Hur man kontrollerar ångest under förlossningen

Hur man kontrollerar ångest under förlossningen
Nelton Ramos

Granskad och godkänd av läkaren Nelton Ramos.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

De flesta kvinnor känner sig nervösa när de tänker på förlossningsprocessen. Mycket av denna ångest under förlossningen är baserad på rädslor och myter. Det är viktigt att veta att, oavsett omständigheterna, så har du som kvinna alla förutsättningar att föda en frisk bebis.

Om du vill ha en rofylld och lugn förlossning måste du ha förtroende för din läkare och ditt vårdteam. Tänk också på alla medicinska framsteg som har tagits fram för att hjälpa dig att ha en lyckad födsel.

Vi är alla fulla av rädsla, men det är också sant att all oro och ångest under förlossningen kan övervinnas. De flesta rädslor kan kontrolleras med adekvat information, självförtroende och utbildning. Detta ger dig möjlighet att möta den omvälvande erfarenheten att sätta ett barn till världen med gott mod.

Försök att kontrollera din ångest och lugna dina nerver. Även om de är naturliga och ibland ökar i storlek ju närmre förlossningen du kommer, hjälper dessa känslor dig inte när de är utom kontroll.

Tänk på att ju mindre ångest du känner, desto lättare blir det att leva i ögonblicket. Och du vill vara närvarande under den speciella händelsen som förlossningen är. Du kommer också att må bättre, eftersom ångesten kommer att göra att dina muskler spänns och detta orsakar hjärtklappning.

Det är bäst att du är så avslappnad som möjligt. Det här tillståndet hjälper din livmoder att fungera normalt och smärtan du känner kommer att skingras och vara lättare att uthärda.

Information och kunskap ger dig kraft och minskar din ångest under förlossningen

En av de bästa strategierna för att förebygga ångest under förlossningen är att ta reda på fakta och information. Det är också bra att studera egenskaperna hos de olika förlossningsmetoderna, inklusive kejsarsnitt. Det kan aldrig skada att känna till dem utifall att.

Denna kunskap kan, förutom att lära dig skilja de verkliga sammandragningarna från de falska, få dig att känna dig mäktig och redo för alla olika omständigheter som kan uppstå på förlossningsdagen.

Det skadar inte heller att känna till de mest frekventa komplikationer som kan uppstå under värkarbetet och möjliga lösningar i varje enskilt fall. Dessa fakta hjälper dig att få en större medvetenhet om din kropp. Detta gör i sin tur gör att du kan hantera dem på ett medvetet och positivt sätt.

nyfödd hand håller om vuxens finger

Det är också viktigt att ta itu med problemet med epidural, vars bedövande effekt kan hjälpa till att minska smärtan av att föda barn. Förutom att ta till dig all information du kan, är kommunikation ett utmärkt verktyg för att minska rädsla och ångest inför värkarbetet.

Förutom att be om din doktors åsikt och råd kan du dela din rädsla med din partner, familj och vänner. Detta hjälper dig att övervinna dessa typer av tankar, som är så vanliga bland förstagångsföräldrar.

Att träna och förbereda sin kropp fysiskt är också en bra metod för att möta ångesten och rädslorna på. Lägg särskild vikt vid benmuskler och sätermuskulturen.

Att ha en bra attityd hjälper alltid till

Att ha en positiv attityd hjälper mycket i att övervinna rädslor och ångest eller om du stöter på något bakslag. Håll alltid dina tankar positiva. Få bort alla pessimistiska tankar och fokusera på den information du har om din graviditet. Tänk på alla tester du har gått igenom under graviditeten, ultraljud och prover. Detta bör kunna lugna ner dig och känna dig väl omhändertagen.

Koppla av. Hemligheten till en bra graviditet och förlossning är att lära sig att slappna av. Om du har gått på prenatalkurs men fortfarande känner att du kämpar med att kunna slappna av, så registrera dig för en klass i meditation, yoga, simning eller pilates.

Att kunna kontrollera dina nerver och släppa dina rädslor och din ångest kommer i hög grad att hjälpa din förlossning. Det är väl känt att pessimistiska kvinnor har mycket mer smärtsamma förlossningar. Detta eftersom denna attityd gör dem mer spända i kroppen och ökar produktionen av kortisol, stresshormonet.

Om du är positiv fyller din kropp på med endorfiner, kärlekshormonet. Dessa hjälper dig att minska upplevelsen av smärtan och knyta an till din bebis, lätt och på djupet.

förlossning med kejsarsnitt

Om något går fel

Det är också viktigt att du håller dig realistisk och stark om något oförutsett händer eller om något skulle gå fel. Det är idealiskt att ha en attityd som främjar samarbete. Det är också bra om du tolkar allt till din fördel så att förlossningsprocessen kan fortskrida.

Och slutligen, tro på dig själv, använd dig av allt du har lärt dig under prenatalkursen. Och om du inte kommer ihåg det när det är skarpt läge, så kom ihåg att du har få din gynekolog och barnmorska nära dig för att hjälpa dig. Följ bara deras anvisningar.

Att tala om din ångest och hålla dig väl informerad om den naturliga processen det är att föda, är ett kraftfullt vapen i kampen mot den naturliga rädslan för det okända. Din ångest under förlossningen kommer sedan plötsligt att försvinna när du har din bebis i dina armar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.