Lawrence Stenhouse-modellen för att utveckla läroplaner

I dagens artikel går vi igenom begreppet läroplan och tar en djupgående titt på Lawrence Stenhouse-modellen för att utveckla läroplaner.
Lawrence Stenhouse-modellen för att utveckla läroplaner
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 21 september, 2022

I Lawrence Stenhouse-modellen betraktas läroplanen som ett kraftfullt verktyg där rollen som lärare är otroligt viktig, då de agerar som forskare och grundligt granskar sin egen roll.

Lawrence Stenhouse föddes i Manchester år 1926. Han ägnade sin karriär åt undervisning på olika nivåer och åt studier och utredning av läroplaner under 70-talet.

Vad är en läroplan?

För att bättre förstå läroplansmodellen som Lawrence Stenhouse föreslår bör vi först definiera termen läroplan.

Lawrence Stenhouse-modellen för att utveckla läroplaner: lärare och elever

En läroplan hänvisar till upplägget eller utbildningen som en utbildningsinstitution följer. Läroplan heter curriculum på latin, vilket betyder karriär.

Ordet curriculum är dessutom en del av curriculum vitae, mer känt som ett CV – en översikt över en persons kvalifikationer och utbildning.

En läroplan kan därför sägas tjäna till att ge struktur och grund för kursinnehåll, pedagogik och metodik som används under undervisningsprocessen.

Lawrence Stenhouse-modellen för läroplaner

Enligt Lawrence Stenhouse-modellen är läroplanen långt ifrån en enkel innehållsförteckning eller en översikt över metoder och mål. För denna brittiska pedagogiska filosof är läroplanen ett helt utbildningsprojekt.

Det är en kombination av ideologiska, socioantropologiska, pedagogiska, epistemologiska och psykologiska begrepp. Alla dessa avgör vilka mål undervisningen ska ha.

Stenhouse hävdar att läroplanen förkroppsligar de avsikter som ett givet samhälle har angående den typ av individer det innehåller. I läroplanen finns en vision om kunskap, pedagogens roll och ett begrepp om utbildningsprocessen.

I den meningen menar Stenhouse att lärarnas roll är grundläggande i utarbetandet och genomförandet av läroplanen.

Lärare måste veta vilka förändringar de försöker åstadkomma hos sina elever. Dessutom är det upp till dem att bestämma hur man undervisar för att åstadkomma dessa förändringar.

Därför måste man kontinuerligt studera och utreda undervisningens upplägg. Teori och praktik är intimt sammanflätade.

De grundläggande idéerna i Stenhouse-modellen för läroplaner

Nedan sammanfattar vi några av de mest inflytelserika idéerna från Lawrence Stenhouse-modellen:

  • Lärarnas deltagande i utarbetandet och utvecklingen av läroplanen är grundläggande för att bestämma vad och hur man ska undervisa. Därför är denna läroplansmodell flexibel, öppen, kreativ och innovativ.
  • Lärare bör studera och reflektera över sina egna handlingar. Dessutom bör de göra det i överensstämmelse med deras elevers behov. På så sätt ökar de förståelsen för sin egen praktik för att kunna förändra, modifiera och göra den så bra som möjligt.
  • Skolor bör ifrågasätta yttre påtryckningar, och denna modell går i den riktningen. Lärare som kritiskt studerar sin egen pedagogik blir mer konstruktiva. De måste fråga sig själva vilken typ av elever de utbildar och vilken typ av samhälle de utbildar dem för.
    Lawrence Stenhouse-modellen för att utveckla läroplaner: lärare och elever
  • Eftersom läroplanen enligt Stenhouse kan förstås som en pedagogisk undersökning utvärderar lärare dynamik snarare än resultat.

Slutliga överväganden

I sin läroplansmodell hävdar Lawrence Stenhouse att utredning och åtgärder är en väg mot att befria lärare och göra dem självständiga. Denna självständighet existerar naturligtvis i samma utsträckning som lärare motsäger sig den auktoritarism som skolor och samhället visar dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.