Utbildning för barn med särskilda behov

Barn med särskilda utbildningsbehov har flera valmöjligheter när det kommer till deras skolgång. I den här artikeln förklarar vi hur utbildning för barn med särskilda behov ser ut.
Utbildning för barn med särskilda behov
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Utbildning för barn med särskilda behov beror helt på barnets egenskaper, de tillgängliga alternativen och föräldrarnas val. Valet av utbildning är ganska varierad, och det finns många olika alternativ.

I en perfekt värld skulle alla barn kunna gå på en vanlig skola. Ibland kräver emellertid situationen för vissa elever en annan typ av skolgång än den vanliga.

“Lika möjligheter för alla barn är en rättighet som måste försvaras och inte ett privilegium.”

– Anonym –

Utbildning för barn med särskilda behov

Barn med särskilda behov har någon form av funktionsnedsättning, störning eller inlärningssvårigheter. Därför kräver de specifikt stöd och uppmärksamhet inom utbildningssystemet. Detta beror mycket på vilket land de bor i, men i allmänhet kan dessa elever få tillgång till tre typer av utbildning:

särskilda behov: pojke i skolmiljö

Föräldrarna är de som ansvarar för att välja var de vill registrera sitt barn.

“Om ett barn inte kan lära sig på det sätt som vi lär dem kanske vi borde undervisa dem på det sätt som de lär sig.”

– Ignacio Estrada –

Utbildning av barn med särskilda behov i vanliga skolor

En vanlig skola är det mest inkluderande utbildningsalternativet. Det ger barnet med särskilda behov möjlighet att lära sig och också utveckla sina kunskaper tillsammans med elever som inte har några svårigheter.

Barnet får därför en rättvis utbildning anpassad till sina egna behov. Det är också en mycket lärorik upplevelse för de andra barnen i klassen.

I vanliga skolor kan elever med särskilda behov få undervisning på två sätt:

  • I ett vanligt klassrum. Barn med särskilda behov deltar i lektioner med resten av sina klasskamrater och får också specifik och relevant uppmärksamhet i klassrummet. Alternativt kan de lära sig i ett separat supportklassrum.
  • I ett separat klassrum. Hit kan vissa barn gå för att få individuell undervisning som passar deras ålder och förmågor.

Elever med särskilda behov behöver en läroplan som skiljer sig väsentligt från andra elevers och som anpassas specifikt till dem.

“Inkluderande utbildning är en grund för dynamiska och rättvisa samhällen.”

– Desmond Tutu –

Sjukhusundervisning

Barn med särskilda behov kan också gå i skolan på sjukhus. Vissa sjukhus kan tillhandahålla utbildningsstödskurser med utbildnings- och terapeutiska stödtjänster till barn som lider av:

På grund av deras individuella omständigheter kan de inte regelbundet gå i en vanlig skola. Detta alternativ är därför avsett att förhindra marginalisering av elever i skolåldern med dessa problem.

särskilda behov: två barn löser problem

Skolgång i specialpedagogiska särskolor

Ett annat skolalternativ är att gå i en särskola. Detta rekommenderas endast i undantagsfall eftersom de är avsedda för elever som har ett betydande begåvningsmässigt funktionshinder.

I själva verket skriver man endast in en elev i en särskola efter psyko-pedagogiska tester och en utvärdering av barnets utbildningsbehov. Specialpedagogerna granskar regelbundet skolsituationen med syftet att se till att barnet kommer in i en mer normaliserad skolmiljö.

Följaktligen erbjuder särskolor en anpassad skolgång enligt:

  • Elevens utbildningsbehov
  • De specialutbildade lärarna som finns tillgängliga på skolan
  • De tekniska resurserna och de metoder som används

I särskolor erbjuder man utbildning med betydande anpassningar och med en mer individualiserad läroplan än i vanliga skolor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora. Boletín Oficial del País Vasco. País Vasco, 13 de julio de 1998, núm. 130, pp. 12956-12970.
  • Observatorio Estatal de la Discapacidad. (2018). Alumnado con discapacidad y educación inclusiva en España. Fase 1: La Educación Inclusiva en España. Marco normativo y políticas públicas. Recuperado de: https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/2019/04/OED-ALUMNADO-CON-DISCAPACIDAD-FASE-I.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.