Hur man förklarar stamceller för barn

Vissa koncept - till exempel stamceller - kan vara svåra att förklara för våra barn. I dagens artikel ger vi några råd om hur man förklarar stamceller för barn.
Hur man förklarar stamceller för barn
Olga Carbajo

Skriven och verifierad av biologen Olga Carbajo.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Idag talas det mycket om stamceller och deras potentiella tillämpning inom genterapi. Men sanningen är att vi fortfarande är mycket långt ifrån att veta hur vi ska kontrollera mognadsprocesserna för dessa celler.

Trots detta når information om stamceller också de yngsta medlemmarna av familjen. Och barn kan komma med frågor som är svåra att svara på. Det är därför vi vill ta tillfället i akt att hjälpa dig vara beredd att förklara stamceller för barn.

Hur man förklarar stamceller för barn

Under befruktningens mirakel måste en enda cell producera alla celler som ska komma att utgöra människokroppen. Denna ursprungliga cell delas upp i två, sedan fyra och därefter 8, 16 och så vidare tills den slutligen bildar ett embryo.

Dessa första zygotceller, som är ansvariga för att producera alla celler som följer, kallas stamceller. Cellerna som de producerar kallas ”dotterceller.” Men vilka egenskaper har dessa celler?

stamceller för barn

Vilka egenskaper måste en cell ha för att vara en stamcell?

Stamcellen eller urcellen är med i en “klubb” som är ganska enastående. Celler måste uppfylla en serie krav för att tillhöra denna klubb. Och människokroppen är ganska strikt i den meningen, eftersom cellernas jobb är att säkerställa en individs korrekta embryonala utveckling.

För att vara en stamcell måste celler uppfylla följande krav:

  • Originalitet: Det finns (nästan) aldrig två exakt likadana stamceller, eftersom de kommer från sammanslagningen av ett ägg och en spermie. Det betyder att de är helt unika – förutom naturligtvis för identiska tvillingar.
  • Renhet: Stamcellers DNA kan inte genomgå någon typ av modifiering, dvs. måste de vara “rena”. På så sätt kan de producera ett komplett embryo eller någon annan typ av cell.
  • Odödlighet: De måste kunna dela sig ett obegränsat antal gånger till dotterceller.

Naturligtvis, som alla andra klubbar med stränga antagningskrav, måste stamcellsklubben vara flexibel för att få fler medlemmar. Detta innebär att vi kan klassificera olika medlemmar i stamcellsklubben när vi förklarar stamceller för barn.

Vilka typer av stamceller som finns och hur man förklarar det för barn

Progenitorceller har bara två alternativ när de når full mognad; de kan välja att reproducera sig, dvs. producera nya stamceller genom mitos, eller så kan de differentiera sig, bilda blodceller, hjärnceller, muskelceller, etc. Om de väljer det slutar de vara stamceller och förlorar sitt medlemskap i stamcellsklubben.

Men det finns några stopp längs den långa vägen mot differentiering som låter oss klassificera cellerna enligt till vilken grad de kan differentiera sig:

  • Totipotenta celler: Dessa celler kan bilda allt från ett embryo till andra celltyper.
  • Pluripotenta celler: Pluripotenta celler är celler som har mognat något och inte längre kan bilda ett embryo själva. Så de kan nu bara skapa specialiserade celler.
  • Multipotenta celler: Cellerna i den här gruppen är klubbens äldsta medlemmar. De kan bara producera en närbesläktad familj av celler, till exempel olika blodceller.

Var kan vi hitta dessa celler?

illustration av befruktning: spermier möter ägg

Den enklaste celltypen att hitta är embryonala stamceller. För att göra det behöver man ett embryo som är mellan 4 och 7 dagar gammalt. Dessa är de bästa cellerna för forskning och studier då de har så stor potential.

Dock kan man hitta reservoarer av adulta stamceller i praktiskt taget varje vävnad i en vuxens kropp. Experter ansåg en gång att dessa celler var mindre användbara då de bara är pluripotenta.

Studier utförda av Dr Catherine Verfaillie har emellertid visat på deras plastisitet och deras stora terapeutiska potential.

Sist men inte minst kan man få stamceller från navelsträngsblod och fostervatten. Denna upptäckt var en viktig milstolpe i medicinsk historia. Eftersom de har totipotenta förmågor ger de hopp för genterapi.

Ett intressant faktum…

“Stamcellsklubben” kom till för mer än två decennier sedan. Det var emellertid först 2007 som Paolo de Coppi, en italiensk forskare och expert inom embryologi, gjorde en viktig upptäckt. De Coppi upptäckte att fostervatten innehåller stamceller, och detta ledde till ett gigantiskt kliv framåt i vår förståelse av dem.

Samtidigt gav upptäckten upphov till etiska frågor kring användningen av embryonala stamceller. För närvarande finns det mer än 350 kliniska prövningar som pågår runt om i världen.

“Vi vet varje dag mer och förstår mindre.”

–Albert Einstein–


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • CNN (última consulta mayo 2019). Historia de las células madre [documental]. Recuperado de: https://edition.cnn.com
  • Mayo Clinic (24 enero 2019). Células madre: qué son y qué hacen [artículo en web]. Recuperado de:www.mayoclinic.org
  • Medlineplus (junio de 2018). Células madre[reseña en web médica]. Recuperado de: https://medlineplus.gov

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.