Fostrets läge kan påverka förlossningen

Vare sig ditt barn föds genom naturlig förlossning eller via kejsarsnitt, beror förlossningen till stor del på fostrets läge i livmodern. Läs vidare för att få veta mer om fostrets position i livmodern och vad det har för betydelse.
Fostrets läge kan påverka förlossningen

Skriven av Naí Botello

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Fostrets läge kan indikera på hur förlossningen kommer att fortlöpa. Det kan avgöra om ditt barn föds via förlossningskanalen eller med kejsarsnitt.

85% av fostren fixerar sig med huvudet ner i livmodern, så kallat hjässläge. Hjässläge är vanligt och underlättar vaginal förlossning.

Tänk på att alla förlossningar är olika och ibland händer det att barnet inte lägger sig i hjässläge. Därför har vi beslutat att dela med oss av alla detaljer om fostrets läge så att du kan få lite mer information om hur din förlossning kan fortlöpa.

Fostrets läge kan påverka förlossningen

Det är mycket viktigt för fostret att ligga rätt i bäckenet för att lättare kunna komma igenom förlossningskanalen.

Hjässläge kan även underlätta kejsarsnitt. I graviditetens sjunde månad börjar barnet att lägga sig i hjässläge. I hjässläget fixeras huvudet i mammans bäcken.

Detta sker automatiskt. Enligt statistik kan fostret ändra läge i åttonde månaden för förstagångsmödrar och ibland händer det bara några veckor innan förlossning.

Det finns även andra positioner som fostret kan lägga sig i och som kan försvåra din förlossning.

Nedan följer några exempel på olika hjässlägen:

fostrets läge

Vidöppen kronbjudning

I det här läget ligger fostret med huvudet mot mammans blygdben. Detta läge underlättar förlossningsarbetet.

Framstupa kronbjudning

Detta är också ett ganska så bra fosterläge. Emellertid ligger barnet med huvudet mot mammans ryggrad och detta kan medföra att hon känner ryggsmärtor under förlossningen.

När fostret ligger i hjässläge finns det stora chanser för en naturlig förlossning. Ibland kan barnet inte självmant ändra läge och då kan tång behöva användas.

Fosterlägen som kräver kejsarsnitt

Det finns fosterlägen som kan komplicera en naturlig förlossning och som kräver kejsarsnitt. Nedan följer några exempel:

Framstupa pannbjudning

Detta händer när modern har något sorts problem med livmodern. Detta medför att fostrets ansikte eller panna kommer först. Barnets diameter ökar och det blir då svårare för modern att vidgas.

Tvärläge

Cirka 0,2% av alla gravida kvinnor föder sina barn i detta läge. Som namnet antyder, ligger barnet horisontellt ovanför förlossningskanalen.

Givetvis är det omöjligt för en kvinna att ha en naturlig förlossning när barnet ligger i detta läge.

Under graviditetens sjunde månad börjar fostret att lägga sig i hjässläge. I hjässläget kommer barnets huvud närmare moderns bäcken.

Sätesbjudning

Detta läge betyder att barnets stjärt kommer först och det kan bero på att navelsträngen är för kort.

Missbildningar eller att moderkakan ligger för livmoderhalsen kan vara andra orsaker.

I detta läge verkar det som om barnet sitter på stjärten. Vid förlossningen kan det hända att barnet kommer ut med fötterna först.

Vid ett litet antal av födslar har mödrar kunnat föda på naturlig väg även om barnen har befunnit sig i sätesläge.

Detta händer vanligtvis vid andra eller tredje födseln då moderns bäcken blivit lite bredare.

Foster

Hur kan man ändra barnets position?

Man kan ändra barnets position för att underlätta naturlig förlossning. Tidigare har barnmorskor försiktigt masserat magen för att vända på barnet.

Din förlossningsläkare kan vidta någon liknande åtgärd under förlossningen. Foster som befinner sig i tvärläge kan vändas till hjässläge ganska så enkelt.

Som ett tillägg kan du tänka på följande hjälpåtgärder: simning, yoga i minst 20–30 minuter per dag eller sittandes framåtlutad på en stor badboll.

Alla dessa är aktiviteter som hjälper ditt barn att inta rätt position för att komma till världen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.