TPACK-modellen för lärare

TPACK-modellen är ett ramverk med olika färdigheter som lärare kan sammankoppla för att integrera teknik i undervisningen. I den här artikeln lär du dig allt om det!
TPACK-modellen för lärare

Senaste uppdateringen: 01 januari, 2021

TPACK är en akronym för Technological, Pedagogical and Content Knowledge, och TPACK-modellen är ett ramverk för teknisk-, pedagogisk- och ämneskompetens som skapades av Mishra och Koehler (2006). De utvecklade detta ramverk baserat på Lee Shulmans studier (1986). Han var en filosof och psykolog som ägnade sig åt utbildning och vidareutbildning av lärare.

TPACK-modellen

TPACK-modellen utformades så att lärare effektivt kan integrera IKT (informations- och kommunikationsteknik) i sin utbildningsmiljö. Den består av tre huvudsakliga färdigheter:

  1. Kompetens om ämnets eller disciplinens innehåll (vad man lär ut).
  2. Pedagogisk kompetens (hur man undervisar innehållet).
  3. Teknologisk kompetens (tekniska verktyg, resurser och applikationer).

Ramverket belyser att kompetens om ämnet, pedagogik och teknik alla bör användas tillsammans för att generera ny kunskap på ett effektivt sätt.

Följande är ett venndiagram som används för att visa interaktionen mellan de tre huvudkompetenserna, som i sin tur genererar fyra andra former av kompetens. Således kan vi identifiera de sju typer av kompetens som TPACK består av:

TPACK-modellen


Pedagogisk ämneskompetens (PCK)

Detta avser kompetens i hur man undervisar ett visst ämne enligt dess specifika innehåll. Med andra ord är det kunskapen om undervisningsinnehållet, som gör det möjligt för läraren att kunna undervisa i det.

För detta ändamål måste lärare tolka ämnet och upptäcka hur de ska lära ut det, liksom resurserna och metodiken. Dessutom innebär denna kompetens att känna till den enskilda elevens särdrag och deras förkunskaper.

Teknisk ämneskompetens (TCK)

Detta avser kunskap om den mest lämpliga tekniken för att lära ut specifikt innehåll. Därför hänvisar det till kompetens i att använda konkreta program och specifika applikationer för att undervisa i till exempel matematik, biologi eller samhällsstudier.

Teknisk pedagogisk kompetens (TPK)

Detta har att göra med användningen av IKT i klassrummet. Även de nödvändiga förutsättningarna för att använda dessa resurser ordentligt och de positiva och negativa aspekterna av deras användning.

Teknisk pedagogisk ämneskompetens (TPACK)

Denna avser integrationen av alla typer av kunskap såväl som interaktionen mellan dem. Så, om lärarna behärskar TPACK betyder det att de vet hur de ska förklara ämnet de undervisar i och använda sig av teknik på ett optimalt sätt.

TPACK-modellen: Lärare och elever i klassrum
Dessutom känner de till de bästa undervisningsmetoderna för ett visst ämne. De vet också elevens situation och inlärningsbehov. Slutligen vet de hur man effektivt kan integrera teknik för att bättre undervisa innehållet.

TPACK-modellen för ett meningsfullt lärande

I dagens samhälle, och inte minst i skolan, är närvaron av teknik i alla områden av våra liv obestridlig. Inom utbildningsområdet och när det gäller utbildning av lärare representerar TPACK en god teoretisk och praktisk ram för kunskaper och färdigheter som lärare måste behärska.

Hand i hand med kunskapen om varje elevs behov belyser TPACK-modellen behovet av att integrera lärarnas kompetenser. Med andra ord, de måste sammanföra kunskap om ämnet, såväl som pedagogisk kompetens och tekniskt kunnande, för att uppnå effektiv undervisning och ett meningsfullt lärande.

Detta kanske intresserar dig
3 sätt att bli mer kreativ med hjälp av teknik
Att vara mamma
Läs det Att vara mamma
3 sätt att bli mer kreativ med hjälp av teknik

Eftersom det är en så viktig egenskap kanske du undrar om det finns något du kan göra för att bli mer kreativ med hjälp av teknik? Läs mer om det h...