföra kejsarsnitt.

Mor ger sin nyfodda bebis en puss.

Finns det något jag kan göra för att garantera en normal vaginal förlossning?

Många saker kan hända när du ska föda. Därför rekommenderar läkare flera åtgärder för att förhindra svårigheter vid förlossning:

  • Notera dina sammandragningar. Det spelar ingen roll om smärtan och sammandragningarna varar i flera timmar eller dagar. Du måste observera tidpunkten för alla dina sammandragningar för att se till att de är rytmiska, kontinuerliga och omodifierade.
  • Fortsätt vara positiv. En positiv inställning kan bidra till att låta dig gå igenom förlossningen utan komplikationer. Försök därför att hålla dig lugn och låt inte dina bekymmer ta kontroll över dig. Det är viktigt att ha stöd av din partner och familj.
  • Hitta förlossningspositioner som fungerar för dig. Många läkare låter mammor byta position fritt upp till minuterna innan själva förlossningen äger rum. Det ger mamman möjlighet att hitta olika positioner som minskar smärta och obehag.
  • Blockera smärtan. Om problemet är mekaniskt kan du låta läkaren ge dig ett smärtstillande medel. Det här är inte det mest naturliga, men det kommer att underlätta ditt barns födelse, och det bör vara din största prioritet.
  • Se till att gå på alla dina besök hos barnmorskan i slutet av graviditeten. Varje möte med din barnmorska är viktigt, särskilt under de sista veckorna. Om någon komplikation skulle uppstå som riskerar din bebis liv kommer din barnmorska att kunna identifiera och behandla det.

Om det uppstår en komplikation vid förlossningen, var inte rädd. Din läkare har sett allt förut och vet precis vad hen ska göra. Det som är viktigt är att du fokuserar på ankomsten av den nya kärleken i ditt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Brown, H. Manejo del trabajo de parto normal. Manual MSD- Versión para profesionales. [En línea].
  • Manual básico de obstetricia y ginecología. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. [En línea].

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.