Hur man undervisar barn med hjälp av konst

I den här artikeln tar vi upp några inspirerande tips som kan hjälpa dig att integrera konst i dina lektionsplaner och i ditt klassrum.
Hur man undervisar barn med hjälp av konst
Azucena Fernández

Skriven och verifierad av läraren Azucena Fernández.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Visste du att man kan lära barn med hjälp av konst på flera sätt och att det kan medföra många fördelar för inlärningen? Om du är lärare kan du integrera konst i utbildningen och använda den som ett mycket mångsidigt och effektivt verktyg i din lektionsplanering.

Det går att tillgodose barns specifika inlärningsbehov och förbättra deras känslomässiga färdigheter och kritiska tänkande genom konst. I den här artikeln förklarar vi hur man kan använda konst som ett undervisningsverktyg och därmed hjälpa barn att bättre förstå många olika ämnen i skolan.

Om föräldrar och lärare inte vill använda konst för att undervisa sina barn går de miste om ett mycket värdefullt verktyg. Undervisning genom konst kan ge plats för nya möjligheter i klassrummet. Konst kan stimulera barnens sinnen och främja olika sätt för dem att tänka och lära sig.

För att lära barn genom konst behöver du inte några specialkunskaper i ämnet. Det handlar helt enkelt om att skapa en kreativ lektionsplan, att leta efter nya saker och vinklar i det du lär ut. Låt oss gå igenom några tips för att lära barn genom konst.

Lärare och barn tittar på konst i museum

Tips för att lära barn genom konst

Välj först ett konstverk

Konst är den största berättaren genom historien, så du kan undervisa alla ämnen i din läroplan genom konst. Du kan börja titta runt i museer – de flesta har webbplatser, så du kan besöka dem även om de ligger på andra sidan jorden. Ladda ner bilder på konstverk, videoklipp på dansuppvisningar och konserter etc., för konst tar sig många uttryck.

För att hjälpa dig, fokusera på dessa egenskaper när du väljer konstverk:

  • Hur relaterar detta konstverk till mitt ämne?
  • Väcker detta konstverk mitt intresse?
  • Hur kan detta relatera till mina elevers liv?

Om det konstverk du väljer svarar “ja” på alla dessa frågor vet du att du är på rätt väg.

Ställ öppna frågor

När du börjar skapa frågor, fokusera på vad man kallar ”öppna frågor.” Om du kan ställa en fråga med minst tre möjliga svar så är det en öppen fråga. Det handlar inte om att få ett svar som är rätt eller fel  – eller bra eller dåligt för den delen.

Frågor som är öppna kan inspirera till kreativt och kritiskt tänkande hos barn. När du kan engagera dina elever att utforska konstverk lär du dem att se världen på ett nytt sätt. Det är bra eftersom de också kan få tillgång till alla sina klasskamraters olika synpunkter och perspektiv.

Efter att ha presenterat dessa frågor i ditt klassrum, uppmuntra dina elever att använda och skapa nya bevis, som visuella bevis, när de utvecklar sina egna idéer.

barn på museum

Den konstnärliga kopplingen

Många konstverk behandlar olika ämnen, och det är något som elever kan förvånas över att inse. Exempelvis är matematik relaterad till musik. På ett sätt är musik matematisk.

Börja med att hitta matematiska sekvenser i musik och använd dem i ditt klassrum. Du kan göra samma sak med dans. Det finns mönster ni kan utforska och lära er om.

Tips för att undervisa barn genom konst

Du kan välja en konstnärs porträtt och ställa en allmän fråga. Det skapar förbindelser mellan konstverket, kursplanen och dina elevers liv. Det är vanligtvis effektivt. Det är en bra startpunkt för att komma igång med kursplanen på ett inspirerande sätt.

Du kan också prata om en bok som klassen har fått i uppdrag att läsa. Titta på författarens koppling till porträttet ni har studerat. Förhåll det till bokens karaktärer och bygg din lektion på detta.

man med gitarr

Gå bortom klassrummet

Det är värt att överväga att lämna klassrummet och ta med dig dina elever någon annanstans. Om det är möjligt kan du ta med klassen till museer, konstgallerier, uppträdanden, teaterföreställningar, konserter och låta eleverna uppleva den levande konsten. Att uppleva konst personligen är mycket bättre än att se, höra eller lära känna den genom en skärm.

Du kan också kontakta lokala konstnärer och artister. Vissa kan till och med ha specialprogram för skolor, eller så kan ni tillsammans ta fram ett. Många konstnärer kommer att välkomna möjligheten att prata med ungdomar om deras konst och arbete.

Kort sagt, var kreativ. Fortsätt relatera konsten till ditt ämne och fortsätt att föra in konst i klassrummet på effektiva och relevanta sätt. Kom ihåg att det kan öppna dina elevers sinnen. Och låt inte lärandet stanna i klassrummet, du kan ta det så mycket längre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cohen, Elaine Pear, y Ruth Straus Gainer. Art: Another language for learning. Heinemann, 361 Hanover Street. Portsmouth. 1995.
  • Nicola Giardina. The More We Look, the Deeper It Gets: Transforming the Curriculum through Art. Indie Bound. 2018.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.